Antonymau Almaeneg, antonymau Almaeneg, gyferbyn ag ystyron

Annwyl ffrindiau, dyma'r pwnc y byddwn yn ei ddysgu i'r wers hon Cyfystyron Almaeneg (Gyferbyn ag Ystyr) bydd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y wers hon gan aelodau ein fforwm ac mae'n wybodaeth gryno. Efallai y bydd rhai mân wallau. Fe'i paratowyd at ddibenion gwybodaeth.Yn Almaeneg, yn union fel yn Nhwrceg, mae ystyr cyferbyniol mewn eliffantod a geiriau. Mae geiriau cyferbyniol yn eiriau y gellir dod ar eu traws ym mhob rhan o fywyd ac yn arbennig o ddefnyddiol mewn iaith lafar.

Gellir ei ddefnyddio mewn cyfyng-gyngor cyffredinol. Efallai y byddech chi'n meddwl y bydd yn bwnc hwyliog gan y byddwch chi'n dysgu dau air ar yr un pryd wrth ddysgu antonymau yn Almaeneg. Yn y wers hon, bydd angen i chi hefyd ddefnyddio eich cyfeiriad o gofio. Ar ddiwedd ein gwers, byddwch chi'n gallu dysgu a defnyddio geiriau sy'n cynnwys ystyron cyferbyniol. Ar yr un pryd, bydd y pwnc yn cael ei gyfuno ymhellach diolch i ychydig o enghreifftiau.

Cyfystyron yn Almaeneg

da Gut drwg Schlecht
hardd Schön Hyll Hasslich
bach Bach mawr gros
ifanc Jung Hen Alt
hir Lang Byr byr
Iawn viel Az ychydig
Gwir hawl Anghywir ffug
oer Oer poeth heiss
Cyfoethog Rich fakir Arm
braster Dick Gwan Ddoe
Cryf Stark Gwan Schwach
Caled Hart Meddal Meddal
Mawr Breit Dar cul
Ger Nah Pell Weit
Mêr Cynnes Cwl Kühl
iach iach i fyny Crank
Hwyr Spat Yn gynnar Fruh
sych Trochen Gwlyb nass
llafariad Sain Tawel Yn dawelach
uchel uchel isel Lleidr
Tywyll tywyll Llachar Hell
Drud ddrud Rhad rhad
Hawdd, ysgafn hawdd Caled, trwm anodd
Yn siriol Fröhlig Trist Trist
Pwdin Suss Poen Chwerw
Pwdin Suss Sur Sauer
Tok satt Newynog hungrig
Gweithio'n galed Fleissig Diog Aflan
Hapus hapus Joyless Unglucklich
cyflym yn gyflym Araf Yn araf
Llawn Voll null Darllenwch

Dedfrydau Sampl

Ydych chi eisiau bwyd? / Hast du newyn?

Na, dwi'n llawn! / Nein, ich mil wedi ei werthu!

 

Pa mor fawr yw eich tŷ chi! / Wie gross ist deine Wohnung!

Car bach yw hwn. / Das ist ein kleines (das) Auto.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw