Negeseuon Cariad SMS Almaeneg Geiriau Beautiful Almaeneg

0

Negeseuon SMS Almaeneg, Geiriau Beautiful Almaeneg, negeseuon cariad Almaeneg, negeseuon cariad Almaeneg, geiriau arbennig Almaeneg, geiriau cryno Almaeneg, geiriau cariad Almaeneg, geiriau caru Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.


ALMAENEG YN SIARAD, GOLYGU NEGESEUON A GORLLEWINAU ALMAENNOL GERMAN

Bist-die bist!
Mond-der bist du!
Liebherr marw ein grosse Liebe-und bist du du!
Für mich bist du einfach alles

Dim ond un haul sydd yna… chi!
Dim ond un mis yr ydych chi!
Dim ond un cwestiwn mawr sydd… ..na chi
Rydych chi'n bopeth i mi.


-----------------------
WARTEN oddi ar mit der Hoffnung yn mir
Mae WARTEN mit yn caniatáu demken in mir
WARTEN ich nur auf dich zu warten
Meine Liebe
Ich warte bis in die UNENDLICHKEIT ::

Gyda gobaith yn WAIT
AROS… ..
AROS …… dim ond aros amdanoch chi
Askim
Rwy'n aros am byth.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

-----------------
RHYFEL DEM TAG, DEM ICH DICH KENNENLERNTE WAR DER SCHÖNSTE ME MEENEM LEBEN…. : - *

Y diwrnod roeddwn i'n gwybod mai chi oedd diwrnod gorau fy mywyd.
----------
ICH LIEBE DICH UND WILL DICH NICHT VERLIEREN
DU BIST MEIN MEGENLANG YN MEINEM HERZ

Rwyf wrth fy modd i chi ac nid wyf am golli
Rydych chi yn fy nghalon ar yr amod eich bod yn fyw
--------------
DU BIST WIE EIN TEIL VON MIR
ICH GEHÖER EWIG DIR

Rydych chi fel darn ohonof.
Rwy'n sonsuz fy hun am byth
-------------------
Freunde sind wie Sterne.Du kannst sie nicht yn syth i ffwrdd, aber du weisst

Mae cyfeillion fel sêr, allwch chi ddim eu gweld nhw bob amser, ond rydych chi'n gwybod, maen nhw yno bob amser os ydych chi eu hangen.
-------------
Deine Liebe und Wärme erfüllt meine geheimsten

Mae eich cariad a'ch cynhesrwydd yn cyflawni fy nyheadau a dymuniadau mwyaf cyfrinachol rydw i wedi breuddwydio amdanyn nhw ...
----------------

Mae Manche Menschen machen yn marw Welt besonders, yn ein hysgol ni

mae rhai pobl ond yn gwneud y byd yn arbennig gyda'u bod yn faban
----------------

erlauben einem verrückten dich zu küssen aber
erlaube einem kuss niemals dich verrückt

Gadewch i wallgofrwydd cusanu chi,
peidiwch â gadael i gusan eich cael yn wallgof
------------

Ich wünsche Dir: Tag Freude a jedem, e-bost Engel auf jedem Weg, ein Licht mewn jeder.

Rwy'n dymuno llawenydd i chi bob dydd, angel ym mhob ffordd, goleuni ym mhob tywyllwch a pherson sy'n eich caru chi oherwydd eich bod chi'n ei haeddu
---------
Mae Jennals jennals gan Wenn Du yn bidio,
und niergends einen Ausweg siehst,
dann chi eine Träne zu mir,
roedd denn egal yn berffaith,
ich helfe Dir!

Un tro, os ydych chi'n iawn,
a gofalu am unrhyw le,
anfonwch lygaid ataf
oherwydd beth bynnag,
Gallaf eich helpu.
---------------

Bekommen Hab anin dem,
Sie vermissen einen Engel,
keine Angst ich hab Dich nicht verraten!

Daeth y ffôn ataf o'r awyr,
angel a gollwyd,
Peidiwch â bod ofn na wnes i roi'r gorau i chi.
-----------
Schine meine Engel.Träume von mir yn dieser Nacht.Denn dann träume ich von dir

Rwy'n breuddwydio amdanoch heno, gan fy mod i'n mynd i freuddwydio amdanoch chi a byddaf yn mynd â chi i freuddwyd.
---------------

Wenn ich könnte, ich würde fliegen, ar bei dir yn Armen zu liegen

Os gallwn, byddwn i'n hedfan, fel y gallwn i gysgu yn eich breichiau

-----------
Meddwl am gariad,
Rhannu cariad,
Mae cariad yn gwenu,
Cariad yw popeth!
Dydd San Ffolant Hapus ...

Liebe ist, nachzudenken,
Liebe ist, zu teilen,
Liebe ist, zu lächeln,
Liebe ist alles!
Schönen Valentinstag…
-----------

Hyd yn oed petawn i'n gwybod bod yna filltiroedd rhyngom, roeddech chi bob amser wrth fy ymyl, yn fy meddwl ac yn fy nghalon.
Rwy'n dy garu di yn fwy na dim - bob amser!

Cilomedr zwischen heb sindra, felly weiß ich doch, daß du immer bei mir bist. Yn meinen Gedanken und yn meinem Herzen.
Ich liebe dich über alles - für immer!
------------
Ich hab Dich geliebt und im Herzen getragen. Ni allaf wneud dim byd yn erbyn Magen.
Roeddwn wrth fy modd i chi a'ch cario chi yn fy nghalon, ond fe wnaethoch lithro ac rydych chi'n sefyll yn fy stumog.
------------
Ich liebe Dich allein, tolchiad cnewyllynol, tolw goch, swynol, a chwmniau, solang ich leb auf Erden.

Rwyf wrth fy modd i, ni ddylai fod eraill, ni fydd eraill, cyn belled fy mod i'n byw.
-----------
Weisst du oedd: Dieser Jemand bin ich !!
Mae ar rywun angen eich cariad ac mae angen rhywun arnoch chi!

Reine i mewn i mewn i Paradies den den kann dyn dem Himmel felly sein sein!
Pan fydd eich dwylo'n cyffwrdd fy nghroen, mae fel taith mewn baradwys, oherwydd dim ond yno y gallwch chi fod mor agos at y cymylau.
-----------
Ich liebe Dich von ganzem Herzen, dich Dich tut mein Herz viel schmerzen!
Rwy'n dy garu â'm holl galon, mae fy nghalon yn brifo hebot ti ...
----------
Nun sitz ich hier und bin i gyd, warum kannst du nicht bei mir sein? ich mae mymryn o fichiau mor ddim, deswegen kommt yn marw Sms von mir! ICH LIEBE DICH !!!

Rwy'n eistedd yma a dwi'n unig, pam na allwch chi fod gyda mi?

-----------
Dim lle yn fy nghalon unrhyw dafad arall,
Oherwydd eich bod yn gadael eich gwreiddiau yn fy nghalon.

Platz für eine weitere Blume mewn meinem Herzen,
den du dy wuine dew Wurzeln yn meinem Herz geschlagen.

-------------
Meddyliwch amdanaf gyda phob diferyn o law,
Gan fod pob diferyn yn gusan oddi wrthyf.

Denk auch bei be Regen zärtlich an mich,
denn jeder Tropfen ist ein Kuss für Dich.

-------------

Liebst du die Schöheit, dann liebe nicht mich, denn es gibt 1000 Schönere für dich, - aber liebest du die Liebe, dann liebe nur mich, denn es gibt keine die dich so liebt wie ich.

Os ydych chi'n caru harddwch, yna dydych chi ddim yn fy ngharu i, oherwydd mae 1000 harddwch i chi.
---------
Ich liebe Dir. Ich liebe Dich. Wie ddyn das schreibt, das. Rwy'n marw'n gyfoethog gan Grammatik auch nicht. Yn ôl y gyfraith, nid oes gan Dduw.

Rwy'n dy garu di. Rwy'n dy garu di. Nid wyf yn gwybod sut i'w ysgrifennu.
Nid yw cyfieithu Twrceg yn ddymunol ar y cyfan, ond: - [

------------

Wenn du am Himmel eine Sternschnuppe siehst, roedd wünsch dir yn gyfwerth â mich! Ich liebe dich!
Os ydych chi'n gweld seren yn arnofio yn yr awyr, dywedwch rywbeth a meddyliwch amdanaf.
-------------
Alsich dich sah, het ich Angst dich kennenzulernen.
Alsich dich kannte, deor, Angst dich zu küssen.
Als ich dich küsste, het ich Angst mich zu verlieben.
Yn ddi-baid, y daw y mae, yn Angst dich zu verlieren.

Pan welais i chi, roedd arnaf ofn cwrdd â chi.
Pan gyfarfûm â chi, roedd arnaf ofn eich cusanu.
Pan wnes i eich cusanu, roedd arnaf ofn syrthio mewn cariad gyda chi.
Ac yn awr, dw i'n dy garu di, mae arnaf ofn dy golli di.
-----------
Die Sonne sgeint Dir ins Herz hinein. Ich liebe Dich! Du bist nie allein!
Rwyf wrth fy modd i chi! Dydych chi ddim yn unig!
-----------
Nimm mich, kich mich, streichle mich. Hich brauche Dich, a fydd nur Dich. Ich Liebe Dich !!!
Ewch â fi, cusanwch fi, dewch fi. Daliwch fi, mae angen i chi, dwi eisiau i chi. Dwi wrth fy modd !!
------------
Da! Für dich! Weil du mich immer mor fröhlich machst! Danke für die schönen Stunden!
Oherwydd eich bod bob amser wedi fy ngwneud i'n hapus!
---------
Platz für eine weitere Blume mewn meinem Herzen,
den du dy wuine dew Wurzeln yn meinem Herz geschlagen.

Dim lle yn fy nghalon unrhyw dafad arall,
Oherwydd eich bod yn gadael eich gwreiddiau yn fy nghalon.

ALMAENEG YN SIARAD AC YN SIARAD NEGESEUON, NEGESEUON BYR ALMAENEG, GEIRIAU ALMAENEG, SYLFAENOL GEIRIAU

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.