Diwrnod Cyntaf yr Ysgol

0

ailgyfeirio 301 ailgyfeirio i hafan. Diwrnod cyntaf yr ysgol. Daeth cysyniad Diwrnod Cyntaf Ysgol yn Google Doodle. Felly beth sydd ar ddiwrnod cyntaf newyddion ysgol?

Cludiant cyhoeddus am ddim yn Istanbul ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol

Bydd 9 yn cychwyn y flwyddyn academaidd newydd yn Istanbul. Yn ôl Dinesig Fetropolitan Istanbul, bydd mordeithiau bysiau, metrobws, system reilffordd a môr yn cynyddu. Bydd rhieni sydd am fynd â'u plant i'r ysgol ar y diwrnod cyntaf yn cario'r bws ysgol.

Mewn dinasoedd mawr, bydd pob sefydliad yn cadw llygad am draffig llyfn.

Yn y datganiad, mae arwyddion rhybuddio ac arwyddion “Pedestrian First” a “I'm Responsive Driver” wedi'u cwblhau er mwyn atal damweiniau traffig posibl yng nghylchoedd yr ysgol. Bydd yr holl faterion a fydd yn atal y traffig yn cael eu dileu ac yna bydd yr astudiaethau'n cael eu cychwyn yn raddol a bydd yr astudiaethau cyfredol yn cael eu cwblhau cyn diwrnod agoriadol yr ysgol.

Mesurau i'w cymryd ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol

Paratowch eich plentyn ar gyfer yr ysgol yn emosiynol ac yn seicolegol.
Esboniwch iddo ei bod yn arferol iddo brofi rhywfaint o straen a phryder yn ystod yr wythnosau cyntaf. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad amdano cyn i chi ddechrau'r ysgol.
Sicrhewch fod iechyd corfforol a meddyliol eich plentyn wedi'i wirio. Trefnwch gyfweliad y seicolegydd gyda'r pediatregydd, offthalmolegydd a deintydd os oes angen.
Aildrefnwch eich amseroedd cysgu a phryd bwyd o leiaf wythnos cyn i ysgolion agor. Ceisiwch gyfyngu ar yr amser y mae'n ei dreulio ar deledu a chyfrifiadur. Yn yr haf gall y cyfnodau hyn gynyddu. Fodd bynnag, dylid lleihau'r ysgolion hyn wrth agor ysgolion.
Sicrhewch ddeunyddiau addysgol a all wella cymhelliant eich cwrs. Ewch allan i'r ysgol gyda'ch gilydd a pharchwch ei ddewisiadau gymaint â phosib.
Rhannwch eich blynyddoedd myfyriwr. Mae'r rhannu hwn yn gweithio mwy na'u cynghori.

Rydym yn dymuno y bydd diwrnod cyntaf yr ysgol a'r flwyddyn academaidd newydd o fudd i bawb.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.