Ble mae Almaenwyr yn Gwario Eu Arian? Ffordd o Fyw yn yr Almaen

Yn yr Almaen, mae 4.474 ewro y mis ar gyfartaledd yn cael ei roi ym mhob cartref. Pan ddidynnir trethi a ffioedd, erys 3.399 ewro. Mae'r rhan fwyaf o'r arian hwn, 2.517 ewro, yn cael ei wario ar ddefnydd preifat. Mae bron i draean o hyn - yn amrywio o'r ardal fyw i'r ardal fyw - yn mynd i'w rentu.Canran y Gwariant ar Ddefnydd Preifat yn yr Almaen

Preswyliad (35,6%)
Maethiad (13,8%)
Cludiant (13,8%)
Asesiad Amser Hamdden (10,3%)
Gweld golygfeydd (5,8%)
Dodrefnu Cartref (5,6%)
Dillad (4,4%)
Iechyd (3,9%)
Cyfathrebu (2,5%)
Addysg (0,7%)

Pa eitemau sydd yng Nghartrefi Almaeneg?

Ffôn (100%)
Oergell (99,9%)
Teledu (97,8%)
Peiriant Golchi (96,4%)
Cysylltiad Rhyngrwyd (91,1%)
Cyfrifiadur (90%)
Peiriant Coffi (84,7%)
Beic (79,9%)
Ceir Arbennig (78,4%)
Peiriant golchi llestri (71,5%)Os gwnawn gymhariaeth; Yn yr Almaen, mae'r bobl yn gwario mwy na 35 y cant o'u hincwm ar rent, tra nad yw'r Ffrancwyr hyd yn oed yn gwario 20 y cant o'u hincwm arno. Ar y llaw arall, mae Prydeinwyr yn gwario tua'r un faint o arian ag Almaenwyr ar faeth, tra eu bod yn gwario llawer mwy - bron i 15 y cant o'u hincwm - ar hamdden a diwylliant.

Mae Eidalwyr yn hoffi prynu dillad fwyaf. Mae'r gwariant o 8 y cant y mae Eidalwyr yn ei wario ar ddillad bron ddwywaith yn yr Almaen.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.