Dogfennau sy'n Ofynnol Myfyrwyr Almaeneg

Sut i gael fisa myfyriwr Almaeneg? Beth yw'r dogfennau sy'n ofynnol i gael fisa myfyriwr? Rydym yn argymell eich bod yn darllen yr erthygl hon, sy'n cynnwys cyngor pwysig i'r rhai a fydd yn gwneud cais am fisa myfyriwr Almaeneg.Mae rhai pwyntiau i'w hystyried cyn gwneud cais am fisa i astudio mewn prifysgol yn yr Almaen. Mae swyddogion consylaidd yn gwerthuso ymgeiswyr sy'n ceisio am fisa yn seiliedig ar sawl maen prawf gwahanol. Un o'r pwysicaf o'r rhain yw p'un a ydych chi'n ymgeisydd addas.

Bydd swyddogion consylaidd yn mynd â chi; Eich gwybodaeth o Almaeneg, eich cymhwysedd ariannol, eich oedran, eich blwyddyn raddio ysgol uwchradd a pha mor ymwybodol ydych chi yn amodol ar werthusiad a phenderfynu a allwch chi gael fisa myfyriwr. Cyfarfod â phrifysgol yn yr Almaen bydd yn rhoi mantais fawr i chi gael fisa myfyriwr.

Dogfennau ar gyfer Visa Myfyrwyr Almaeneg

Isod mae'r dogfennau sy'n ofynnol i gael fisa myfyriwr Almaeneg. Er bod y conswl yn cyhoeddi'r dogfennau hyn, mae'n bosibl bod dogfennau eraill wedi'u hychwanegu atynt ar yr adeg y gwnaethoch ddarllen yr erthygl hon neu gall y conswl ofyn am ddogfennau eraill o'r dogfennau a ganlyn. Cysylltwch â'r conswliaid i gael y wybodaeth fwyaf diweddar.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Llenwi'r ffurflen gais fisa a'r gyfraith breswyl 55. Dogfennau ychwanegol sy'n ofynnol gan
Pasbort gyda thudalennau o 1 o leiaf yn ddilys a digonol
Llungopïwch o dudalennau gofynnol y pasbort
Tynnwyd dau lun cefndir biometrig gwyn yn y lleuad 6 diwethaf
Tystysgrif derbyn o'r ysgol: Nifer yr oriau yr wythnos a dyddiadau dechrau a gorffen y cwrs.
Sampl cofrestru poblogaeth
Tystysgrif rhyddhau neu ohirio ar gyfer myfyrwyr gwrywaidd
Os ydych chi'n fyfyriwr o hyd, byddwch yn derbyn tystysgrif myfyriwr o'ch ysgol a thrwydded ysgol os ydych yn gadael yn ystod eich cyfnod astudio (neu dystysgrif o rewi'ch addysg).
Graddiodd lungopi o'r diploma a gafwyd o'r ysgol ddiwethaf
Tystiolaeth y gallwch dalu costau dysgu a byw:
* Os ydych chi a / neu'ch teulu'n gweithio, y gyflogres 3 mis olaf, dogfen yr ydych ar wyliau o'r gwaith yn ystod yr hyfforddiant, y datganiad mynediad cyflogaeth wedi'i yswirio
* Os oes gennych chi a / neu'ch teulu eu busnes eu hunain: Papur newydd y sefydliad, dogfen cofrestrfa fasnach, plât treth, cylchlythyr llofnod
* Chi a / neu waledi eich teulu (Dylai'r swm hwn dalu costau byw misol 643 Euro)
* Gweithredoedd, trwyddedau cerbydau
Os yw'r fam neu'r tad yn talu am y treuliau, dylid cynnwys llythyr noddi wedi'i lofnodi.
Tystysgrifau o gyrsiau Almaeneg blaenorol
Archebwch docyn taith gron.
30.000 Yswiriant iechyd teithio Schengen cynhwysfawr.

Sylwer: Holwch y conswliaid os yw'r dogfennau uchod yn gyfredol.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw