kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Deialogau Ffôn Almaeneg

Sgyrsiau ffôn Almaeneg, sgyrsiau ffôn Almaeneg, sgyrsiau ffôn Almaeneg, sgyrsiau swyddfa bost Almaeneg, deialog swyddfa bost Almaeneg, sgyrsiau ysgrifennydd Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

ffôn

Dürfte ich wohl Ihr Phone benutzen?
A allaf ddefnyddio'ch ffôn?

Beth sy'n digwydd Telefonzelle?
Ble mae'r bwth ffôn agosaf?

Können Sie mir bitte eine Telefonmünze / Telefonkarte geben?
Rhowch gerdyn darn arian / ffôn i mi

Haben Sie ein Telefonbuch von…?
Oes gennych chi ... cyfeiriadur telfon?

Ich möchte ein R-Gespräch anmelden.
Rwyf am argraffu araith â thâl.

Können Sie mich bitte mit - verbinden?
Allwch chi - -i / -i fy nghysylltu?

Es meldet sich nandmand.
Does neb yn mynd allan

Cyfarpar Bleiben Sie bitte am,
Peidiwch â hongian

Hier spricht .. Yma… (yn siarad)

Hallo, mit wem lledaenu?
Helo, gyda phwy ydw i'n siarad?

Kann ich bitte Herrn / Frau… sprechen?
- A gaf i siarad â'r gŵr bonheddig / arglwyddes?

Am Apparat
Benin

Yn ich verbin
Rwyf yn priodoli

Tut mir Leid, er / siet nicht da.
Mae'n ddrwg gennym, nid yma.

Kann er / sie Sie zurückrufen?
A all eich ffonio chi?

Ja, meine Nummer ist…
Ydw, fy rhif i yw….

Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Hoffech chi adael stori?

Würden Sie ihm / saen bitte ihr, ich hätte angerufen?
A wnewch chi ddweud wrthi fy mod i'n galw?

Eiliad ymddangosiadol Ich rufe später
Rwy'n ei alw'n ôl.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig