kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Cwrs iaith a phrisiau ysgolion iaith yn yr Almaen

Yn yr ymchwil hon, byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am brisiau'r ysgol iaith neu'r cyrsiau iaith yn yr Almaen. Mae yna lawer o ysgolion iaith a phrifysgolion yn yr Almaen lle gallwch chi astudio.

Wrth edrych ar Ewrop yn gyffredinol, mae dinasoedd yr Almaen ymhlith dewisiadau cyntaf y rhai sydd eisiau astudio Almaeneg, gan mai Almaeneg yw'r famiaith a dyma'r lle y mae'n cael ei siarad fwyaf. Pan edrychwn ar y dinasoedd Almaeneg a ffefrir ar gyfer addysg iaith Almaeneg, mae Berlin, Constance, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Cologne, Munich a Radolfzell yn ymddangos. Mae hyd, ansawdd yr addysg a'r ffi y mae pob ysgol yn y dinasoedd hyn yn gofyn amdani yn amrywio. Byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am y prisiau bras gyda'r tabl y byddwn yn ei restru o dan y pennawd Prisiau Ysgol Iaith yr Almaen 2018.

Mae angen i fyfyrwyr sydd eisiau astudio iaith dramor yn yr Almaen wneud ymchwil da neu gysylltu â'r sefydliad sy'n cyfryngu'r swyddi hyn er mwyn dod o hyd i ysgol iaith o ansawdd priodol a phris fforddiadwy. Yn gyntaf rhaid i fyfyrwyr benderfynu ar gyfer pa faes Almaeneg maen nhw am ei astudio. Mewn ysgolion iaith, gwneir y gwahaniaeth yn ôl y dosbarthiad hwn.

Gallwch ddod o hyd i rai ysgolion iaith yn yr Almaen a'u prisiau isod. Wedi'i gynnwys yn y tabl prisiau mewn Ewros wedi'i fynegi mewn termau.

Prisiau, llety a ffioedd eraill ar gyfer ysgolion iaith yn Berlin.

BERLIN  YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DCC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.340,00 4.680,00 230,00 160,00 - -
20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 180,00 - -
DID DEUTSCH 24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00
EUROCENTRES 20 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 3.024,00 319,00 220,00 110,00 60,00
25 680,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 2.040,00 4.032,00

Prisiau, llety a ffioedd eraill ar gyfer ysgolion iaith yn Constance.

CYFANSODDIAD   YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
SEFYDLIAD HUMBOLDT 30 3.060,00 4.590,00 6.120,00 7.650,00 9.180,00 18.360,00 gan gynnwys - - -

 

Prisiau, llety a ffioedd eraill ar gyfer ysgolion iaith yn Frankfurt.

Frankfurt  YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DID DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 180,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

Prisiau, llety a ffioedd eraill ar gyfer ysgolion iaith yn Heidelberg.

HEIDELBERG  YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
Tŷ Rhyngwladol 20 720,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 1.920,00 3.840,00
25 840,00 1.170,00 1.560,00 1.950,00 2.160,00 4.320,00 255,00 165,00 45,00 -
30 1.000,00 1.380,00 1.840,00 - 2.040,00 4.080,00
ACADEMI F + U. 20 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 2.400,00 190,00 110,00 25,00 50,00
30 640,00 960,00 1.280,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00

Prisiau, llety a ffioedd eraill ar gyfer ysgolion iaith yn Hamburg.

HAMBURG   YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DID DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

Prisiau, llety a ffioedd eraill mewn ysgolion iaith yn Cologne.

 COLOGNE   YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DCC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 225,00 - -

 

Prisiau, llety a ffioedd eraill mewn ysgolion iaith ym Munich.

MUNICH  YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DCC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 140,00 - -
DID DEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

Prisiau ysgolion iaith, llety a ffioedd eraill yn Radolfzell.

 RADOLFZELL  YSGOL Oriau Cwrs Wythnosol Hyd / Pris Llety Wythnosol Ffioedd Eraill
4 wythnos 6 wythnos 8 wythnos 10 wythnos 12 wythnos 24 wythnos Homestay Yurt cofnod Kon. Rez.
DCC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 195,00 100,00 - -

 

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch ei riportio i ni trwy ysgrifennu at y fforwm.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan yn ardal y fforwm.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig