Cyrsiau Almaeneg

2

301 wedi'i ailgyfeirio i'r hafan. ailgyfeirio. Gwersi Almaeneg yn germanx! Mae'r darlithoedd gorau, gwersi Almaeneg clir, dealladwy a manwl yn unol â'r dull hunan-astudio ar gael yn Almanx.

Mwynhewch addysg ar-lein!

Mwynhewch ddysgu Almaeneg yng nghysur eich cartref, wrth eich cyfrifiadur. Gyda'n gwersi Almaeneg, mae pawb yn cael cyfle i ddysgu Almaeneg i lefel benodol yn hawdd gartref neu yn y gwaith ar y cyfrifiadur. Mae Almancax yn cynnig y cyfle hwn i chi. Ar ben hynny, am 7 mlynedd!

Dysgu a mesur eich llwyddiant gyda gwersi Almaeneg ar-lein a phrofion Almaeneg.

Dysgwch Almaeneg gyda gwersi Almaeneg yn yr Almaen a mesurwch faint rydych wedi'i ddysgu drwy fynd i adran brofion yr Almaen.
Ymunwch â'n cystadlaethau gwybodaeth arobryn yn yr Almaen, cael hwyl, dysgu ac ennill gwobrau.

Sicrhewch gefnogaeth gan Preply

Oes angen tiwtor arnoch i ddysgu Almaeneg? Cysylltwch ag athrawon Almaeneg nawr.
https://preply.com/tr/ Nid yn unig athro Almaeneg, ond pob cangen sydd ei hangen arnoch, gallwch gyrraedd athrawon preifat yn hawdd mewn rhai cliciau.

Cliciwch yma i weld yr athrawon sy'n rhoi tiwtora preifat mewn Almaeneg: https://preply.com/tr/almanca-eğitimi/skype

Gallwch hefyd ofyn i ni ble rydych chi'n cymdeithasu yn Almaeneg

Wrth astudio ein gwersi Almaeneg, rydych chi'n sownd yn rhywle neu â rhywbeth nad ydych chi'n ei ddeall? Ysgrifennwch y broblem rydych chi'n dod ar ei thraws fel aelod o'r fforymau almancax ar unwaith, a bydd ein hyfforddwyr neu aelodau eraill yn ateb ar eich rhan.

Cyrsiau Almaeneg

Isod rydym wedi rhestru'r gwersi gramadeg Almaeneg sylfaenol ar ein gwefan, mae llawer mwy ar ein gwefan wrth gwrs, ond mae'r gwersi Almaeneg mwyaf sylfaenol wedi'u rhestru isod. Yn ogystal â'r canlynol, mae gennym gynnwys a gwersi gwahanol mewn sawl categori fel patrymau siarad Almaeneg, cerddi, testunau darllen Almaeneg, geiriau serch a negeseuon hardd, dyfyniadau, diarhebion, idiomau Almaeneg, amseroedd Almaeneg, gwersi adeiladu brawddegau.
Nawr, dechreuwch ddysgu Almaeneg ar unwaith.

Bydd tîm ac aelodau'r Almaenwyr bob amser y tu ôl i chi!

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

GWYBODAETH GYFFREDINOL AM ALMAEN

TEULU ALMAENEG (DAS DEUTSCHE ALPHABET)

DIWRNODAU ALMAENEG

MIS A TYMOR YN YR ALMAEN

NIFER Y GERMAN (ORDINALZAHLEN)

ENGHREIFFTIAU O RIFAU ALMAENEG A RHIFAU GREAT

PROSESAU SY'N GYSYLLTIEDIG Â RHIF YR ALMAEN

ENWAU YN ALMAENEG (SYLWEDDOL)

PRONOMEN PERSONOL YN ALMAENEG

ARTİKELLER YN YR ALMAEN (ARTİKEL - GESCHLECHTSWORT)

ERTHYGLAU PENODOL YN ALMAENEG

ERTHYGLAU UNIGRYW YN GERMAN (UNBESTIMMTE ARTIKEL)

ARDALOEDD DEFNYDDIO MAWR MEWN ALMAEN

AWGRYMIADAU AR GYFER DEFNYDDIO ERTHYGLAU YN ALMAENEG

AMLAS O ENWAU YN ALMAENEG (PLURAL)

RHEOLAU AR GYFER AIL-LEOLI ENWAU SENGL YN ALMAENEG

ENW'R ENW MEWN ALMAEN (DEKLINATİON DAN SYLW)

ENW'R ENW MEWN GERMAN (AKKUSATİV)

ENW MEWN GERMAN (DATİV)

ENW'R ENW MEWN GERMAN (GENİTİV)

PWYNTIAU ALMAENEG A PHOLIFOLDEBAU YN ALMAENEG

AMSERAU Cyflawniad yn yr Almaen (PERCHNOGAETH)

CWBLHAU ADJES AC ADJ YN YR ALMAEN

SIOP ADJ YN YR ALMAEN GAN ENW

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
  1. Ayse yn dweud

    A oes ganddo sgôr penodol? Allwch chi roi gwybodaeth am yr arholiad tystysgrif?

  2. y almancac yn dweud

    Mae gwybodaeth fanwl am y dystysgrif ar y fforymau germanx Ayşe, edrychwch arni.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.