Adferfau Almaeneg ar gyfer Lleoliad (Lokaladverbien)

Annwyl fyfyrwyr, dyma'r pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef Adferfau Almaeneg ar gyfer Lleoliad (Lokaladverbien). Paratowyd y cwrs hwn gan aelodau ein fforwm ac mae'n wybodaeth gryno. Efallai y bydd rhai gwallau. Mae at ddibenion gwybodaeth yn unig.Yn Almaeneg, mae adferfau yn enwau a roddir ar eiriau sy'n disgrifio berfau, fel yn Nhwrceg. Mae'r geiriau hyn, rydyn ni'n eu galw'n adferfau, yn nodweddu berfau o ran lle, amser, sefyllfa ac achos. Mae defnyddio adferfau sy'n nodi'r lleoliad a'r cyfeiriad yn bwysig o ran deall y cyd-ddeialogau yn gliriach a sicrhau trefn y frawddeg. Gan nodi y byddwn hefyd yn prosesu mathau eraill o amlenni yn ein gwersi nesaf, ein prif bwnc yw Adferfau Almaeneg ar gyfer Lleoliad (Lokaladverbien) Gadewch inni symud ymlaen at yr hyn y mae angen i chi wybod amdano.

Er mwyn gwahaniaethu rhwng adferfau lle a ddefnyddir yn Almaeneg yn hawdd mewn brawddeg, dylid cyfeirio cwestiynau “Wo” Where / “Wohin” Where / “Woher” Where From at y ferf.

Esbonio gydag enghraifft;

Rwy'n mynd "i mewn"

"Rydw i'n mynd i lawr

A awn ni "draw yna"?

Rydyn ni'n galw'r geiriau rydyn ni eu hangen wrth ddefnyddio ymadroddion lle a chyfeiriad fel ymadroddion lle a chyfeiriad, a gelwir testun adferfau lle a chyfeiriad yn Almaeneg yn Lokaladverbien.

Gallwch ddysgu'r adferfau cyfeiriad lle a ddefnyddir amlaf yn Almaeneg pan edrychwch ar y tabl isod, gallwch ymarfer eu defnyddio mewn brawddegau trwy eu cofio, ac felly gallwch ddysgu'r pwnc.

Lle   Wo Lle   Wohin O ble   woher
mae cysgu Oraya doth Oddi yno dorther
yma yma Yma hierhin Oddi yma oddi yma
Yno da I athrylith Oddi yno Daher
Y tu ôl y tu ôl Yn ôl nach hinten Y tu ôl o'r tu ôl
O'ch blaen blaen Ymlaen nach vorne O'r tu blaen Von Vorne
Gadawodd cysylltiadau Sola dolenni nad Chwith cysylltiadau von
hawl yn iawn Reit nid rechts Reit Von Rechts
isod isod I Lawr nid unten O'r isod von unten
Uchod oben I fyny i fyny O'r uchod von oben
Ymhobman ym mhob man Ymhobman überallhin O bob man überallher
Y tu allan yn yr awyr agored Allan nach drausen O'r tu allan von drausen
Y tu mewn dan do Y tu mewn nad drinnen O'r tu mewn von drinnen


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw