Beth yw'r Cyflog Cyfartalog yn yr Almaen

0

Isafswm cyflog yr Almaen 2021

Isafswm cyflog yr Almaen 2021 mae swm wedi dod yn un o'r pynciau y mae pawb yn chwilfrydig yn eu cylch.

Mae'r isafswm cyflog yn arfer sy'n gosod yr isafswm cyflog y gall unrhyw berson sy'n gweithio mewn gwlad ei dderbyn. Gyda'r arfer hwn, a weithredir mewn llawer o wledydd yn Ewrop, mae cyflogwyr yn cael eu hatal rhag cael cynnig cyflogau ymhell islaw eu llafur, ac mae hawliau gweithwyr yn cael eu gwarchod. Mae'r Almaen yn wlad sy'n recriwtio gweithwyr o bryd i'w gilydd. Y rheswm am hyn yw'r gyfradd isel o bobl ifanc sy'n gallu gweithio yn y wlad. Am y rheswm hwn, mae nifer y bobl sy'n breuddwydio am weithio a byw yn yr Almaen wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Beth yw'r Cyflog Cyfartalog yn yr Almaen?

Wrth siarad am broffesiynau Cyflog cyfartalog yn yr Almaen oddeutu 2.000 Ewro (dwy fil Ewro). isafswm cyflog yr AlmaenOs yw'r swm ar gyfer 2021 yn 1614 Ewro wedi ei bennu. Mae'r swm hwn bron yn hafal i 9,5 Ewro yr awr. Gyda'r swm hwn, mae'r Almaen yn 5ed ymhlith aelodau'r Undeb Ewropeaidd. Isafswm cyflog yn yr Almaen Pan fydd y boblogaeth sy'n gweithio gyda phobl yn meddwl, daw swyddi di-grefft i'r meddwl. Ychydig iawn yw nifer y swyddi hyn mewn gwirionedd.

Dim ond 2% o'r boblogaeth sy'n gweithio am isafswm cyflog. Hyd yn oed mewn grwpiau galwedigaethol sy'n dod i'r meddwl fel swyddi di-grefft fel gweithwyr ffatri, gweinyddwyr, mae swm y cyflog yn uwch na'r isafswm cyflog. Unwaith eto, os oes angen gwerthuso'r isafswm cyflog, mae'n bosibl byw'n gyffyrddus ar yr isafswm cyflog yn yr Almaen. Gyda'r swm hwn, mae'n bosibl darparu'r holl anghenion tai, bwyd a diod, cludiant a chyfathrebu sydd eu hangen ar berson i barhau â'i fywyd.

I roi enghraifft, mae siopa bwyd misol ar gyfartaledd unigolyn sy'n byw yn yr Almaen oddeutu 150 Ewro. Wrth gwrs, gall y swm hwn amrywio yn dibynnu ar faint a math y cynhyrchion rydych chi'n eu prynu, ond mae'n bosibl i berson wneud mis o siopa, gan gynnwys cig coch, cig gwyn a physgod, am y swm hwn. Unwaith eto, i berson sy'n byw yn yr Almaen, bydd y gost rhentu misol oddeutu 600-650 Ewro. Hyd yn oed pan ychwanegir treuliau cegin, cludiant, cyfathrebu a threuliau eraill, bydd cyflog o 1584 Ewro yn ddigon i ddiwallu holl anghenion person. Bydd hyd yn oed y gweithgareddau lle gall yr unigolyn gymryd rhan mewn rhywfaint o arian yn aros am gynilion.

Beth yw'r gwahaniaeth cyflog rhwng yr Almaen a Thwrci?

Beth yw'r gwahaniaeth lleiafswm cyflog rhwng Twrci a'r Almaen Os gofynnwch, gallwn wneud cymhariaeth fel hyn. Er enghraifft, mae anghenion sylfaenol yn cael eu diwallu â 1000 Ewro y mis yn yr Almaen. Os ydym o'r farn mai'r isafswm cyflog yn yr Almaen yw 2021 Ewro yn 1640, gellir prynu'r 600 Ewro sy'n weddill ar gyfer anghenion nad ydynt yn hanfodol, neu gellir neilltuo gweddill yr isafswm cyflog ar gyfer cynilion.

Ble i Weithio gyda'r Isafswm Cyflog yn yr Almaen?

Cynyddwyd isafswm cyflog yr Almaen o € 2020 i € 2021 yn ystod y cyfnod pontio o 1,584.0 i 1,614.0. Er bod hyn yn wir, mae nifer y bobl sy'n gweithio am isafswm cyflog yn y wlad yn gyfyngedig. Oherwydd bod y cyflog a argymhellir ar gyfer y mwyafrif o broffesiynau yn uwch na'r isafswm cyflog. Er enghraifft, mae cyflog gweithiwr ffatri oddeutu 3000 Ewro. Unwaith eto, mae cyflog gweithwyr gofal cleifion ac henoed, sydd ymhlith y gweithgorau ar y cyflog isaf yn yr Almaen, oddeutu 3000 Ewro.

ALMANYA ORTALAMA MAAŞ
CYFLOG CYFLE ALMAEN

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.