Athrawon Almaeneg

0

Sampl o Athrawon Almaeneg

Mae Sivas coterie o Athrawon Almaeneg yn cymryd y cyntaf yn Nhwrci. Yn unol â phenderfyniadau’r zümre, maent yn parhau â’u gwaith rhagorol, a ddechreuwyd ganddynt 3 blynedd yn ôl, eleni hefyd. Ar ôl cychwyn y Gyfarwyddiaeth Addysg Genedlaethol i wneud y grwpiau'n driw i'w rhai gwreiddiol, cydweithiodd grŵp yr Almaen ymysg ei gilydd a rhoi llawer o wahanol ddefnyddiau ar waith fel DVD, poster, banc cwestiynau, canllaw lleferydd, cardiau dysgu Almaeneg-Saesneg gyda lluniau, tablau gramadeg, a allai fod o fudd i athrawon a myfyrwyr. Roeddent hyd yn oed wedi dosbarthu am ddim i athrawon a oedd yn Nhwrci o'r deunyddiau hyn. Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ôl y penderfyniad a wnaed gan y grŵp, roedd ysgolion uwchradd y ddinas gyfan wedi cynnal arholiad ar y cyd arobryn. Dywedodd pennaeth yr ardal, Adem GÜÇER, fod eu gwaith yn bwysig iawn ac yn gyntaf yn sawl agwedd. Dywedodd fod cost yr arholiad cyffredin yn fwy na 10 mil TL, ond eu bod yn talu bron i hanner ohono ar ffurf cymorth mewn nwyddau gan y noddwyr, fodd bynnag, roeddent yn bwriadu cwblhau'r hanner sy'n weddill trwy dalu'r athrawon Almaeneg eu hunain. o’u pocedi eu hunain, a rhai ohonyn nhw trwy gymryd TL symbolaidd gan y myfyrwyr.

gwneud y cyntaf yn Nhwrci, y clan arall a phennaeth clan y gyfarwyddiaeth addysg gan nodi cyffro ar wahân sy'n creu esiampl i'r taleithiau, yn enwedig rheolwr cangen ein hastudiaethau Serkan TOPBAŞ yn bwysig iawn i gynnwys help pe byddem yn mynnu beth bynnag fo'r moesol. cefnogaeth, gyda llaw, yw enw'r clan iddyn nhw ac i'm ffrind clan diolch. Dywedodd fod ysgolion uwchradd Anatolian wedi cymryd rhan yn yr arholiad yn ein dinas a bod yr arholiad yn targedu myfyrwyr gradd 9fed a 10fed a'u bod yn gyfrifol am y cwricwlwm yn ystod y flwyddyn. Dywedodd eu bod yn dosbarthu anrhegion i 96 o fyfyrwyr a mwy na 100 o athrawon o fewn fframwaith yr arholiad hwn, a'u bod hefyd yn falch o weld bod y myfyrwyr yn gyffrous am yr arholiad hwn mewn ysgolion. Dywedodd fod yr anrhegion a ddosbarthwyd ganddynt yn cynnwys setiau a oedd yn cynnwys Almaeneg a Saesneg, yn ogystal â datblygiad personol, Clasuron ac setiau Atatürk, yn ogystal â'r rhain, roedd geiriaduron electronig ac anrhegion annisgwyl hefyd. Dywedodd fod y plant yn destun prawf 14.05.2014 cwestiwn yn yr arholiad a gynhaliwyd ddydd Mercher, 14.50, rhwng 15.35 a 50, a'u bod yn cynnwys astudiaethau gramadeg, geirfa ac testun. Dywedodd Llywydd y Grŵp, Adem GÜÇER, eu bod yn rhoi pwys mawr ar y gwaith maen nhw'n ei wneud, a'u bod nhw eisiau cwblhau'r gwaith yn llwyddiannus trwy gwrdd lawer gwaith, a bod y cwestiynau'n cael eu paratoi gan y comisiwn arholi.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Nododd Serkan Topbaş, dirprwy gyfarwyddwr addysg genedlaethol yn ein talaith, Kadir Pumlu, cyfarwyddwr diwylliant y dalaith, a llawer o benaethiaid ac athrawon ysgolion, eu bod wedi sylweddoli dosbarthiad y wobr eleni gyda chyfranogiad cannoedd o rieni a myfyrwyr ac Alm . Com Arholiad. Roedd yr Arlywydd Adem GÜÇER yn dymuno i lwyddiant y myfyrwyr arobryn barhau, gan ychwanegu eu bod yn bwriadu mynd â'r myfyrwyr arobryn dramor eleni, ac yn hyn o beth, mae'n swydd ddifrifol a beichus yn ariannol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.