Dyfyniadau o'r Almaen

Geiriau Almaeneg, geiriau Almaeneg, ymadroddion Almaeneg, geiriau Almaeneg, geiriau Almaeneg, geiriau Almaeneg, negeseuon hardd Almaeneg, negeseuon testun Almaeneg, negeseuon byr AlmaenegAnnwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

GEIRIAU ALMAENEG ALMAENEG, ALMAEN WISE

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen.

Os yw rhyddid yn golygu unrhyw beth, mae ganddo'r hawl i ddweud wrth bobl eraill beth nad ydych chi eisiau ei glywed.

George Orwell
-----------------
Mae Die Freiheit yn marw Willkür, handeln credbig zu, sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln.

Nid yw rhyddid yn ffordd o weithredu'n fympwyol nac ymddwyn mewn unrhyw ffordd.
Rudolf Virchow
---------
Frei sein, heißt wählen können, ewyllys ewyllys Sklave man.

Jeanne Moreau

Pwy bynnag yr ydych am fod yn garcharor.
---------
Frau zu sein ist schwer schwer - man muss wie ein o Mann, sich benehmen wie eine Dame, a w ein ein Mädchen und schuften wie ein Pferd.

Mae gwraig yn anodd ei chrefft; meddwl fel dyn, gweithredu fel menyw, edrych fel merch ifanc a gweithio fel ceffyl
--------

Verbringe yn marw Zeit nicht mit der Suche nach einem
villeicht ist keines.

Franz kafka

Chwilio am amser ar gyfer y rhwystr,
efallai nad oes unrhyw rwystr
----------
Achine auf Deine Gedanken! Sie sind der Anfang Deiner Taten
Chinesische Weisheit

Gwyliwch allan am eu meddyliau!
-----
Heutigentags sagen und schreiben viele Gelehrte mehr, als sie wissen; Yn den alten Zeiten wussten einige mehr, als sie schrieben.

Matthias Claudius

Heddiw, mae llawer o ysgolheigion yn ysgrifennu ac yn dweud mwy nag y maent yn ei wybod; Yn yr hen amser, roedd pob un yn gwybod mwy nag a ysgrifennodd.

------
Lobt Wer sich,
yr ysgolhaig gwichiaid Müssen.

Pwy bynnag sy'n canmol ei hun,
rhaid iddynt gywilyddio eu hunain

Arabaidd
------
Wer nie jagte und nie liebte, nie den Duft der Blumen o'r fath,

Nid yw hyn yn wir am Klang der Musik erwbte, ist kein Mensch, sondern ein Esel.

Pwy bynnag yr wyf yn hela, os nad yw'n ei hoffi,

Ac os nad yw'n crynu yn llais cerddoriaeth, nid yw'n ddynol, mae'n Hanfod.

Arabaidd
-------
Wer sich in Dinge einmischt, marw ihn nichts angehen,
hingert Dinge, marw ihm nicht gefallen.

Nid yw pwy bynnag sy'n cymysgu pethau ag ef ei hun yn ei hoffi.

Arabaidd
———————
Bydd Wer Honig essen,
der Érdrage das Stechen der Bienen.

Pwy sydd eisiau mêl,
Yn plygu'r arini

Arabaidd
---------
Roedd het Wer eine unheilbare Krankheit, alwad glaubt, yn hyll.

Arabaidd

Mae pwy bynnag sydd â hanes o salwch, yn credu popeth
--------
Bydd Wer alles haben, yn gweini alles.

Arabaidd

Pwy sydd eisiau cael popeth, yn colli popeth
------
Wenn ich zuhöre, habe ich den Nutzen.
Wenn ich spreche, yn ôl y sôn.

Arabaidd

Y manteision i mi pan fyddaf yn gwrando.
Pan siaradais
-----------
Wähle dir einen Reisebegleiter und dann ert den Weg.

Arabaidd

Teithiwch yn gyntaf i'w ffrind, ar ôl ei llwybr
--------
Niemand kann einem anderen yn marw Tränen trocknen, yn ôl pob tebyg. Hände naß zu machen.

(Affrica)

Ni all neb rwygo ei ddwylo ei hun heb wlychu ei ddwylo ei hun.
-------
Wer zweimal in ein Loch fällt, ist dall.

Mae pwy bynnag sy'n cwympo ddwywaith yn yr un deml, yn ddall.

Arabaidd
------
Wer ungefragt gibt, gibt doppelt

Arabaidd

Mae pwy bynnag sy'n ei roi heb ofyn, yn rhoi dwbl.
-----
Wie leicht ist alles für den Zuschauer.

Pa mor hawdd yw popeth i'r gynulleidfa.

Arabaidd
---------
Willst du Sicherheit im Leben, canwr immer ich weiß nicht.

Os ydych chi eisiau hyder yn eich bywyd, yna dydw i ddim bob amser yn gwybod.

Arabaidd
-----
Das beste Wissen ist das, wenn du es brauchst.

Gwybodaeth Orau, pan fyddwch ei angen, rydych chi'n ei hadnabod.

Arabaidd
------
So wie man yn marw Strahlen der Sonne nicht zudecken kann,
felly kann man auch das Licht der Wahrheit nicht auslöschen.

Sut allwch chi droi goleuadau'r haul i ffwrdd,
Peidiwch â diffodd y goleuadau.

Arabaidd
---------
Wer viel spricht line weniger Zeit zum Denken.

India

Gormod o amser i feddwl
--------
Tadele nich o Fluß, wenn du ins, Wasser fällst.

i lawr i'r dŵr, gan ddod o hyd i fai

India
----------
Wer nicht arbeitet, hat nichts zum Essen.

Calismiyanin, dim bwyd

Rwsia
------
Einem geschenktem Gaul
Schaut dyn nicht inswul

rhodd
--------
Nicht für das Leben, ar ôl i für die Schule lernen wir
Rydym yn dysgu i'r ysgol, nid am oes
------
Gue Männer Weinen Leicht!

Dynion da, rhwydweithiau hawdd
------
Wenn zwei das Gleiche tun!

Mae dau berson yn gwneud yr un peth, nid yr un peth
-----
Niemand kann auf Dauer eine tragen mask!

Ni all neb gario mwgwd am amser hir
------
Die Kuh kennt den, der sie melkt, aber nicht den, dem sie gehört.

Mae'n adnabod sagan y fuwch, ond nid yw'n gwybod pwy sy'n perthyn iddo.
---------
Der Floh macht Löwen mehr zu schaffen als Löwen dem Floh

Mae brathiad yn cymryd mwy na llew, gan fod y llew wedi cymryd yr ychydig
———————
Llinell Schlafen yn marw Schlage.

Mae Snake yn colli ei thraed
-------
Wenn du wissen willst, oedd dein Nachbar von dir denkt, felly mae fage Streit mit ihm a.

Os ydych chi eisiau gwybod beth mae eich cymydog yn ei feddwl amdanoch chi, dechreuwch ymladd ag ef.
———————
Mae oder braich yn canu, ac mae Gott sind yn canu.
Gwael neu gyfoethog, oll yn wyneb Duw

Llinyn y Llu.
Mae dyn tlawd yn eistedd gyda balchder

Mae ei fraich yn hongian yn aml.
Darbodus a gwael

Arogl Arme mag, Bettler nicht.
Mae'r cariadon yn caru'r tlawd, cariad y cardotwyr


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. gwyrddlas yn dweud

    super

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.