Clefydau Almaeneg, Enwau Clefydau'r Almaen

0

Adrodd am bwnc Clefydau Almaeneg, enwau clefyd yr Almaen, clefydau Twrcaidd yr Almaen, pwnc clefydau'r Almaen, 9. dosbarth clefydau Almaeneg dosbarth.

Noder: Rydym yn cyflwyno i chi'r pwnc Almaeneg hwn o afiechydon a baratowyd gan ein haelodau. Paratowyd y wybodaeth ganlynol gan ein haelodau, nid gan ein hyfforddwyr Almaeneg, ac efallai y bydd rhai bylchau bach. Paratowyd y pwnc at ddibenion gwybodaeth.

Yn gyffredinol, byddwn yn gweld rhai o'r clefydau mwyaf cyffredin mewn Almaeneg a rhai geiriau Almaeneg am iechyd yn y wers hon.

marw Schmertzen (agri)
marw Alergedd (alergedd)
die impfung (asi)
der Schwindel (pendro)
der Hexenschus
marw halsschmerzen
marw Bronchitis
der Brechreiz (cyfog)
der Schlaganfall (felc)
der Biss
der Durchfall (dolur rhydd)
der Clwy'r pennau (clwy'r pennau)
der Herzanfall (trawiad ar y galon)
marw Bulutung (gwaedu)
der Blutdruck (pwysedd gwaed)
das Geschwür (wlser)
hoher Blutdruck (pwysedd gwaed uchel)

--------------------------

Ich habe Bauchschmerzen.
Magenschmerzen.
Mandelentzündung.
Kopfschmerzen.
eine Erkältung.
Schwere Beine.
Krebs (Larynxkarnizom, Darmkrebs, Blutkrebs, Leukämie.)
Husten.
Rückenschmerz hynny.
Nierenschmerz hynny.
Durchfall.
Starkes Fieber.
mich Verletzt.
Mae'r Asthma.
Schüttelfrost.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

MAE UCHOD Y CLEFYDAU UCHOD YN FEL:

Mae gen i boen yn fy stumog.
Mae gen i boen yn fy stumog.
Mae llid yn fy nhonsiliau
Mae gen i boen yn fy mhen.
Rwy'n oer.
Mae gen i deimlad o flinder ar fy nhraed.
Canser (Girt, Canser, Carcinoma, Canser Gwaed, Lewcemia.)
Mae gen i beswch.
Mae gen i ganol.
Mae gen i aren.
Fy dolur rhydd.
Mae gen i gae uchel.
Rwy'n cael fy nghlodi.
Mae gen i asthma.
Mae gen i sylfaen sigledig.

---------------------------

Augenarzt - Offthalmolegydd
Chirurgen - gweithredwr
Frauenarzt - gynaecolegydd
Hautarzt - dermatolegydd
Internisten - Internydd
Kinderarzt - pediatregydd
Zahnarzt - Deintydd

--------------------------

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.