kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Hanes yr Almaen, lleoliad daearyddol, hinsawdd ac economi'r Almaen

Mae'r Almaen, y cyfeirir at ei henw fel Gweriniaeth Ffederal yr Almaen mewn ffynonellau swyddogol, wedi mabwysiadu cyfundrefn Gweriniaeth Seneddol Ffederal a'i phrifddinas yw Berlin. O ystyried y boblogaeth, mynegir cyfanswm poblogaeth y wlad, sydd â chyfanswm poblogaeth o oddeutu 81,000,000, fel 87,5% o ddinasyddion yr Almaen, 6,5% o ddinasyddion Twrci a 6% o ddinasyddion cenhedloedd eraill. Mae'r wlad yn defnyddio Ewro € fel ei harian cyfred a'r cod ffôn rhyngwladol yw +49.

hanesyddol

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, unodd yr Unol Daleithiau, rhanbarthau meddiannaeth Prydain a Ffrainc a Gweriniaeth Ffederal yr Almaen, a sefydlwyd ar 23 Mai, 1949, a Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen, a fynegwyd fel Dwyrain yr Almaen a'i sefydlu ar 7 Hydref 1949 , wedi uno a ffurfio Gweriniaeth Ffederal yr Almaen ar 3 Hydref 1990.

Safle daearyddol

Mae'r Almaen yn wlad sydd wedi'i lleoli yng Nghanol Ewrop. Denmarc yn y gogledd, Awstria yn y de, y Weriniaeth Tsiec a Gwlad Pwyl yn y dwyrain, a'r Iseldiroedd, Ffrainc, Gwlad Belg a Lwcsembwrg yn y gorllewin. I'r gogledd o'r wlad mae Môr y Gogledd a Môr y Baltig, ac i'r de mae'r mynyddoedd Alpaidd, lle mae pwynt uchaf y wlad yn Zugspitze. O ystyried daearyddiaeth gyffredinol yr Almaen, gwelir bod y rhannau canol yn goedwig yn bennaf a'r gwastatiroedd yn cynyddu wrth inni symud tuag at y gogledd.

Hinsawdd

Mae'r hinsawdd yn dymherus ledled y wlad. Mae gwyntoedd llaith y gorllewin a cheryntau poeth o Ogledd yr Iwerydd yn cael eu dylanwadu gan yr hinsawdd fwyn. Gellir dweud bod hinsawdd y cyfandir yn fwy effeithiol wrth i chi fynd i ran ddwyreiniol y wlad.

Economi

Mae'r Almaen yn wlad sydd â chyfalaf cryf, economi marchnad gymdeithasol, digon o lafur medrus a chyfraddau llygredd isel iawn. Gyda'i heconomi gref, gallwn ddweud mai Ewrop yw'r cyntaf a'r byd yw'r pedwerydd. Mae Banc Canolog Ewropeaidd Frankfurt yn rheoli'r polisi ariannol. Wrth edrych ar brif ardaloedd diwydiannol y wlad, mae meysydd fel modurol, technolegau gwybodaeth, dur, cemeg, adeiladu, ynni a meddygaeth yn sefyll allan. Yn ogystal, mae'r wlad yn wlad gyfoethog gydag adnoddau fel haearn potasiwm, copr, glo, nicel, nwy naturiol ac wraniwm.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig