Rhifau, misoedd, tymhorau, oriau Almaeneg, geiriau, ansoddeiriau, lliwiau Almaeneg

0

Helo ffrindiau annwyl. Erthygl gryno yw hon. Nid yw'n wers. Mae'n ddisgrifiad byr. O ran dysgu Almaeneg, mae ffrindiau sy'n newydd i Almaeneg fel arfer yn ceisio dysgu rhifau Almaeneg, misoedd, tymhorau, oriau Almaeneg, geiriau, ansoddeiriau, lliwiau Almaeneg, brawddegau hunan ragarweiniol a phynciau tebyg.

Gan nad yw materion o'r fath yn aml yn fanwl iawn ac wedi'u dysgu gan batrymau penodol o'r materion hyn, fe'u dysgir yn fras.

Fodd bynnag, fel y dywedasom o'r blaen, mae Almaeneg yn iaith sydd â llawer o eithriadau. Felly, rhaid dysgu hyd yn oed y pynciau symlaf yn ofalus iawn wrth ddysgu. Er enghraifft, os ydym yn rhoi enghraifft, wrth weithio ar bwnc rhifau Almaeneg, byddwch yn sylwi bod angen rhoi sylw a dysgu ar gof hyd yn oed i ddysgu rhifau Almaeneg.

Gellir dangos rhifau 1 yr Almaen i 20 yn y ffigur canlynol.

NIFER YR ALMAEN
1 eins 11 Elf
2 dau 12 deuddeg
3 drei 13 dreizehn
4 pedwar 14 vierzehn
5 fünf 15 fünfzehn
6 sechs 16 Sechzehn
7 sieben 17 siebzehn
8 acht 18 achtzehn
9 neun 19 neunzehn
10 zehn 20 zwanzig

Fel y gwelwch Rhifau Almaeneg Mae angen rhoi rhywfaint o sylw i'r pwnc. Dylid rhoi sylw arbennig i sillafu rhifau a rhifau.

Yn yr un modd, mater ffrwythau'r Almaen yw un o'r materion i'w hystyried. Yn enwedig dylai ffrindiau Saesneg ddysgu enwau ffrwythau Almaeneg yn dda iawn. Oherwydd bod pwnc ffrwythau Almaeneg hefyd yn bwnc a ddefnyddir yn helaeth ym mywyd beunyddiol.

Fodd bynnag, os edrychwn ar bwnc dyddiau'r Almaen, pan gymharwn y dyddiau Almaeneg â'r dyddiau Saesneg, nid oes tebygrwydd rhwng y ddau.

Mae'r dyddiau yn Saesneg fel a ganlyn:

Dydd Sul | Dydd Sul
Dydd Llun | Dydd Llun
Dydd Mawrth | Dydd Mawrth
Dydd Mercher | Dydd Mercher
Dydd Iau | Dydd Iau
Dydd Gwener | Dydd Gwener
Dydd Sadwrn | Dydd Sadwrn

Mae'r dyddiau mewn Almaeneg fel a ganlyn:

Dydd Llun | montage
Dydd Mawrth | Dydd Mawrth
Dydd Mercher | Dydd Mercher
Dydd Iau | Dydd Iau
Dydd Gwener | Freitag
Dydd Sadwrn | Samstag
Marchnad | Sonntag

Fel y gwelir uchod, nid oes tebygrwydd rhwng dyddiau Almaeneg a dyddiau Saesneg.

Ac eto mater pwysig arall yw testun geiriau Almaeneg. Dysgu Almaeneg am y tro cyntaf o'r Almaeneg a ddysgwyd o'r newydd yn gyffredin mewn bywyd bob dydd, Geiriau Almaeneg Yn ogystal â'r rhain, mae'n fuddiol dysgu'r ymadroddion a'r patrymau sylfaenol fel cyfarchion, cydnabyddiaeth, hunan gyflwyniad ac ymadroddion ffarwelio a ddefnyddir yn gyffredin ym mywyd bob dydd.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol i ffrindiau sy'n dysgu Almaeneg ddechrau gyda phynciau y gellir eu cyfrif mewn gwersi Almaeneg mor sylfaenol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.