Gwybodaeth am Gyrsiau Iaith Galwedigaethol yn yr Almaen

Beth yw ffioedd cyrsiau iaith alwedigaethol yn yr Almaen, a ddylai fynychu cyrsiau iaith alwedigaethol, beth yw manteision mynd i gwrs iaith alwedigaethol?Mae cyrsiau iaith proffesiynol yn ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i swydd.

Gall pobl sy'n siarad Almaeneg wneud y rhan fwyaf o'u gwaith yn hawdd ac addasu i fywyd yn yr Almaen yn gyflymach. Mae gwybodaeth am yr iaith yn hwyluso cysylltiadau â phobl eraill, ym mywyd beunyddiol ac yn y proffesiwn. Bydd gwybodaeth am Almaeneg yn cynyddu eich siawns o ddod o hyd i swydd ac yn eich helpu i lwyddo yn eich proffesiwn.

Felly mae'r Llywodraeth Ffederal yn cynnig cyrsiau iaith alwedigaethol i bobl sydd wedi mudo yno. Cynigir y cyrsiau hyn ledled yr Almaen. Yn y cyd-destun hwn, gallwch ddewis rhwng modiwlau sylfaenol a modiwlau arbennig: yn y modiwlau sylfaenol byddwch chi'n dysgu Almaeneg ar lefel y bydd ei hangen arnoch yn gyffredinol yn y byd proffesiynol. Mewn modiwlau arbennig, gallwch ehangu eich geirfa sy'n benodol i feysydd penodol, hy dysgu Almaeneg i'ch proffesiwn.Beth yw manteision mynd i gwrs iaith Proffesiynol yn yr Almaen?
Gallwch wella'ch Almaeneg mewn amser byr. Byddwch hefyd yn dysgu am nodweddion y byd gwaith yn yr Almaen. Diolch i'ch sgiliau iaith newydd, gallwch chi fynd i'r proffesiwn yn haws a gwella'ch sgiliau personol. Mewn cyrsiau iaith proffesiynol, rydych chi'n dysgu'r holl gysyniadau pwysig a ddefnyddir yn y proffesiwn rydych chi am weithio gyda nhw. Gyda'r wybodaeth hon gallwch ddod o hyd i swydd sy'n fwy addas i chi. Os ydych chi'n gweithio mewn swydd, byddwch chi'n fwy llwyddiannus yn eich bywyd proffesiynol beunyddiol gyda'r cyrsiau hyn.

Beth alla i ei ddysgu yn y cyrsiau hyn yn yr Almaen?
Mae modiwlau sylfaenol ac arbennig mewn cyrsiau iaith alwedigaethol. Mae pa fodiwlau sy'n iawn i chi yn dibynnu ar eich sgiliau a'ch anghenion iaith hyd yn hyn. Ar ddiwedd y modiwlau rydych chi'n sefyll yr arholiad. Mae'r dystysgrif y byddwch yn ei derbyn o ganlyniad i'r arholiad hwn yn orfodol mewn rhai proffesiynau.Yn y modiwlau sylfaenol byddwch chi'n dysgu:

Sut i gyfathrebu â phobl eraill mewn bywyd proffesiynol yn gyffredinol
Geirfa sy'n ofynnol ym mywyd busnes bob dydd
Gwybodaeth sylfaenol ar sut i ysgrifennu a deall e-byst a llythyrau proffesiynol
Gwybodaeth gyffredinol am gyfweliadau cais am swydd newydd a chontractau cyflogaeth
Gallwch hefyd elwa o lawer o wybodaeth y byddwch chi'n ei hennill mewn modiwlau sylfaenol yn eich bywyd bob dydd.

Yn y modiwlau arbennig byddwch chi'n dysgu:

Gwybodaeth o'r Almaeneg sy'n benodol i rai meysydd proffesiwn, fel addysgu neu broffesiwn mewn maes technegol
Gwybodaeth ategol y bydd ei hangen arnoch fel rhan o gyflwyniad eich proffesiwn yma
Mae modiwlau arbennig yn eich helpu i gychwyn ar y proffesiwn rydych chi am weithio gydag ef. Os ydych chi'n gweithio mewn swydd gallwch chi wneud eich swydd yn haws gyda'r cyrsiau hyn.

Faint mae cwrs iaith alwedigaethol yn ei gostio yn yr Almaen?
Os na fyddwch chi'n gweithio, nid ydych chi'n talu am y cyrsiau hyn.

Os ydych chi'n gweithio mewn swydd ac nad ydych chi'n derbyn cymorth gan yr Agentur für Arbeit, bydd yn rhaid i chi dalu ffi isel am y cyrsiau iaith hyn. Fodd bynnag, mae gan eich cyflogwr hawl i ysgwyddo'r holl gostau ar eich rhan.

Sylwch, os byddwch chi'n llwyddo yn yr arholiad, bydd hanner y swm rydych chi wedi'i dalu yn cael ei ddychwelyd atoch ar eich cais.Pwy all fynychu'r cyrsiau hyn?
Darperir cyrsiau iaith ar gyfer mewnfudwyr, dinasyddion yr UE ac Almaenwyr sydd â statws mewnfudwr. Er mwyn cymryd rhan yn y cyrsiau hyn, rhaid eich bod wedi cwblhau'r cwrs integreiddio neu fod â lefel B1 o wybodaeth iaith. Mae Lefel B1 yn golygu eich bod chi'n deall y rhan fwyaf o'r cynnwys ar bwnc nad yw'n dramor, ar yr amod bod iaith glir yn cael ei siarad. Gallwch gael gwybodaeth fanylach am y lefelau gramadeg gan yr Agentur für Arbeit neu'r Jobcenter.

Ble alla i gofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn?

Os nad oes gennych swydd eto:
Siaradwch â'r asiant o'ch dewis yn yr Agentur für Arbeit neu'r Jobcenter. Byddant yn dweud wrthych pa ysgol iaith sy'n cynnig cyrsiau o'r fath ac yn eich cynghori ar bob mater arall.

Os ydych chi'n gweithio mewn swydd:
Ydych chi'n gweithio mewn proffesiwn, yn dal i fod mewn hyfforddiant galwedigaethol neu yn y broses o hyrwyddo'ch proffesiwn? Yna gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Swyddfa Ffederal ar gyfer Ymfudo a Ffoaduriaid yn eich gwladwriaeth. Yn syml, gallwch anfon neges e-bost ar gyfer hyn. Rhestrir eu cyfeiriadau e-bost isod.I Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringia
Yn deufoe.berlin@bamf.bund.

I Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland
Yn deufoe.stuttgart@bamf.bund.

Ar gyfer Bafaria
Yn deufoe.nuernberg@bamf.bund.

Ar gyfer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
Yn deufoe.hamburg@bamf.bund.

Yn Hessen, Gogledd Rhein-Westphalia
Yn deufoe.koeln@bamf.bund.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.