Geiriau Beautiful Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg

1

Dyfyniadau o Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Ymadroddion Almaeneg, Dweud Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Dyfyniadau Almaeneg, Negeseuon Byr Almaeneg

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

1. Ich Liebe Dich nicht neur, weil Du es bist, sondern ich liebe mit Dir zusammen zu sein, da ich ich bin (da Du vichollständigst).

2. Niemand verdient Deine Tränen. Meddai, Dein Tränen verdient, llain wird Dird nicht.

3. Moment yn Dich verliebt, wenn Du es wünscht;

4. Wahre Freunde sind yn marw, marw Deine Hand halten und Dein Herz berühren.

5. Wenn jamand neben sitzt, aber dennoch sgeint unerreichbar, das ist das die schlimmste Art der Entfremdung.

6. Hör nie auf zu lachen, auch wenn Du traurig bist. Mae dyn weiß nämlich nie, a wich yn Dein Lächeln verlieben wird.

7. Auf dieser Welt bist. Für einige bedeutest Du aber die Welt (… alles)

8. Verbringe die Zeit nicht mit o'r enw, die nicht bereit für Dich sind.

9. Bist Duest person cyfoethog yn marw, schickt Gott Dir Falschen. Unigolyn cyfoethog Denn wenn farw â Steht, sollst Du Gott unendlich dan anfantais.

10. Mae Sei nicht traurig, wenn es aus ist, sondern sei dankbar, yn twyllo durftest.

11. Es wird immer Menschen geben, yn marw Dich kränken werden. Hör aber nie auf, o Menschen, zu vertrauen und sei vorsichtig.

12. Bevor Du jemanden näher Kennenlernst D diese Person Dich besser kennenlern, gwraig Dich auf vordermann und sei dessen bewußt, wer Du bist.

13. Suche nicht, yn gwadu cyfamod di-lwyth.

Tair llinell ar ddeg ar gyfer Yasam

1. Dwi wrth fy modd i chi, nid oherwydd eich bod chi, ond oherwydd fy mod i pan fyddaf gyda chi.

2. Nid oes unrhyw un yn haeddu eu dagrau, ac nid yw'r person sy'n eu haeddu yn gwneud i chi grio.

3. Nid yw'r ffaith nad ydych chi mewn cariad â chi pan fyddwch eisiau, yn golygu nad ydych chi mewn cariad.

4. Mae gwir ffrind, sy'n dal ei law, yn cyffwrdd â'i galon.

5. Y math gwaethaf o ddieithrio i rywun yw eistedd wrth eich ymyl a gwybod na ellir byth eu cyrraedd.

6. Peidiwch byth â rhoi'r gorau i wenu, hyd yn oed pan fyddwch chi'n gofidio! Dydych chi ddim yn gwybod pwy sydd wrth eich bodd pan fyddwch chi'n gwenu ...

7. Efallai mai dim ond un person ydych chi ar gyfer y byd cyfan, ond i rai efallai y bydd gennych un.

8. Peidiwch â threulio amser gyda rhywun nad yw'n barod i'w wario gyda chi.

9. Efallai bod Duw eisiau i chi gwrdd â'r bobl anghywir cyn i chi gwrdd â'r person priodol, fel y byddech yn ddiolchgar pan oeddech chi'n ei adnabod.

10. Peidiwch â phoeni, mae hi dros, sevin a chariad.

11. Bydd rhywun bob amser a fydd yn eich cynhyrfu, yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud yw parhau i ymddiried mewn pobl, gan roi mwy o sylw i chi y byddwch yn ymddiried ynddo ddwywaith.

12. Cyn i chi adnabod rhywun yn well a gwybod pwy ydych chi, trowch eich hun yn berson gwell ac ymddiriedwch chi'ch hun drwy wybod pwy ydych chi.

13. Peidiwch â gwthio'ch hun yn rhy galed, mae'r pethau gorau yn digwydd pan nad ydych chi'n eu disgwyl.

------------------
Teufel, fel gwadu gwadn yn anadlwythiad anarferol Herzen haben.
Hans Christian Andersen

Nid oes diafol yn ein calonnau.
-------------------
Wir leben yn einem gefährlichen Zeitalter. Mae Der Mensch beherrscht yn marw Natur, yn hoffi het y gelernt, sich selbst zu beherrschen.
Albert Schweitzer

Rydym yn byw mewn oes beryglus. Mae dyn yn dominyddu natur, cyn i chi ddysgu dominyddu ei hun
-------------
Ein wahrhaft grosser Mann wird weder einen Wurm zertreten, dat kor dem kaiser kriechen.

Ni fydd dyn mawr yn gwasgu blaidd, ac ni fydd yn cropian ar y llawr o flaen y brenin.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. iawn yn dweud

    Mae geiriau hardd Almaeneg yn brydferth iawn 🙂

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.