Berfau a Rhagenwau Atblygol yn Almaeneg

Berfau a Rhagenwau Atblygol yn AlmaenegReflexivpronomen: (Reflexive pronouns = pronoun):

im Akkusativ: im Dativ:

Unigolyn: 1. Person: mich mir
2. Person: dich dir
3. Person: sich

Lluosog: 1. Person: heb
2. Person: euch
3. Person: sich

Nid oes ystyr i'r rhagenwau atblygiad yn unig
Ni ddylid eu cymysgu â rhagenwau personol “Akkusativ”.

Wrth ddefnyddio berfau atgyrch mewn brawddeg, os yw gwrthrych yn dilyn y patrwm atgyrch, daw'r patrwm atgyrch yn “Dativ ..

enghraifft:

Ich wasche mich. Ich wasche mir die Hände.
Rwy'n golchi fy nwylo.

Du kämmst dich. (Rydych chi'n cael eich sganio.) Du kämmst dir die Haare.
(Rydych chi'n cribo'ch gwallt.)

Berfau adweithiol; berfau reflex berfau
b. berfau atgyrch artiffisial

wedi'u rhannu'n ddau. Ni ellir defnyddio berfau ag atgyrchoedd go iawn heb enw'r sich.

sich beeilen: brysiwch silt gwenyn preifat. (Mae'n brwyn.)
sich schämen: swil Ich schäme mich. (Arnaf gywilydd.)

Gellir gwneud berfau atblygol o ferfau transitive gyda chymorth “sich“.
kämmen: porwch Ich kämme das Mädchen.
sich kämmen: i'w sganio Ich kämme mich.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

LLEOEDD ROTOI MWYAF A DDEFNYDDIWYD:

Sich Anziehen: Gwisgo i fyny
Ich ziehe mich a. (Gwisgo.)
Ich ziehe mir das Hemd a. Dwi'n gwisgo crys.

sich ausziehen: dadwisgo
Der Junge zieht sich aus. (Yn ifanc, yn dadwisgo.)

sich beeilen: brysiwch
Du sollst dich beeilen, wenn du den Bus nicht verpassen willst.

sich aufregen über: cyffroi
Er ei fod yn adnabyddus, ewch yn ôl i Reise nach America auf.

sich bewerben um: i wneud cais am rywbeth
Mae Das Mädchen yn cael ei wirio.

sich entschuldigen bei für: ymddiheuro i rywun
Der Mann entschuldigte sich bei seiner Frau für die Verspätung.

sich erkälten: cymerwch annwyd
Mae'r llinell Siec yn anorfod, yn anorfod ar y gem yn y Bett.

sich freuen auf: llawenhewch mewn rhywbeth (yn y dyfodol)
Wir freuen uns auf die Sommerferien.

sich freuen über: llawenhewch mewn rhywbeth
Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich irren: baglu
Sie irren sich, Sagte der Junge dem Politiker.

sich cummern um: i ymgysylltu â rhywun, gyda rhywbeth
Der Bruder cum-sich um das kleine Baby.

sich schämen vor: swil
Das Kind schämte sich vor seiner Frechheit.

sich sehnen nach: longing
Der Gastarbeiter sehnte sich nach seiner Familie yn der Türkei.

sich wundern über: rhyfeddod
Ich wundere mich über deine faulheit.

sich ändern: newid
Als der Schüler schlechte Noten bekam, änderte er sich.

sich bemühen um: delio â nhw
Wem bemühen uns um die Fremdsprache.

sich treffen: cyfarfod, cyfarfod
Gwisgwch Abend yn ôl i ti?

sich betrinken: bod yn feddw
Bei der Party s er völlig betrunken.

sich brüsten mit: brag
Die Mutter hat sich mit ihrem Sohn gebrüstet.


sich wünschen: dymuno rhywbeth i chi'ch hun, ei eisiau
Dyma ni'n mynd.

sich verspäten: bod yn hwyr
Wo bist du? Mae gan Du dich ziemlich verspätet.

sich verlieben of: syrthio mewn cariad â rhywun
Er bod y sied wieder yn ein Mädchen verliebt.

sich erholen von: gorffwys ar ôl rhywbeth
Die Studenten erholten von der Prüfung.

sich begnügen mit: setlo am rywbeth
Er begnügte sich mit einer Fremdsprache.

sich abmühen
Die Dame mte sich ab, Deutsch zu lernen.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw