Adferfau Amser Almaeneg

Y pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef yn y wers hon fydd parhad y pwnc amlenni a ddechreuwyd gennym yn gynharach ac Adferfau Amser yn Almaeneg (Temporaladverbien) Byddwn yn canolbwyntio ar y teitl.
Adferfau Amser Almaeneg
Gellir rhannu adferfau amser yn Almaeneg yn sawl categori. Mae'r categorïau hyn fel rhannu'r amseroedd yn y dyfodol, y presennol, y gorffennol, yr amser ailadrodd, yr amser pendant a'r amser parhaol fel yn Nhwrceg.Byddwn yn ceisio mynegi gyda thabl y adferfau amser a ddefnyddir yn aml yn Almaeneg ac sy'n ddefnyddiol i chi eu cofio.

Amser presennol presennol  Amser yn y dyfodol Dyfodol Amser gorffennol heibio
heddiw heddiw Yn fuan Bald Cyn Fruher
bellach Nawr Yfory ubergorgen ddoe Ddoe
Heddiw y dyddiau hyn Yna Yn ddiweddarach Yn ddiweddar Yn ddiweddar
Amser penodol amser  Ailadroddus ailadrodd  Hyd - amser Zeitdauer
Ar hyn Dann Dro ar ôl tro Lluosog o weithiau hir Lange
Ers yr amser hwnnw Ers Dydd Llun Montag Am flynyddoedd jahrelang
Yn union vorhin Aml oft Halen mwy

I ddod o hyd i adferfau amser yn Almaeneg, y ferf "Wann" Pryd, "Wie lange" Pa mor hir, "Wie oft" Pa mor aml, "Bis wann" Pryd, "Seit wann" Ers pan mae angen gofyn cwestiynau. Pan edrychwch ar y tabl isod, gallwch ddod o hyd i'r adferfau a ddefnyddir amlaf. Pan geisiwch gofio adferfau amser a'u defnyddio mewn brawddegau, bydd yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn atgyfnerthu'n well.

Pryd wann Pa mor aml Pa mor aml
bellach Jetzt erioed Nie
heddiw heute Yn anaml anaml
ddoe gestern Aml oft
Yn fuan cyn bo hir Bob amser Immer
Yfory Morgen Boreau morgens
Gynt gynharach Yn y nos yn y nos
Cyn o'r blaen Dyddiadur bob dydd
Yna spater Dro ar ôl tro mehrmals
Yn ddiweddarach yn ddiweddarach Weithiau weithiau

Noder: Y cwestiwn yn Almaeneg "Ers pryd?" Pryd i ateb y cwestiwn "seit", "Tan pryd?" Pryd i ateb y cwestiwn, defnyddir amlen amser "bis". Rydym yn argymell na ddylech hepgor y manylion pwysig hyn yn fframiau amser yr Almaen.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch roi gwybod i ni trwy anfon post cyswllt.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu eich cwestiynau, sylwadau, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull addysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw