Dedfrydau Almaeneg a ddefnyddir wrth siopa

0

PATTERNS CYFLYMDER CYFFREDINOL Almaeneg (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER). Ymadroddion Almaeneg a ddefnyddir wrth siopa, ymadroddion siopa Almaeneg

Hier bedient bedydd?
Pwy sy'n gwylio yma?

Haben sie Wolle Hemden?
Oes gennych chi grysau gwlân?

Kann ich Ihre Pullover ansehen?
A allaf weld eich siwmperi?

Kann ich die Strümpfe ansehen?
A allaf weld eich sanau?

Beth yw hanfodion y Cwsmer?
A allaf edrych ar y crys yn yr arddangosfa?

Ich möchte ein kurzarmiges Hemd.
Rydw i eisiau crys gyda llewys byr.

Haben sie etwas besseres?
Unrhyw beth yn well?

Ich möchte ein Paar Schuhe.
Rydw i eisiau pâr o esgidiau.

Sut i wneud Damenabteilung?
Ble mae'r adran merched?

Beth yw Herrenabteilung?
Ble mae adran y dynion?

Gibt es noch billigeres?
A oes unrhyw ratach?

Haben Sie noch teueres?
A yw'n ddrutach?

Welche Modelle Haben Rocken?
Pa fath o sgertiau sydd gennych chi?

Ich möchte ein kleines Wörterbuch kaufen.
Rwyf am brynu geiriadur bach.

Wo kann ich farw Wollhosen finden?
Ble alla i ddod o hyd i drowsus gwlân?

Ich suche etwas besonderes.
Rwy'n chwilio am rywbeth arbennig.

Was möchten Sie?
Beth ydych chi ei eisiau?

A oedd möchten Sie kaufen?
Beth ydych chi eisiau ei brynu?

Kann ich Ihnen helfen?
Alla i eich helpu chi?

Wo yn marw Kasse?
Ble mae'r saff?

Danke schön, n schaue ich.
Diolch, dwi'n edrych.

Soll ich Später wieder kommen?
A ddylwn i ddod yn ddiweddarach?

Tee o afon Ich.
Rwy'n cymryd te.

Tag Wunderschöner!
Diwrnod gwych!

Ich muss da lang.
Mae'n rhaid i mi fynd fel hyn.

Versuchen Sie mich Ffôn zu kriegen.
Ceisiwch ddod o hyd i mi ar y ffôn.

Ich muss Arbeiten.
Mae'n rhaid i mi weithio.

Biss dann ..
Welwn ni chi yn nes ymlaen.

Ich habe dein Rat ignoriert.
Wnes i ddim gwrando ar eich cyngor.

Sind Sie siezt Zufrieden?
Ydych chi'n fodlon nawr?

Ist das wirklich nötig?
A yw hyn yn wirioneddol angenrheidiol?

Mir geht es gut denke ich.
Rwy'n meddwl, rwy'n iawn.

Felly mae ysgolheictod yn rhyfel?
Doedd hi ddim mor ddrwg, ai?

Felly mae e ...
Dyna sut mae'n teimlo.

Sie sieht sehr Glücklich aus.
Mae hi'n edrych mor hapus.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.