Deialogau Siopa Almaeneg

1

Ymadroddion siopa Almaeneg, deialogau siopa Almaeneg, patrymau siopa Almaeneg, siopa Almaeneg, brawddegau a ddefnyddir ym marchnad yr Almaen.

Yn y wers hon, byddwn yn cyffwrdd â rhai ymadroddion Almaeneg y gellir eu defnyddio wrth siopa, ffrindiau myfyrwyr annwyl. Mae'r ymadroddion hyn yn frawddegau sylfaenol a gallwch greu amrywiaeth eang o wahanol frawddegau eich hun.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Ich gehe einkaufen. (Dwi'n mynd i siopa) Der Zucker ist al. (Does dim siwgr ar ôl yn y cartref / dim siwgr / na.) A oedd yn feiddgar? (Alla i eich helpu chi?) Ich hätte gern 2 Weight Tomaten. (Roedd 2 eisiau colli tomatos pwysau.) Sonst noch etwas? (Rhywbeth arall?) Ich möchte auch 1 Kilogramm Apfel. Dw i eisiau cilo o afal.) Danke, das ist alles. (Diolch, dyna i gyd.) Wie viel macht das? Faint mae e'n ei ddal? Beth yw pris hyn?) Ich wollte das umtauschen. (Roeddwn i eisiau newid hyn.) Das macht zusammen 5 Euro. (Mae pob un ohonynt yn dal 5 Euro.) Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? (A allaf dalu â cherdyn credyd?) Kann ich Ihnen helfen? (Alla i eich helpu chi?) Ich suche ein Geschenk. (Rwy'n chwilio am anrheg.) Soll ich es als Geschenk einpacken? Ydw i'n rhoi pecyn anrhegion i chi?
Frau Taylor parkt ihren Wagen vor dem Gemüsehändler. Mae Mrs. Taylor yn parcio ei char o flaen y siop groser. Dur Herr: Guten Morgen, Frau Taylor! Bore da, Miss Taylor! Frau Taylor; Guten Morgen, Herr Steel. Ich möchte vier Pfund Äpfel und ein Kilo Bananen. Sind die Bananen reif? Bore da, Mr Steel. Rydw i eisiau 2 pwys o afalau ac 1 cilogram o fananas. Ydy'r bananas yn aeddfed? Herr Steel: Sie sind nicht reif, aber sie werden reifen.Behalten Sie sie einen Tag auf. Nid ydyn nhw'n aeddfed, ond yn aeddfed. Cadwch nhw am ddiwrnod. Frau Taylor: Zwei Kilo Apfelsinen, ein Kilo Quitten, ein Kilo Birnen. 2 oren cilo, 1 cilo o gwins, 1 cilo o gellyg. A oedd kostet ein Kilo Birnen? Faint yw punt o gellyg? Dur Herr: Achthundert Lira das Kilo, gnädige Frau. Mae'r fenyw yn pwyso 800 pwys. Frau Taylor: Warum sind sie mor teuer? Pam maen nhw mor ddrud? Dur Herr: Die Birnen sind Frühbirnen. Mae gellyg y tu allan i'r tymor. Frau Taylor: Sie sind sehr teuer.ich werdw sie nicht nehmen. Rhy ddrud. Nid wyf yn eu prynu. Herr Steel: Noch etwas anderes vielleicht? Hoffech chi rywbeth arall? Frau Taylor: Ja, ich brauche Gemüse. Ydw, rydw i eisiau llysiau. Herr Steel: Kann ich alles in einen großen Carden packen? A allaf bacio'r cyfan mewn un blwch mawr? Frau Taylor: Ja, danke schön; Ie diolch. Das wäre perfedd! Cardgen zu meinem Wagen tragen o Kann der Junge? A all y bachgen gario'r blwch i'm car? Dur Herr: Ja. natürlich Ie wrth gwrs. Sie gibt dem Jungen ein Trinkgeld .. Tipp the boy .. Frau Taylor: Auf Wiedersehen Herr Steel. Diolch i Dduw, Mr Steel. Herr Steel: Auf Wiedersehen Frau Taylor. Hwyl fawr, Miss Taylor.

Rydym wedi rhoi enghreifftiau o drafodaethau siopa Almaeneg, ac yn dymuno'r gorau i chi yn eich gwersi Almaeneg.
Rydym hefyd yn eich croesawu i fforymau germanx lle gallwch ddod o hyd i atebion i'ch holl gwestiynau Almaeneg.
FFURFLENNI ALMAENEG

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Abdul Hadi19068 yn dweud

    neis iawn, da iawn chi.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.