Cymhelliant cywir mewn Addysg Saesneg, Canlyniadau Llwyddiannus

0

Mae unigolion sy'n gallu dringo'r ysgol yrfa yn gyflymach gydag addysg iaith yn gwybod gwerth cael addysg o safon yn dda iawn. Heddiw, mae'n bosibl cyfathrebu â llawer o bobl diolch i'r posibiliadau cyfathrebu cynyddol.

Mae hyn yn paratoi'r ffordd i'r unigolyn fod yn fwy egnïol ym mywyd cymdeithasol a gwaith. Saesneg Sylfaenol i rywun sy'n dechrau ei addysg Misoedd Lloegr Mae defnyddiau fel dyddiau, dyddiau, lliwiau, rhifau yn bwysig iawn. Bydd y math hwn o wybodaeth yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod ymarferol. Mae'r ffaith bod eich geirfa wedi gwella yn eich galluogi i gael Saesneg mwy rhugl. Am y rheswm hwn, bydd y gwaith ymarferol yn y cyfnod cychwynnol yn fanteisiol. Mae addysg a all fynd yn ei blaen heb ymarfer yn ddychmygu. Nid yw gweld Saesneg fel cwrs, tynnu eich hun o'r maes ymarfer yn darparu gweithgaredd ym maes lleferydd. Pan ddechreuwch chi o'r sylfaen, bydd gwaith ymarferol sy'n cael ei gefnogi gan gof geiriau yn eich galluogi i lwyddo mewn cyfnod byrrach. Mae'n bwysig gwybod am rai defnyddiau llwydni wrth ymarfer. Patrymau, fel misoedd, tymhorau, yw'r opsiynau y gallwch eu defnyddio i nodi amser.

Efallai y bydd gofyn i chi gynnal cyfweliadau tramor yn eich bywyd gwaith neu yn eich bywyd arferol. Wrth i'r byd ddod yn fwyfwy llai hygyrch ac yn fwy hygyrch trwy gyfrwng posibiliadau cyfathrebu cynyddol, yn yr ystyr hwn, cynyddu pwysigrwydd gwybod iaith gyffredin. Yn y maes hwn Mowldiau sgwrs ffôn Saesneg efallai y bydd angen gwybod. Efallai y cewch gyfle i siarad â phobl ledled y byd. Gan ddechrau o'r pethau sylfaenol, rhaid i chi gynnwys y patrymau geiriau y gallwch eu gwerthuso ar gyfer pob sefyllfa yn addysg Lloegr. Efallai y byddwch chi'n profi sefyllfaoedd o'r fath sawl gwaith yn eich bywyd busnes. Saesneg yn ein hiaith yn ogystal ag arddulliau siarad ffurfiol a dyddiol. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae'n bwysig yn yr ardal y byddwch yn siarad â hi. Os ydych am wneud galwad ffôn swyddogol, mae'n bwysig eich bod yn dewis y patrymau brawddeg mewn ffordd safonol. Y ffordd arferol o ddefnyddio'r mowldiau ar y ffôn na ellir eich gweld fel agwedd ddifrifol tuag at eich cyd-gyfryngwyr. Am y rheswm hwn, bydd dewis y geiriau'n ofalus, dewis yr ymadroddion cywir ar gyfer iaith swyddogol yn eich helpu i fynegi'ch hun yn well. Doeddwn i ddim yn gallu edrych yn fwy proffesiynol yn eich sgyrsiau ffôn, efallai y gallaf ddefnyddio'r mowldiau, fel, efallai. Fel hyn gallwch ddefnyddio ymadroddion mwy ffurfiol.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Mae ychydig o ddysgu iaith yn dibynnu ar faint o amser rydych chi'n byw. Bydd ei weld fel gwers yn tanseilio'ch proses ddysgu. Gallwch gael cefnogaeth gan wahanol ddeunyddiau er mwyn byw iaith mewn rhan o'ch bywyd. Gall y rhain gynnwys blogiau neu apiau gwahanol. Am ddim i'w ddefnyddio Engly Mae'r ap wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddysgu Saesneg lle bynnag y dymunwch. Mae cymhelliant yn bwysig iawn mewn addysg iaith. Mae'n anodd dysgu rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi. Rhaid i chi fod â sawl rheswm dros hyfforddiant iaith. Gallwch weld ystyron ac ynganiadau geiriau anghyfarwydd. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio'r cais hwn fel cefnogwr pwysig iawn. Yn y system, byddwch yn penderfynu ar eich lefel gyntaf, yna caiff fideos eu harddangos yn unol â'r categorïau a ddewiswyd gennych. Brawddegau Saesneg cyflwynir fideos fel is-deitlau. Byddwch yn gallu dysgu'r geiriau mewn ffordd fwy ymarferol trwy glicio ar y geiriau nad ydych yn eu hadnabod. Gallwch hefyd weld ynganiad y geiriau penodol a ddewiswyd gan yr hyfforddwyr. Cyflwynir geiriau enghreifftiol mewn brawddegau. Yn y ffordd hon, gallwch ddysgu'r geiriau nad ydych chi'n eu hadnabod fel ystyr amlbwrpas. Mae'r fideos hyn sy'n cael eu paratoi yn ôl eich lefel yn rhestru'r geiriau y mae'r hyfforddwyr wedi penderfynu ar eu cyfer. Cynigir cwisiau i fesur eich lefel a dilyn eich cynnydd, a phrofi eich gwybodaeth Saesneg. Gallwch gyrraedd y profion yn yr ardaloedd yr ydych chi'n meddwl nad ydych yn ddigonol ar unrhyw adeg a gallwch gael canlyniadau mwy llwyddiannus. Bydd cwrs iaith Saesneg sy'n dechrau gyda'r cymhelliant cywir yn cyrraedd ei nod mewn amser byrrach ac yn effeithiol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.