kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Safle ar gyfer dysgu Almaeneg

Ydych chi'n chwilio am safle i ddysgu Almaeneg? Arhoswch, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Dyma almancax platfform addysg mwyaf yr Almaen yn Nhwrci.

Ar ein gwefan www.almancax.com, mae'r rhai nad ydyn nhw'n siarad Almaeneg o gwbl, yn dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, y rhai sydd eisiau gwella eu myfyrwyr Almaeneg, ysgol bartner ac ysgol uwchradd yn hawdd dysgu Almaeneg a gwella eu Almaeneg.

Mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i ddysgu Almaeneg. Mae gwersi Almaeneg gweledol ac ysgrifenedig, gwersi Almaeneg fideo, gemau geiriau Almaeneg, apiau dysgu Almaeneg ar gyfer ffonau android, fforymau Almaeneg a'r Almaen, gwasanaeth cyfieithu Almaeneg am ddim, gwerslyfrau Almaeneg a miloedd o wersi, dogfennau a ffeiliau na allwn eu cyfrif, ar gael ar ein gwefan.

Pynciau enghreifftiol

Pa gyrsiau sydd ar gael ar ein gwefan, rydym wedi ysgrifennu rhai ohonynt yn fyr isod. Trwy bori ar ein gwefan, gallwch gyrchu llawer mwy o wersi Almaeneg a mwynhau dysgu Almaeneg ar-lein o'r lle rydych chi'n eistedd. Mae penawdau pwnc enghreifftiol o rai gwersi Almaeneg ar ein gwefan fel a ganlyn.

Ar wahân i'r gwersi uchod, mae ein pynciau eraill a fydd yn ddefnyddiol i ffrindiau sy'n dysgu Almaeneg fel a ganlyn. Gallwch ddod o hyd i ragor trwy bori trwy ein gwefan.

Diodydd Almaeneg
Bwydydd Almaeneg Diodydd Almaeneg
Hobïau Almaeneg
Llysiau mewn Darlith Darlunio Almaeneg a Dedfrydau Sampl
Gwersi Almaeneg i Ddechreuwyr
Gwersi Almaeneg ar gyfer Graddau 11 a 12
Gwersi Almaeneg ar gyfer Gradd 10
Gwersi Almaeneg ar gyfer Gradd 9
Llysiau Almaeneg
Gwersi Almaeneg ar gyfer Myfyrwyr Ysgol Gynradd a Chanol
Profion Almaeneg
Rhifau Almaeneg
Pronouns Almaeneg
Geiriau Almaeneg
Lliwiau Almaeneg
Ymadroddion Hunan-Mynegiant Almaeneg
Das Deutsche Alphabet, Llythyrau Almaeneg
Misoedd yr Almaen a Tymhorau Almaeneg
Crefftau'r Almaen
Cyflenwadau Ysgol Almaeneg
Gwylio Almaeneg (marw uhrzeit), Dweud yr Oriau Almaeneg, Wie spät ist es?
Dyddiau Almaeneg, Diwrnodau yr Wythnos Almaeneg (Wochentage)
Pwnc Lluosog Enwau Almaenaidd (Pwnc Lluosog)
Priodweddau Meddiannu (Perchnogaeth) yr Almaen


Chwaraeon yr Almaen a Chwaraeon yr Almaen
Cysyniadau Enw Almaeneg (Declination Der Sylweddol)
Rhifau Almaeneg, Rhifedd Almaeneg, Rhifau Almaeneg
Darlith Almaeneg o'r Darlith Hali (German Genitiv)
Rhagolygon Tywydd yr Almaen
Darlithoedd Almaeneg yr Almaen, Geiriau Almaeneg
Ymarferion o'r enw Almaeneg i Akkusativ
Ymarferion Almaeneg a Rhifau Almaeneg
Articels Penodol (Bestimmte Artikel)
Darlith Almaeneg -E Hali (Dativ)
Darlithoedd Artistig Almaeneg (Geschlechtswort)
Die ymyrraeth yn Almaeneg
Cyflwyniad i'r Almaeneg - Gwersi Gramadeg Sylfaenol Almaeneg ac Almaeneg
Mewn Almaeneg, Ble Mae Articels Used, Ble i'w Defnyddio, Sut i'w Ddefnyddio?
Rhagenwau Almaeneg a Lluniau Cysylltiedig
Darlith Almaeneg -i Hali (German Akkusativ) Darlith
Darlunio German Watches
Rhagenwau Almaeneg, Almaeneg Pronouns Question


Sylweddol yn Almaeneg - Genitiv
Wynebau Almaeneg
Rhifau Almaeneg 10a ar gyfer Plant
Llysiau Almaeneg (gyda llun)
Yr Almaen oedd Darlith Patrwm ist das
Rhifau Almaeneg Rhifau Cyfrif, Ordinalzahlen
Rhifau Almaeneg (Arlunio)
Ansoddeiriau Almaeneg o ansoddeiriau ansoddair
Enwau Almaeneg (Sylweddol)
Ansoddeiriau yn Almaeneg (Adjektiv-Deklination)
Ansoddeiriau Almaeneg a chymalau ansoddeiriau
Artelau Ansicr Almaeneg (Artikel Unbestimmte)
Rheolau Lluosi Enwau Sengl Almaeneg
Verben Trennbare Almaeneg (Berfau Gwahanadwy)

Ar wahân i'n gwersi Almaeneg uchod, gallwch ddod o hyd i filoedd o bynciau y gallwch chi ddysgu Almaeneg ar ein gwefan a'n fforymau.

Dymunwn lwyddiant i chi wrth astudio Almaeneg.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig