Fforymau Almancax, fforymau'r Almaen

0

Fforymau Almaeneg ac Almaeneg. Almaeneg a Phopeth Am yr Almaen! Mae Almancax yn cynnwys miloedd o dudalennau o ddogfennau mewn gwahanol gategorïau a chynnwys gwahanol ar gyfer bron pob lefel o ddefnyddwyr. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer addysg ieithoedd tramor yn almancax.

Yn ogystal â'i fforymau cynnwys helaeth, mae gan Almanx ystafell sgwrsio ar gyfer dysgwyr ieithoedd tramor i ymarfer, canolfan brawf i fyfyrwyr ei phrofi ei hun, ac ategion gemau geiriau sy'n cyfuno addysg ac adloniant.

Gyda'r Almaenwr; Gallwch ddechrau dysgu Almaeneg o'r dechrau, gallwch wella'ch gwybodaeth bresennol, gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer eich gwaith cartref a'ch ymchwil, gallwch ymarfer yn Almaeneg, gallwch ddysgu am Almaeneg ac Almaeneg, gallwch ddysgu Almaeneg, gallwch ddatrys y profion, gallwch chwarae gemau, gallwch sgwrsio. I grynhoi, gallwch gyrraedd pob math o wybodaeth am Almaeneg, gallwch chi wella'ch hun yma.

Yn ogystal â hyn, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr Almaen yn ein fforwm, dod o hyd i wybodaeth am addysg, cyfleoedd israddedig, graddedig, meistr, doethuriaeth yn yr Almaen, paratoi ar gyfer arholiadau fel A1, A2 a chael gwybodaeth gan gyfeillion blaenorol pasbortau ar gyfer y rhai sy'n bwriadu mynd, gweithdrefnau fisa, gweithrediadau ailuno teulu, gan gymryd sesiynau, trwydded waith yn yr Almaen, gan ddefnyddio'r drwydded gan Dwrci, gall proses fisa twristiaid yn cymryd gwybodaeth mewn mater iawn o fynd yn fyfyriwr yn yr Almaen a phrofi'r yararlanabilirsiniz.y i gallwch rannu eich profiadau ar y pynciau hyn a rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ddechreuwyr.

fforymau Almaenig;
daw gwybodaeth, addysg, trafodaeth, rhannu, gweithgaredd, parch, ymchwil, undod at ei gilydd, llwyfan lle gellir cyrraedd pob math o wybodaeth!

fforymau Almaenig;
Gwersi Almaeneg wedi'u hysgrifennu a'u lleisio,
Patrymau siarad Almaeneg,
Cerddi, straeon, diarhebion, idiomau Almaeneg, Almaeneg
Gweithgareddau Almaeneg,
Newyddion Almaeneg,
Gramadeg Almaeneg,
Amryw o gwestiynau ac atebion am ramadeg,
Cyfeiriadau geiriadur a ffynonellau defnyddiol ar-lein,
ac mae gormod o wahanol gategorïau o ddogfennau i'w hysgrifennu yma.
I ddysgu mwy, dylech adolygu rhannau eraill fforwm yr Almaenwyr.

Rwy'n www.almancax.com/f

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.