kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Unedau mesur Almaeneg ac unedau pwysau Almaeneg

Mae angen unedau mesur a phwysau arnom ar bob eiliad o'n bywydau. Bydd gwybod beth yw'r unedau hyn yn ein hiaith ein hunain a beth maen nhw'n ei wneud yn ein helpu i ddysgu'r hyn sy'n cyfateb i'r Almaeneg. Gyda'r pwnc byddwn yn ymdrin ag ef yn y wers hon Unedau Mesur a Phwysau Almaeneg ac ar ddiwedd y wers byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r unedau hyn wrth siarad neu ysgrifennu yn Almaeneg.

Unedau Mesur a Phwysau yr Almaen

Unedau Mesur a Phwysau Almaeneg Gan ein bod yn credu y bydd yn denu eich sylw wrth archwilio'r tabl, hoffem dynnu sylw at y ffaith bod Almaeneg a Thwrceg y rhan fwyaf o unedau yn debyg i'w gilydd o ran sillafu ac ynganiad. Mae'r manylion hyn yn gyffredinol ddilys ar gyfer unedau mesur pwysau, ond ni ddylid anghofio bod eithriadau. Gan fod ein hiaith a llawer o ieithoedd eraill yn gallu cymryd geiriau oddi wrth ei gilydd, mae'n naturiol i'r tebygrwydd hyn fodoli. Rydyn ni'n credu y bydd hi'n llawer haws cadw mewn cof oherwydd eu bod nhw'n debyg i'w gilydd.

Unedau Mesur a Phwysau Almaeneg Byddwn yn gwneud tabl trwy ystyried yr unedau mesur a phwysau fel penawdau ar wahân fel y gallwch gofio'r ymadroddion yn haws wrth brosesu'r pwnc.

Unedau Mesur yr Almaen sy'n Nodi Hyd a Phellter

1 Mesurydd 1 Mesurydd (m)
1 centimetr 1 Zentimeter (cm)
1 Milimedr 1 Milimedr (mm)
1 Decimedr 1 Dezimeter (dm)
Milltiroedd 1 1 Cilomedr (km)
1 metr sgwâr 1 Cwadratmedr
1 cilomedr sgwâr 1 Quadratkilometer
1 decare / erw 1 hectar
1 Troed 1 Fuß
1 Milltir 1 Meile
1 Fodfedd 1 Sŵ

Unedau Mesur yr Almaen sy'n Dynodi Pwysau a Dogn

1 cilo 1 Cilogramm (kg)
1/2 Kilo / Hanner Kilo 1 Pfund (Ib)
1 Gram Gramau 1
1 miligram 1 Milligram (mg)
50 cilo 1 Zentner (ztr.)
1 Ton 1 Tonne (t)
1 Liter 1 litr (L)
1 Centiliter 1 Zentiliter (cl)
1 Mililitr 1 Mililitr (ml)
1 Gallon (4,5 Liter) 1 Gallone (gal)
1 Mesurydd ciwbig 1 Kubikmeter (m3)
1 Darn 1 darn
1 Darn / Darn 1 darn
1 pecyn 1 pecyn
1 blwch 1 dos
1 Sach 1 Sach
1 dogn 1 Dogn
1 Cwpan 1 cwpan
1 Cwpan gwydr 1 Glas
1 Dwbl Cwpl 1
1 dwsin 1 Dyletswydd

Annwyl ffrindiau, hoffem eich hysbysu am rai o'r cynnwys ar ein gwefan, ar wahân i'r pwnc rydych wedi'i ddarllen, mae yna bynciau fel y canlynol ar ein gwefan hefyd, ac mae'r rhain yn bynciau y dylai dysgwyr Almaeneg eu gwybod.

Diolch am eich diddordeb yn ein gwefan, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg.

Os oes pwnc yr ydych am ei weld ar ein gwefan, gallwch ei riportio i ni trwy ysgrifennu at y fforwm.

Yn yr un modd, gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau, barn, awgrymiadau a phob math o feirniadaeth am ein dull o ddysgu Almaeneg, ein gwersi Almaeneg a'n gwefan.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig