Tiwtoriaid Preifat İstanbul

0

Mae Www.istanbulogretmen.com yn llwyfan proffesiynol sy'n dod ag athrawon a thiwtoriaid preifat ynghyd ym mhob ardal o Istanbul trwy ddod ag athrawon a thiwtoriaid at ei gilydd yn y ffordd hawsaf. Fel cyfeiriad lle mae athrawon yn cwrdd â myfyrwyr sy'n chwilio am addysg un-i-un, gall myfyrwyr ddod o hyd i athrawon yn hawdd, tra bod athrawon hefyd yn lleihau costau dod o hyd i fyfyrwyr.

Hawdd iawn dysgu Almaeneg trwy gymryd gwersi preifat

Almaeneg fel iaith gyffredinol yw'r ail iaith fwyaf llafar yn y byd. Yn y byd sydd ohoni lle mae cystadleuaeth ar lefel uchel ym mhob maes, nid oes unrhyw gwmni Ewropeaidd nad yw eisiau Almaeneg rhugl. Ym mron pob cyhoeddiad swydd gwelwn Almaeneg rhugl yn rhugl. Yn yr achos hwn, o ran gyrfa academaidd yn ogystal â bod yn lle da ym mywyd busnes i basio gwybodaeth dda am docynnau Almaeneg.

Er bod cyrsiau hyfforddiant yr Almaen yn cael eu priodoli i'r un lefel, mae dwsinau o bobl yn astudio mewn ystafell ddosbarth. Eisoes yn ystod bywyd ysgol hyfforddiant yn seiliedig ar gof, mae'r person yn methu siarad Almaeneg rywsut, ac mae hefyd yn mynd i gyrsiau nad ydynt yn wahanol i addysg ysgol ac mae'r amser yn cael ei golli. Mae pob myfyriwr yn arbennig. Mae lefel yr Almaen yn wahanol, mae'r sgiliau'n amrywiol. Y dyddiau hyn, mae addysg breifat yr Almaen yn cael ei rhoi mewn gwersi preifat, a darperir hyfforddiant un-ffordd cyflymach. Mae chwilio am diwtor Almaeneg preifat mewn dinas fawr fel Istanbul yn broblem ddifrifol. Yma ar hyn o bryd Tiwtora preifat Mae www.istanbulogretmen.com, sy'n dod ag athrawon ynghyd â myfyrwyr, yn darparu'r ffordd hawsaf o ddod o hyd i diwtor o'r Almaen yn y ffordd hawsaf.

Tiwtoriaid preifat Istanbul

Breuddwyd fwyaf rhieni yw bod eu plant yn llwyddiannus yn yr ysgol ac yn cael addysg brifysgol dda. Mae proses addysg y brifysgol bellach yn amgylchedd cystadleuol i fyfyrwyr. Mae meysydd hyfforddi o ansawdd bob amser yn gam ymlaen ac yn lwcus. I'r rhai sy'n methu mewn un neu fwy o'r dosbarthiadau ysgol neu sydd angen cymorth, byddwn yn cwrdd â chi cyn gynted ag y byddwch yn chwilio am diwtoriaid preifat. Gwersi preifat privatestanbul Mae www.istanbulogretmen.com, sy'n darparu gwasanaeth 7 / 24 i'w athrawon, yn cynnig gwasanaeth o'r ansawdd uchaf i'r diwydiant fel llwyfan sy'n dod â myfyrwyr ac athrawon at ei gilydd. Yn darparu cyfleustra gwych i rieni a myfyrwyr, mae ein cwmni bob amser yn creu atebion cyflym wrth chwilio am fyfyrwyr ac athrawon ac mae'n sicrhau bod pob cwsmer sy'n ymgeisydd yn fodlon.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Tiwtoriaid preifat yn Pendik

Ar gyfer myfyrwyr sydd angen tiwtoriaid preifat gydag athrawon arbenigol yn eu maes, nid yw www.istanbulogretmen.com, sy'n bont rhwng athrawon a myfyrwyr yn Pendik, bellach yn chwilio am athrawon a myfyrwyr. Mae amser yn werthfawr dros ben yn y tymor byr yn y gangen ddymunol o'r athro y byddwch yn dod o hyd i'n gwefan, yr amser a gollir i chwilio am fyfyrwyr i atal y costau isaf i fyfyrwyr ac athrawon er mwyn sicrhau y cyflawnir yr effeithlonrwydd mwyaf. Tiwtor Pendik mae athrawon a myfyrwyr sy'n fyfyrwyr preifat fel man cyfarfod yr athrawon tiwtora o'r ansawdd uchaf yn y ffordd gyflymaf yn dod â myfyrwyr ynghyd.

Mae 15 wedi dod â miloedd o fyfyrwyr ynghyd â channoedd o athrawon fel tîm sy'n dod ag athrawon a myfyrwyr at ei gilydd dros y Rhyngrwyd ers blynyddoedd. Ym mhob cangen byddwch yn dod o hyd i diwtor yn ein gwefan, fe welwch y myfyrwyr sydd angen athrawon, ni fyddwch yn profi straen dod o hyd i athro tiwtor preifat a myfyrwyr yn Istanbul. Ewch i'n gwefan, creu aelodaeth athrawon a gadael i'ch myfyrwyr gysylltu â chi ar unwaith. Os ydych chi'n fyfyriwr, dewch o hyd i'r tiwtor sydd ei angen arnoch ar unwaith ac osgoi chwilio am diwtor mewn cymdogaeth fawr fel Istanbul Pendik.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.