kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Brawddegau negyddol yn Almaeneg

Annwyl ffrindiau, yn y wers hon byddwn yn ymdrin ag un o'r mathau o frawddegau pwnc Dedfrydau Negyddol yr Almaen. Mae ein cwrs darlithoedd ar frawddegau negyddol yn Almaeneg wedi'i baratoi gan aelodau ein fforwm ac mae'n radd darlith. Fe'i hysgrifennwyd at ddibenion gwybodaeth.

Yn Almaeneg, mae brawddegau negyddol yn newid yn ôl y ferf a'r pwnc. Mae'r ystyr sy'n rhoi negyddiaeth i'r frawddeg yn ymwneud ag a yw'r gwaith a grybwyllir yn y brawddegau berf yn cael ei wneud ai peidio, ac mae beth bynnag a grybwyllir yn y brawddegau enwol yn ymwneud ag a yw'n bodoli. Mynegiant negyddol mewn brawddeg Almaeneg kein ve Nid yw Wedi darparu geiriau.

Dedfrydau Negyddol yr Almaen

Dedfrydau Negyddol yr Almaen Byddwn yn ymdrin â defnyddio kein, defnyddio nicht, defnyddio kein a nicht gyda'n gilydd, a geiriau eraill sy'n mynegi negyddiaeth mewn teitlau ar wahân.

Y defnydd o kein yn Almaeneg

Y defnydd o kein yn Almaeneg enwau amhenodol gydag erthyglau ve di-erthygl Defnyddir ar y cyd ag enwau. Yn ogystal, wrth ddefnyddio kein, gall gymryd y gemwaith priodol yn ôl cyflwr yr enw, fel yr ôl-ddodiad ein y mae'r erthygl amhenodol yn ei gael.

Enwau ag Erthyglau Amhenodol

Das ist ein Buch. / Das ist kein Notizbuch.

Llyfr yw hwn. / Nid llyfr nodiadau mo hwn.

Ich habe meine Katze. / Ich habe keinen Hund.

Mae gen i gath. / Nid oes gen i gi.

Enwau heblaw Erthygl

Chwaraeon Ich mache. Spiele Ich keinen Chwaraeon.

Rwy'n gwneud chwaraeon. / Nid wyf yn gwneud chwaraeon.

Der Hund liebt Fleisch. / Kühe mögen kein Cig.

Mae'r ci wrth ei fodd â chig. / Nid yw buwch yn hoffi cig.

Defnyddio nicht yn Almaeneg

 Mae gan nicht negyddol lawer o wahanol ddefnyddiau. Byddwn yn ceisio mynegi'r gwahaniaethau hyn gyda brawddegau enghreifftiol isod.

Gyda berfau:

Ich mag es Nid yw zu lesen / Nid wyf yn hoffi darllen.

Gyda'r enwau gydag erthyglau:

Hynny yw Nid yw meine Feder yw es gehört. / Nid fy ysgrifbinnau mo'r rhain, ond eich un chi.

Yn ôl enwau iawn:

Hynny yw Nid yw Paris, Budapest. / Nid Paris yw hwn, mae'n Budapest.

Gydag ansoddeiriau:

Du bist Nid yw crank. / Nid ydych yn sâl.

Gyda rhagenwau:

Er cam Nid yw zu mir, er kam zu dir. / Ni ddaeth ataf, daeth atoch.

 Gydag amlenni:

Ich gehe Nid yw oft ins Kino. / Dwi ddim yn mynd i'r ffilmiau yn aml.

Gan ddefnyddio kein a nicht gyda'i gilydd

Mewn rhai achosion, gellir defnyddio'r ddau air hyn sy'n negyddol yn Almaeneg ar yr un pryd. Mae'r achos arbennig hwn yn digwydd pan fydd yr is a'r ferf yn cyfuno i ffurfio berf.

Fy mrawd kann nicht Geige spielen / Ni all fy mrawd chwarae'r ffidil.

 Geiriau eraill sy'n mynegi negyddiaeth yn Almaeneg.

 Sy'n golygu na yn Almaeneg dim Mae'r gair yn mynegi negyddiaeth ac fe'i defnyddir mewn ymateb i frawddegau cwestiwn.

Kommst du zu uns? / Nein

A ddewch chi atom ni? / Na

Gwelir bod rhai antonymau yn Almaeneg yn mynegi negyddiaeth wrth eu defnyddio mewn brawddegau. Gallwch weld y geiriau hyn yn y tabl a roddir isod.

Geirfa Almaeneg Cyfystyron yn Almaeneg Cymedr yn Nhwrceg
Immer nie / niemals Bob amser - byth
irgendwo nirgendwo Rhywle - unman
irgendwohin nirgendwohin Rhywle - unman
etwas nichts Unrhyw beth - dim byd
rhywun niemand Rhywun - neb
DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig