Galwadau Ffôn yn Almaeneg

Annwyl ffrindiau, y pwnc y byddwn yn ei egluro yn y wers hon yw'r prif beth Galwadau Ffôn yn Almaeneg bydd. Pan fydd yn rhaid i chi ddefnyddio Almaeneg fel iaith mewn galwadau ffôn, sydd â lle pwysig iawn ym mywyd beunyddiol a bywyd busnes, mae'n bosibl cyrchu gwybodaeth y gallwch chi gwblhau eich galwad heb anhawster. Hefyd, ar ddiwedd y wers hon, byddwch chi'n gallu aros yn Almaeneg a bod â'r wybodaeth am frawddegau sgwrsio ffôn, gofyn am rif ffôn a nodi'r rhif ffôn a ddywedwyd.Yn y rhan gyntaf hon o'n gwers Sut i ofyn am rif ffôn Almaeneg? Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i gyfeirio'r cwestiwn a sut i'w ateb. Isod mae ychydig o batrymau cwestiynau sy'n debyg o ran ystyr i ofyn y rhif ffôn yn Almaeneg a sut i'w hateb yn gyfnewid.

Telefonnummer Wie ist deine? / Beth yw eich rhif ffôn?

Wie ist deine Festnetznummer? / Beth yw eich rhif ffôn llinell dir?

Handynummer Wie ist deine? / Beth yw eich rhif ffôn symudol?

Dim ond un ateb y gellir ei roi mewn ymateb i'r cwestiynau hyn, sydd fel a ganlyn;

Meine Telefonnummer ist 1234/567 89 10./ Fy rhif ffôn yw 1 2 3 4/5 6 7 8 9 1 0.

Wrth ynganu rhifau ffôn yn Almaeneg, darllen a chymryd nodiadau, fe'u siaredir fesul un, yn union fel yn Saesneg. Os na ddeellir y nifer a siaredir a'ch bod am iddo gael ei ailadrodd, Würdest du es bitte wiederholen?/ Allech chi ailadrodd os gwelwch yn dda? Gallwch chi gyfarwyddo'r cwestiwn. Yn rhan barhaus ein gwers, byddwn yn cynnwys sgwrs ffôn a all fod yn esiampl i chi.

Enghraifft o Alwad Ffôn wedi'i Stereoteipio yn Almaeneg

A: Tag Guten. Könnte ich bitte mit Herr Adel sprechen?

Cael diwrnod braf. A gaf i siarad â Mr Adel?

B: Tag Guten! Bleiben Sie bitte am Apparat, Ich verbinde Sie.

Cael diwrnod braf! Arhoswch ar y llinell.

A: Danke

diolch

B: Es tut mir leid, istbesetzt preifat. Können Sie später nochmal anrufen?

Mae'n ddrwg gennym yn brysur. Allwch chi alw yn ôl yn nes ymlaen?

A: Ich verstehe. Können Sie ihmeine Nachricht hinterlassen?

Rwy'n deall. Felly a gaf i adael neges?

B: Ydw, naturlich.

Ie wrth gwrs

 A: Ich möchte nächsten Termin Monat einen mit ihm ers hynny.

Rwyf am wneud apwyntiad gydag ef y mis nesaf.

B: Wirdgemacht! Wir werden unseren Kalender überprüfen a zu Ihnen zurückkommen.

Iawn. Byddwn yn gwirio ein hagenda ac yn cysylltu â chi yn ôl.

A: Tag Guten / Diwrnod da

B: Tag Guten auch für Sie, Syr. / Diwrnod da i chi hefyd, syr.

 


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.