Idiomau Almaeneg a Diarhebion Almaeneg

4

Idiomau Almaeneg a diarhebion Almaeneg

Pech haben: Heb fod yn Sansi.
Wir haben Pech.Es regnet.
(Dydyn ni ddim yn lwc. Mae'n bwrw glaw.)

Das macht nichts: Dim niwed.
Ich habe keinen Bleistift.Das nichts macht.
(Does gen i ddim pen. Dim niwed.)

Es ist aus: Mae drosodd, mae drosodd, mae wedi cau.
Endlich ist es aus mit ihrer Freundschaft.
(Yn y diwedd daeth i fyny gyda ffrindiau.)

Recht: I fod yn iawn, i fod yn iawn.
Bydd Ich glaube, yn adweithio. Ja, yn ail-rwymo.
(Rwy'n meddwl y bydd hi'n bwrw glaw. Ydw, rydych chi'n iawn.)

Weg müssen: Go, need.
Es ist spät.Ich mußweg.
Mae'n rhaid i mi fynd.

Nichts: Peidiwch â mynd i ffwrdd ag unrhyw beth, bod heb gar.
Ich kann nichts dafür, wenn du nicht arbeitest.
(Os nad ydych chi'n gweithio, ni allaf wneud unrhyw beth.)

Weg sein: Cwsg, bod yn feddw, dryslyd, bod mewn cariad.
Ich bin weg für Galatasaray.
(Yr wyf yn Galatasaraya asigim.)

Von mir aus: I mi, nid yw'r aer yn bwysig.

Auf die Nerven gehen: Cyffwrdd â nerfau rhywun, gan gythruddo rhywun.
Llai o ddynion di-dor Fragen gehst du mir auf die Nerven.
(Rydych chi'n cyffwrdd fy nerf gyda'ch cwestiynau dwp)

Das Licht anmachen: Golau ar, llosgi golau.

Yn ôl i sich haben: Beth i'w wneud.
Ich habe heute vieles vor mir.
(Mae gen i lawer i'w wneud heddiw.)

Yn y cwnmyn yn y Ffederasiwn: I fod dan sylw.
Dein Problem nicht yn gekommen y Ffederal.
(Nid yw eich problem dan sylw.)

Dychmygwch chwys: Rhwystr i fynd allan.

Schule haben: Bod yn ysgol.
Hele haben gwin coch.
(Nid oes gennym ysgol heddiw.)

Eine Rolle spielen: Mae chwarae rôl, bod yn y rôl, yn bwysig.
Der Beruf spielt im leben eine große Rolle.
(Mae gan Yaslegin Yasantida rôl wych.)

Nichts zu machen sein: Dim i'w wneud.

Leid tun: Yn drist, yn flin.

Im Kopf: Pennaeth, meddwl, doeth.
Mae'r kohl nicht im Kopf yn ail-agor.
(Ni allwch wneud cyfrif doeth.)

Gwisgodd Bescheid: Da gwybod.
Weißt du Bescheid, llinell der Lehrer gesagt?
(Ydych chi'n gwybod beth mae'r athro yn ei ddweud?)

Es ist mir (dir, re) recht: Mae'n braf i mi, does dim ots gen i.

Fall Auf jen (keine): Ym mhob achos, o bob math, yn sicr (byth), yn sicr, beth bynnag.

Unter Umständen: Efallai, mae'n debyg, os yw'n briodol.

Schluß machen: Gorffennwch, rhowch derfyn.
Yn zwei Minuten mußt ihr machen Schluß.
(Rhaid i chi ei orffen mewn dau funud.)

Kurz und gut: Yn fyr, y gair.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Kommen Auf den Gedanken: Cyrraedd y syniad.

Schwarz sehen: Bod yn besimistaidd, peidio â gweld y diwedd yn dda.
Er ist sehr krank.Ich sehe schwarz für ihn.
(Yn sâl iawn, dwi ddim yn gweld y diwedd yn dda.)

Yn Ruhe lassen: Gadewch rywun yn unig.
Lass mich yn Ruhe!
(Gadewch fi ar fy mhen fy hun.)

Nach wie vor: Hen garreg bath hen, fel o'r blaen.

Imstande sein: Gallu gwneud, dod allan o'ch ceg.

Zu Ende gehen: Diwedd, diwedd.

Auf den Ersten Blick: Golwg gyntaf.

Nid yw Genug davon haben: Canina takme, bezmek, yn ddigon.

Nicht gefallen: Ddim yn edrych yn dda (iach).
Heute gefiel mir mein Vater nicht.
(Dydw i ddim wedi gweld fy nhad yn dda iawn heddiw.)

Heute oder morgen: Heddiw yfory.
Heute oder morer werde ich ein Auto kaufen.
Byddaf yn prynu car yfory.

Es kommt darauf moment: Edrychwch.
Ar hyn o bryd, dass er ins Kino kommt?
(Edrychwch ar y sinema?)

Einigermassen: Dywedwch wrtho, yn ddrwg iawn, i lawr y grisiau.
Ich weiss einigermassen.
(Rwy'n gwybod pa mor ddrwg yw hi.)

Keine Ahnung haben: Ddim yn gwybod.
Wohin ist gegangen? Ich habe keine Ahnung.
Ble aeth e?

Zu tun haben: I'w wneud.
Ich habe viel tun.
(Mae llawer o enwau.)

Zur Sache kommen: Toriad byr.
Komm zur Sache! Ich habe keine Zeit.
(Toriad byr, dim amser.)

Yn ôl i geiniogau: I ddod, i ddigwydd.
Wie der Unfall vor sich gegangen ist?
(Sut ddigwyddodd y ddamwain?)

Einen Streich spielen: I chwarae gêm, i'w chwarae.
Versuch nicht, mir einen Streich zu spielen!
(Peidiwch â digalonni chwarae gemau i mi!)

Vor Hunger sterben: I farw o chwerwder.

Den Entschluss fassen: Penderfynu, penderfynu.

Auf diesem Wege: Felly, fel hyn.

Im Schneckentempo: Taith gerdded Camel, taith gerdded y crwban.

Die Ohren spitzen: Fflwff clust.

Den Kopf schütteln: Ysgwyd ei ben yn yr ystyr 'Na', i beidio â derbyn.
Der Lehrer o schüttelte i Kopf.
Nododd yr athro.

Hinter jemandem ei sein: Rhedeg y tu ôl i rywun, bod mewn pwll.
Mae Di Männer yn dod o hyd i'w drych.
(Guys yn y pyjamas.)

Eins von beiden: Un o'r ddau.
Blau oder grun. Wähle eins von beiden.
(Gwyrdd neu las. Dewiswch un o'r ddau.)

Nicht ausstehen können: Ddim yn hoffi, ddim yn caru, heb garu. Entschuldig i! Perch deon Freunde nicht ausstehen. (Mae'n ddrwg gennyf, ond ni allaf fynd â ffrind heno.)

Zur Welt kommen: I ddod i'r byd, i gael ei eni.

Zu suchen haben: Galwch, bei.
Ai du hier zu suchen oedd e?
Beth wyt ti'n ei wneud yma?

Es satt haben: Bikmak, bod yn llawn, mwyach.

Von oben bis unten: Bastan i lawr, yn gyfan gwbl, o un pen i'r llall.

Mit Leib und Gweld: Gyda phob hunan, calon.

Das ist keine Kunst: Nid tric, mae fy nhad yn ei wneud.

Jemandem yn marw Hand schütteln: I fuck llaw rhywun.

Geben nwy: Nwy, nwy.

Zu Ende sein: Diwedd, diwedd.

Die Achseln zucken: Shoulders lifft, shrug.

Sein Wort Halten: Cadwch eich addewid.

Schubert

Bis über die Ohren: Gormod, gormod.

Sein lassen: Heb wneud, i roi'r gorau iddi.

Vor kurzem: Ychydig ddyddiau yn ôl, yn gynharach.

Ysgogwyr Aufs Haar: I fod yn iawn.
Cefnogwyr Meine Ergebnisse Haar.
(Mae fy nghanlyniadau yn union iawn.)

Ein gutes (schlechtes) Gewissen haben: Cydwybod (ma) k, tawelwch meddwl (ma) k.
Ich habe meinen Vater nicht belogen.Deswegen habe ich ein gutes Gewissen.
(Doeddwn i ddim yn dweud celwydd wrth fy nhad. Felly rwy'n gyfforddus.)

Ein für allemal: Yn olaf, y tro diwethaf.

Ein Auge zudrücken: Peidiwch â bod yn fania.
Ich drucke ein Auge zu, aber das soll das letzte.
(Yr wyf yn condone, ond rwy'n cael hyn yn olaf.)

Zu weit gehen: I fod yn iawn, ewch ymlaen.

Die Stirn runnn: Gwthiwch eich wyneb, dangoswch eich wyneb.

Schleudern: Slider, sglefrio, hurl.

Wie aus der Pistole geschossen: Fel dŵr.
(Rhaid i chi allu dweud y geiriau fel dŵr.)

Nicht mehr mitmachen: (dim mwy o gais) Ddim.

Klasse sein: Bod yn ddosbarth cyntaf, bod yn wych, bod yn llys.
Mensch! Das Buch rhyfel doch Klasse!
(Yahu, roedd y llyfr yn wych!)

Zur Hand haben: Bod o dan eich llaw, bod yn eich llaw.

Mit guten Gewissen: Gyda thawelwch meddwl, tawelwch meddwl, yn gyfforddus.

Nicht fertig werden: Heb anghofio, mae syniad y meddwl bob amser ar yr un peth, i ddianc o'r busnes.

Eine Aufnahme machen: Tynnwch luniau, cymerwch luniau.

Platz machen: Mae'r lleoliad yn druenus.

Kreuz und quer: O bob ochr, i'r chwith, i lawr i un.

Hier und da: Yma ac acw, mewn mannau, weithiau.
Heute sind uier hier und da spazieren gegangen.
(Fe wnaethon ni daith yma heddiw.)

Geld machen: Gwnewch arian, gwnewch lawer o arian.

Feierabend machen: Gorffen, cau, gorffen, paydos.

Wieder auf den Beinen sein: Syrthio'ch canol, gweithio'ch ffordd, gwella.

Mit der Zeit: Dros amser, yn araf.

Keinen Pfennig wert sein: Nid yw'n werth yr arian.

Den Mund-halten: Cau ei gnawd, anffurfio ei lais, nid poen.
Du sollst o Mund halten!
(Caewch y ffycin!)

Een Gesicht machen wie drei Tage Regenwetter: Crogwch wyneb, byddwch yn fil o ddarnau.

Lange Mager bys: Eli i fod yn hir, dwyn, i wneud y lleidr.

Einen Bärenhunger haben: Bod yn acry fel blaidd.
Los, Mutter! Ich habe einen Bärenhunger.
Dwi'n hoffi blaidd.

Zeit zu Zeit: Weithiau, pan geir y cyfle.

Jemandem von etwas (davon) keine Silbe sagen: Heb sôn am un gair, heb sôn am un.

… Treppen hoch wohnen: Yn eistedd ar y llawr cyntaf.
Meine Tante yn edrych ymlaen at Treppen hoch.
(Mae modryb yn eistedd ar y trydydd llawr.)

Von etwas kann Rede sein: Peidio â bod allan o'r cwestiwn.
Gwasgwch y meirw yn y bôn diesem Mädchen kannine Rede sein.
(Alla i ddim priodi'r ferch hon.)

Sich Mühe geben: Treuliwch yr ymdrech, gwnewch ymdrech, ceisiwch.
Wer sich Mühe gibt, llinell Erfolg.
(Mae'n llwyddiannus wrth wario arian.)

Sich in die Länge ziehen: Stretch.

Köpfchen haben: i fod yn smart, i fod yn bennaeth, i weithio.

Jemandem etwas i mewn. Gesicht sagen: Dweud rhywbeth i rywun.

Kein Blatt vor den Mund nehmen:

Keinen Finger rühren: Peidio â symud eich bysedd, i beidio â symud, i beidio â symud, i beidio â chadw.

Es zieht: Chwythu, llif aer.

Sich Rat holen: Doeth i ymgynghori, cael syniadau.

Mehr und mehr: Yn barhaus, yn cynyddu.

Ach! Lassen Sie doch! : Gadewch i ni fynd o Allah! Does dim defnydd.

Im Grunde (genommen): Yn wir, os yw'n gadael, mae'n wir.

Sich etwas durch o Kopf gehen lassen i symud, i gnoi, cnoi hir.

Das ist die Frage: Goruchafiaeth, ddim yn sicr.

Sein Brot verdienen: Gwneud bywoliaeth, ennill arian bara.

Yn Stürmen regnen: Bosalircasina o'r cwpan, (yn achos sagak) glaw.

Es gut mit jemandem meinen: Rhoi ewyllys da i rywun, meddwl am bethau da amdano.

Im Laufe der Zeit: Dros amser, yn araf.

Kommen Zu: Dewch i chi'ch hun, dewch o hyd i'ch hun.

Geschmacksache: Mater o bleser.
Ceidwad Du magst Schokolade? Geschmacksache.
(Dydych chi ddim yn hoffi siocled? Mater o bleser.)

Das ist keine Frage: Yn sicr, heb os.

Dabei sein, etwas zu tun: (a isi) ar y foment honno.

Tag Von Tag zu: Diwrnod o ddydd i ddydd, o ddydd i ddydd.

Nehmenicht: Ystyried, ystyried, arsylwi.

Mithenenem Munde dastehen: Agzi (karis) i aros ar agor.

Bei Laune Sein: Mwynhad.

Von Kopf bis Fuss: I lawr yr allt, o'r brig i'r brig.

Ein Gesicht machen (ziehen, schneiden): Efelychu ei hwyneb a'i wyneb.

Jemandem freistehen: (gwneud rhywbeth) i fod yn rhydd.

Da ist nichts dahinter

Unter Andter: Yn wahanol i hynny, ar wahân.

Recht behalten: I fod yn iawn, i fod yn iawn.

Etwas leicht nehmen: Cwympo, tanamcangyfrif, anwybyddu.

Felly perfedd y perfedd: Bron i fyny, i lawr.

Sich Gedanken Machen Primal.

Haare auf den Zähnen haben: Bod yn ddigywilydd ac anufudd, i'r gwrthwyneb a rhoi atebion fel arall.

Gegin perfedd llinell Jemanden: Sansi yn ei le, yn fanteisiol.
Llawr perfedd du sâl. Das Spiel hast du gewonnen.
(Dewch ymlaen, rydych chi'n lwcus eto. Fe wnaethoch chi ennill y gêm.)

Datgloi cywilydd: Rhyngom ni, mae'r gair rhyngom.

Jemandem zu dumm werden: Sabri Balak, nad oedd bellach yn gallu sefyll.

Einen guten Klang haben: Adnabyddus, adnabyddus.

Alle Hände voll zu tun haben.

Dahinter steckt etwas: Isin yn fusnes.

Jemandem ein Licht aufgehen: Deall, deall, deall yn eich meddwl.

Keine Nerven haben.

Unter der Hand: Law yn llaw, yn gyfrinachol.

Mae Re Reihe sein: Sira i fod ei hun, i ddod mewn trefn.

Gwaredwch: Unwaith eto, gwrthryfel newydd.

Es gut haben: Bod Sansi, yn cwympo ar bob phedwar.

Bis ins kleinste: y manylion lleiaf.

Nehmen

Fürs nächste: Unwaith, yn gyntaf, nawr, dros dro.

Jemanden nicht leiden können: Heb gael un.

Hand aufs Herz: Dywedwch y gwir (yin).

Ein llynnoedd Gesicht machen: Mae Agzi yn parhau i fod yn agored, yn gweiddi, yn gweiddi.

Im Nu: Yn syth, ar unwaith, nes bod y llygad ar gau.

Zu guter Letzt: Fel pe na bai hynny'n ddigon, yn y diwedd.

Hals - und Beinbruch: Pob lwc! Gadewch iddo fod yn glir.

Ar heute auf morgen: Mewn amser byr iawn.

Sich das Leben nehmen: Hunanladdiad.

Hin Müssen: Mae'n rhaid i chi fynd, mae'n rhaid i chi fynd.

Gwirionedd annerbyniol: Ewch yn wallgof, coesyn, croen, pen.

Die Ruhe verlieren: Cyffro, tawelwch.

Von oben herab: O uchder, trwyn i ben.
Er schaut ale Leute von oben herab.
(Mae'n edrych ar bawb yn uchel.)

Den Kopf hängenlassen: Yn ofidus iawn, yn ffiaidd.

Hals über Kopf: Ar frys, telasla, ar frys.

Etwas im Griff haben: I ddod, i fod yn degan yn eich llaw.

Erschlagen sein: Dychwelyd i Saskina, marw o flinder.

Jemandem in die Arme laufen: I gyfarfod, i gwrdd â rhywun ar hap.

Etwas auf der Zunge haben.

Stelan Schlange: Yn sefyll yn y ciw, yn aros yn unol.

Einen Strich unter etwas ziehen: Rhoi diwedd ar rywbeth.

Feine Ohren haben: Y clustiau i fod yn twll, i fod yn effro.

Mit Mann and Maus: Cyfanwerthu, i gyd gyda'i gilydd.

Bei Kräften sein: Cryfder yn ei le.

Auf der Hand liegen: I fod yn glir, i fod yn glir.

Jemanden gros ansehen: Sledding, syllu.

Feuer a Flamme sein: Bod yn gyffrous, yn gyffrous, yn gosma.

Jemandem yn marw Augen öffnen: Mae rhywun yn edrych allan.

Grüne Welle: Ton werdd, golau gwyrdd (y golau gwyrdd bob amser).

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
4 Sylw
 1. Aslihan yn dweud

  pob lwc gyda'ch ymdrech

  1. L. tenau yn dweud

   Diolch yn fawr iawn, a oes mwy o Dwrci fel hyn?

 2. Elif yn dweud

  Rydych chi wedi casglu ymadroddion sy'n cael eu defnyddio'n aml mewn bywyd bob dydd. Gwych!

 3. hande yn dweud

  Pob hwyl gyda'ch brwdfrydedd. Diolch.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.