Gofyn a Disgrifio Cyfeiriad mewn Almaeneg

0

Dedfrydau Mynd i'r Afael â'r Almaen, Dedfrydau Disgrifio Almaeneg, yr Almaen yn annerch deialogau disgrifiadau cyfeiriad, deialogau annerch Almaeneg, yn gofyn i gyfeiriad Almaeneg, cyfeiriad Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi ein haelodau sydd wedi cofrestru yn y fforymau Almaenig, a rhai o'r mân gamgymeriadau megis cael eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

A allaf ofyn rhywbeth i chi?
Kann ich Sie etwas fragen?

Sut mae dod o hyd iddo?
Wie kann ich ……. Finden?

Ble dylwn i fynd?
Wie muß ich gehen?

Ble mae'r stryd hon yn arwain?
Wohin führt diese Straße?

Esgusodwch fi, ond rwy'n credu fy mod ar goll.
Entschuldigen Sie bitte, ich glaube ich habe mich verlaufen

Allwch chi ddweud wrthyf ble ydw i?
Können Sie mir sagen, wo ich mich befinde?

A allwch chi ddangos y lle hwn i mi ar fy map?
Platz auf meiner Landkarte zeigen?

Dydw i ddim o fan hyn
Ich bin nicht von hier

Ydych chi yma?
Sind Sie von hier?

Allwch chi ddisgrifio sut i gyrraedd y cyfeiriad hwn?
Können Sie mir erklären, Adresse komme?

Ymhell?
Yw'n weit?

Caewch?
Ist es in der Nähe?

Faint o amser fydd yn ei gymryd?
Gwisgoedd Lliw?

Sut ydw i'n cyrraedd y brif stryd?
Wie komme ich zu der Hauptstraße?

Ble mae'r arhosfan bws agosaf?
Beth sy'n digwydd yn erbyn Bushaltestelle?

Pa gyfeiriad yw canol y ddinas?
Yn welcher Richtung ist das Zentrum?

Gadawodd
Dolenni

hawl
hawl

Ewch yn syth ymlaen
Gehen Sie geradeaus weiter

Ewch ar hyd y stryd ac yna trowch i'r dde wrth y gornel
Gehen die Straße entlang heb derm Ecke nach Rechts

yma
Yma

mae
DORT

Yno yno
y Dorthe

yn y gornel
Der Ecke

gyferbyn
gegenüber

gyferbyn
drüben


OB: Yn Agos
PEIDIWCH AG ARIAN: yn agos
Mae'r unt: isod
NACH UNTEN: i lawr
CYSYLLTIADAU: ar y chwith
NACH CYSYLLTIADAU: chwith
RECHTS: ar y dde
NACH RECHTS: saga
YN DER MITTE: yn y canol
YN DIE MITTE: datgelwyd
VORNE: premier
DIM VORNE: sefyll allan
AWGRYM bod: yn ôl
NACH HINTEN: Yn ôl
GERADEAUS: dosdogr o

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


ÜBER DIE BRÜCKE: dros y bont
UNTER DIE BRÜCKE: o dan y bont
ANER ECKE: yn y gornel
UM DIE ECKE: ar ôl y gornel (pan fyddwch chi'n dychwelyd)
ECIS BIS ECIS: i'r gornel
ÜBER DIE STRASSE: ar draws y stryd
AUF DER RECHTEN SEITE: ar y dde
AUF DER LINKEN SEITE: ar y chwith
DIE STRASSE ENTLANG: ar hyd y stryd
DIEIRE TREPPEN: i lawr y grisiau
MARCHNAD TREPPEN: i fyny'r grisiau
EINBIEG trwy: digress
Entfernt: o bell
HYFFORDDI METEL NIFER

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.