Adferfau Rheswm yr Almaen (Kausaladverbien)

Annwyl ffrindiau, y pwnc y byddwn yn ei ddysgu yn y wers hon yw parhad pwnc yr amlenni. Adferfau Rheswm yr Almaen (Kausaladverbien) Bydd yn.Mae adferfau yn eiriau sy'n effeithio ar ansoddeiriau, berfau, a berfau, neu air arall o'i fath, mewn amrywiol ffyrdd. Pan ddefnyddir adferfau ar eu pennau eu hunain, nid ydyn nhw'n gwneud llawer o synnwyr. Os ydych chi'n ei ddefnyddio mewn brawddeg ac yn gofyn y cwestiwn cywir i ddod o hyd i adferf rheswm y ferf, gallwch chi gydnabod mai'r gair yw adferf rheswm. Mae'r rheol o fynd at y ferf gyda'r cwestiwn cywir yn rheol sy'n berthnasol i bob math o adferfau. Bydd yn hawdd dod o hyd i frawddegau os ydych chi'n ymddwyn yn yr un modd wrth chwilio am adferfau rheswm yn ein pwnc, Almaeneg. Yr hyn sydd angen ei wneud ar gyfer hyn fydd cyfeirio'r cwestiwn cywir at y ferf, fel y gwnaethom i'w ddarganfod mewn adferfau eraill.

Adferfau yw adferfau rheswm lle mae'r gair yn yr ateb a dderbyniwyd o ganlyniad i'r cwestiwn a ofynnwyd i'r ferf yn nodi'r rheswm neu'r pwrpas. Berf i ddod o hyd i adferf rheswm yn y frawddeg "Warum" Pam, "Weshalb" Pam, "Weswegen" Pam, "Zu welchem ​​Zweck" Gyda pha bwrpas, "Wozu" At ba bwrpas, "Womit" Gyda beth, "Wofür" Pam, "Worüber" Am beth, "Wodurch" Ym mha ffordd gofynnir cwestiynau.

Rydym yn cyflwyno'r adferfau rhesymau a ddefnyddir amlaf yn Almaeneg mewn tabl isod er gwybodaeth i chi. Gallwch ymarfer trwy gofio ac yna defnyddio adferfau rheswm a ddysgoch yn nes ymlaen mewn brawddegau.

Adferfau Rheswm yn Almaeneg Yr hyn sy'n cyfateb iddo yn Nhwrceg
dafur Ar gyfer hyn
darum / deshalb Ar gyfer hyn
davon O hyn
deswegen / daher Felly
darbber Ar hyn
andernfalls Fel arall
Serch hynny Er hynny
somite felly
diffygion Os yw'n anghenrheidiol
i Yn hyn o beth
olaf Un arall, os na
Ar gyfer hyn Buna
yma Gyda hyn
deinetwegen Oherwydd chi
meinetwegen Oherwydd fi

Dedfrydau Sampl

Ni ddywedais unrhyw beth ar hynny.

Ich iawn nichts darüber.

Nid ydych chi eisiau priodi am hynny.

Sie wollen nicht dafur heiraten.

Dim byd arall!

Sonis nichts!

Fel arall, af.

Andernflalls werde ich gehen.

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Annwyl ffrindiau, diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch ei riportio i ni trwy ysgrifennu ar ein fforymau.

Yn yr un modd, gallwch bostio'ch cwestiynau, eich barn, eich awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull addysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan ar ein fforymau.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw