Adferfau Statws Almaeneg

Annwyl fyfyrwyr, y wers hon yw'r pwnc y byddwn yn ymdrin ag ef. Adferfau Statws yn Almaeneg (Modaladverbien) bydd. Paratowyd y cwrs isod gan aelodau ein fforwm ac mae'n wybodaeth gryno a gall rhai gwallau ddigwydd. At ddibenion gwybodaeth.Er mwyn gwahaniaethu adferfau'r sefyllfa mewn brawddeg, fel bob amser, dylid cyfeirio'r cwestiwn angenrheidiol at y ferf. Gallwn ddweud y gellir cofio pwnc y adferf sefyllfa yn haws na'r pynciau yr ydym yn delio â mathau eraill o adferfau. Mae hyn oherwydd amlen achos Dim ond un cwestiwn a all godi. Amlen achos Yr unig gwestiwn y gellir ei ofyn i'r ferf am "Fel? ” Y cwestiwn yw sut. Mae'n bosibl mynegi'r cyflwr a'r gweithredoedd trwy ddefnyddio'r amlen achos yn y frawddeg. Diolch i adferfau'r wladwriaeth, deellir sut y gweithredwyd ac ym mha gyflwr yr oedd, ac ar y llaw arall, datgelir y sefyllfa y daethpwyd o hyd i'r adferfau ynddi.

Adferfau achos yn Almaeneg Fel yn Nhwrceg, nid yw'n cael ei archwilio ar wahân o ran cymhwyster, ailadrodd, cyfyngu, atgenhedlu, tebygolrwydd a sicrwydd. Byddwn yn rhannu ar eich cyfer isod fel y gallwch gael gwybodaeth am y pwnc a'i ddefnyddio pan fydd angen. Adferfau Statws yn Almaeneg (moddadverbien) Bydd yn ddigon i archwilio'r bwrdd a dysgu'r adferfau a ddefnyddir yn aml.

Adferfau Rheswm yn Almaeneg Yr hyn sy'n cyfateb iddo yn Nhwrceg
iawn Iawn
efallai Efallai
ausserdem hefyd
Sicherlich Yn union
gerne Falch
genug Digon
fel arall gwahanol
cyhoeddus Prin
yn enwedig yn enwedig
wenigstens O leiaf
zumindest O leiaf
umsonst Am ddim / am ddim rheswm
dymisweise Yn ffôl
glucklicherweise Da (allan o lwc)
Yn anffodus Yn anffodus
yn rhannol Yn rhannol
gyda llaw hefyd
yn unig yn unig
gleichfalls / ebenfalls Yr un ffordd
'n sylweddol Really


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Noder: Wrth chwilio am adferfau achos a phob adferf arall yn Almaeneg, dylid cofio, os yw'r holl eiriau sy'n cael eu defnyddio fel ansoddeiriau, yn ateb y cwestiwn rydych chi wedi'i gyfeirio at y ferf, mae'r geiriau hyn yn cael eu defnyddio fel adferfau.

Dedfrydau Sampl

Dywedwch rywbeth gwahanol. / Etwas anderes sagen.

Mae'n ddrwg gennyf, rwyf wedi cwrdd â chi. / Ich habe dich leider getroffen.

Prin y gallwn basio'r arholiad. / Ich gab kaum die Prüfung ab.

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch roi gwybod i ni trwy ei ysgrifennu yn y maes barn cwestiynau isod.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu eich cwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan yn y maes isod.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw