Caru Cerddi Almaeneg German Beautiful Poems

3

Beautiful Poems mewn Almaeneg, Love Poems mewn Almaeneg, barddoniaeth Twrcaidd Almaeneg, barddoniaeth Almaeneg Twrcaidd, barddoniaeth Almaeneg, barddoniaeth cariad Almaeneg, barddoniaeth cariad Twrcaidd, cerddi Almaeneg.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Ich wünsche dir
das du immer jemand hast,
der dir sagt: ich mag dich.
Der dir sagt;
Der dir sagt: ich hör dir zu.
Der dir auch mal die Meinung sagt,
pasbst wenn sie dir nicht passt.
Jemand, sich Zeit nimmt für dich,
wenn du sie brauchst,
het awn wenn er eigentlich keine zeit
und sich trotzdem dir lledaeniad.
Jemand, der es mit dir aushält
bist auch wenn du mal schwierig
Jemand, dich mor nimmt wie du bist,
denn für mich bist du ein wundervoller Mensch.

Dymunaf i chi.
Gadewch iddo fod yr un sydd bob amser yn dweud wrthych chi: Rwy'n dy garu di.
Rwy'n gwrando arnoch chi.
Weithiau mae'n dweud wrthych beth rydych chi'n ei feddwl, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei hoffi.
Hyd yn oed os nad oes ganddo amser, mae ganddo amser i chi, ac eto mae'n rhoi ei hun i chi.
Rhywun sy'n gallu gwrthsefyll chi hyd yn oed os yw'n anodd weithiau.
Rhywun sy'n eich derbyn chi fel chi,
Oherwydd eich bod chi'n berson gwych i mi ...


du erinnerst mich an liebe

wenn meine seele grau ist, nichts macht mehr sinn
ich bin ganz oben und ich weiß nicht mehr, drwyn waehin ich
gwaeddwch y d ˆwr, da ist auch licht
ich laufe zu dir, ich vergess dich nicht
du kennst mich und mein wahres gesicht
du erinnerst mich an liebe
ich kann seist bist
m erinnerst mich daran, win es sein kann
wozu der ganze
oedd y sammeln ddol
wenn ich doch gehen muß, wenn mein tag gekommen ist
wenn meine innere ysgogiad zu mir spricht
ich bin taub heb ei rwystro
a d d d d d d d d d d d d d a d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d o d lte n d lte n
erinner mich an liebe
zeig mir, wer du wirklich bist
erinner mich daran, wie es sein kann
erinner mich an liebe
zeig mir wer du wirklich bist
erinner mich daran wie es sein kann
da ist ein weg weit felly
und endet yn unendlichkeit
da ist ein fluss lang und schön
ich kann das ende nicht sehen
ich kann das ende nicht sehen
du erinnerst mich an liebe
ich kann sehen, wer du wirklich bist
m erinnerst mich daran, win es sein kann
erinner mich an liebe
zeig mir, wer du wirklich bist
erinner mich daran, wie es sein kann
wenn meine seele grau ist, nichts macht mehr sinn
ich bin ganz oben und ich weiß nicht mehr, drwyn waehin ich

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Pan fydd fy enaid yn dywyll, nid yw'r meddwl yn gwneud elw.
Yr wyf yn llythrennol i fyny'r grisiau.
Ac nid wyf yn gwybod lle mae'n rhaid i mi fynd.
Nid wyf yn gwybod ble mae'r cysgod.
Rydw i'n rhedeg drosoch chi, doeddwn i ddim yn eich anghofio.
Rydych chi'n fy adnabod, fy wyneb.
Rydych chi'n fy nghofio gyda chariad.
Gallaf weld pwy ydych chi mewn gwirionedd.
Cofiwch fi, gymaint ag y gallwch.
Yr holl frwydrau ac arian.
Beth sydd angen i mi ei gynilo yn y byd hwn?
Os oes rhaid i mi ddod pan fydd y diwrnod (m) yn cyrraedd ..
Pan fydd y llais y tu mewn i mi yn siarad â mi ...
Ni allaf glywed ..
Felly dangoswch fi a daliwch fi.
Cofiwch fi gyda chariad.
Dangoswch i mi pwy ydych chi mewn gwirionedd.
Cofiwch fi, gymaint ag y gallwch.
Cofiwch fi gyda chariad.
Mae yna ffordd hyd yn hyn ...
Ac mae'n gorffen gyda thragwyddoldeb.
Mae afon yn hir ac yn hardd ..
Ni allaf weld y diwedd.
Ni allaf weld y diwedd.
Rydych chi'n fy nghofio gyda chariad.
Gallaf weld pwy ydych chi mewn gwirionedd.
Rydych chi'n cofio fi, cymaint ag y gallwch.
Cofiwch fi gyda chariad.
Dangoswch i mi pwy ydych chi mewn gwirionedd.
Cofiwch fi, gymaint ag y gallwch.
Pan fydd fy enaid yn dywyll, nid yw'r meddwl yn gwneud elw.
Yr wyf yn llythrennol i fyny'r grisiau.
Ac nid wyf yn gwybod lle mae'n rhaid i mi fynd.


Sterne und Träume

Weißt du noch,
wie ich dis farw Sterne vom Himmel
wolte tyllau,
Traum zu erfüllen?
Ond
du meintest,
sie hingen viel zu hoch…!
Ddoe
streckte ich mich zufällig
dem Himmel entgegen,
und ein Stern fiel
mewn meine
Er war noch yn gynnes
und zeigte mir,
dass Träume vielleicht nicht meddal
yn Erfüllung gehen;
aber irgendwann…?!

Sêr a Breuddwydion

Cael chi seren o'r awyr
Ydych chi'n cofio faint rydw i eisiau? ..
I wireddu breuddwyd.
Ond ei fod yn rhy uchel.
Ydych chi'n meddwl ..
ddoe
felly tuag at yr awyr
Cyrhaeddais ..
A seren
syrthiodd yn fy llaw ..
Roedd yn dal yn boeth.
Ac efallai eich teganau i mi ar unwaith
fydd yn digwydd
Roedd yn dangos ..
Ond ar unrhyw adeg ...


Soll Sine Wolke sein

Eine bunte Wolke über dem Meer
darauf ein silbernes Schiff
darin ein gelber fisch
am Grund blauer Tang
am Strand ein naterter Mann
steht da und denkt:
soll sine Wolke sein
oder das Schiff,
soll ich ein Fisch sein
oder der Tang?
Keines, keines, keines.
Das Meer, Mein Sohn,
mit der Wolke, dem Schiff, dem Fisch, dem Tang.

Os oeddwn i'n Cloud

Cwmwl Ala uwchben y môr
llong arian ar wyneb
pysgod melyn
mwsogl glas ar y gwaelod
dyn noeth ar yr arfordir
stopio meddwl:
Os oeddwn i'n gwmwl,
llong neu
Pe bawn i'n bysgod,
mwsogl?
Nid hi, nid hi, hi.
Rhaid bod y môr, mab,
cwmwl, llong, pysgod, algâu.


Leben

Leben wie ein Baum
einzeln und frei
und brüderlich
wie ein Wald
das ist unsere Sehnsucht!

ddeddfu

Byw fel coeden,
sengl ac am ddim,
Ac fel coedwig
brawdol,
Bu
Ein Hap!


yr amser

Ich habe marw Pforten geöffnet,
damit du yma kommen kannst,
es v se zeit vergangen,
jedoch bist du nicht gekommen.

Du hättest jetzt bei mir sein können,
und ich hätte sagen können:
ich bin immer noch marw, die ich einst mal war war
und das wäre die üßeste lüge auf erden gewesen.

Mae bin Aber ich nicht die mehr,
die du einst, felly mae hinterlassen / verlassen yn barod.

Ich bin erwachsen geworden,
mehr bin ich erwachsen mein kleines ..

du wärst nun bei mir,
villeicht wärst auch du erwachsen geworden,
würde ich dann auch meine pforten öffnen ..
ich wei es nicht mein kleines
ich w n n ...

Zaman

Fe wnes i agor y drws i chi ddod
Ni ddaethoch yn rhy hir.

Gallech fod gyda mi nawr
A gallwn ddweud wrthych chi: Dw i fel ti wedi ei adael.
Dyna fyddai'r celwydd melys yn y byd.

ond dwi ddim yn hoffi i ti adael

Cefais fy magu,
Cefais fy magu yn faban nawr

Roeddech chi'n mynd i fod gyda mi nawr,
Efallai eich bod wedi tyfu i fyny,
eto, fy nrysau ..

Dydw i ddim yn gwybod, babi,
Nid wyf yn gwybod ..


Der Morgen danach
(Dreamers Erwachen)

Erwachen XI

Einsam laufe ich am Strand entlang,
sehe manchmal noch deine Fußspuren,
vom Meer ver verchtcht.

Spiel empfunden,
bs dus du losgerannt.
Mae Erst als du uneinholbar yn deffro,
erkannte ich,
rhyfela Celfyddyd Gain,
Lebewohl zu sagen.

Y bore wedyn

deffro

Rwy'n cerdded ar fy mhen fy hun ar y traeth
weithiau dwi'n gweld eich traed
Mae bron wedi'i ddileu o'r môr

Roeddwn i'n meddwl mai gêm yn unig ydoedd.
pan fyddwch chi
pan yn bell i ffwrdd
roeddwn i'n deall
Dyma'ch steil chi
I ffarwelio


Ich sitze allein yn dem Dunkel der Nacht,
ich geh noch nicht schlafen - hab an dich gedacht.
Hab überlegt, oedd du jetzt wohl machst,
wo du grad bist und ob du weinst lachst oder.
Ich stelle mir vor, cymedr graddio,
nähmst mich yn den Arm a ich lache mit dir.
Cwyn Oder ich, wenn du traurig bist,
da gemeinsames Leid nur halb felly schlimm ist.
Ich schau durch mein Fenster und fühle noch mal,
o Momentau a ddichon das erste mal sah.
Ich spür den Herzschlag, ich merke noch mehr.
Ich merk meine Sehnsucht - du fehlst mir so sehr.
Vergessen, das wollte ich dich - aber wie?
Nun Weiss Ich, Ganz Vergessen Kann Ich Dich Nie.
A ddylwn lwyddo i ddod o hyd i dannedd
fangen wir einfach noch einmal von ganz vorne a.
Ich brauche dich, das sagt mir jeder Tag.
Gwrthrych di-dor Augenblick zeigt, a oedd yn cael ei wneud gan dich mag.
Felly gehe ich wieder vom Fenster zurück
und denke mich zu dir - das ist mein Glück.
Mein einziges, mein Traum und mein Hoffen,
das wir wi vielleicht morgen wieder treffen.

Rwy'n eistedd ar fy mhen fy hun yn y tywyllwch,
Dydw i ddim yn mynd i gysgu eto, dwi'n cofio ti.
Meddyliais, tybed beth rydych chi'n ei wneud nawr.
Darganfyddwch ble mae e nawr, a chriw ...
Rwy'n credu eich bod chi yma ar hyn o bryd,
Fes i dy ddal di yn dy freichiau a chwerthin arnoch chi.
Neu rwy'n crio gyda chi, pan fyddwch chi'n galaru.
Yma, y ​​cywilydd galar, dim ond hanner y boen ..
Rwy'n edrych drwy fy ffenestr ac rwy'n teimlo unwaith eto,
Y tro cyntaf i mi weld chi.
Rwy'n clywed curiad eich calon, rwy'n ei sylweddoli o hyd.
Rwy'n ei golli.
Byddwn wrth fy modd yn eich anghofio, ond sut?
Nawr rwy'n gwybod na fyddaf byth yn eich anghofio yn llwyr.
Rwy'n galw ac yn dod o hyd i chi, ac yna,
Rydym yn gonna ei ddal mwy o amser o flaen popeth.
Mae angen i chi, dywedwch wrthyf bob dydd,
A dangos i mi bob hyn o bryd faint rydw i eisiau i chi.
Fi jyst yn mynd yn ôl allan o'r ffenestr.
A meddyliwch amdanaf fi, fy hapusrwydd yw.
Mêl, fy mreuddwyd a'm gobaith,
Efallai na fyddwn yn cwrdd yfory.


Ich gehe die Strasse entlang
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig
Ich falle hinein
Ich bin verloren… ich bin ohne Hoffnung
Meine Es ist nicht Schuld
Es dauert endlos, wieder herauszukommen.

Ich gehe dieselbe Strasse yn dod i mewn
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig
Mae hyn yn wir, felly ni all fod
Ich falle hiedin wieder
Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen
Meine Aber es ist nicht Schuld
Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen.

Ich gehe dieselbe Strasse yn dod i mewn
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig
Ich sehe es
Ich Falle immer hinein us aus Gewohnheit
Mae Meine Augen yn sychu
Ich weiss, bin wo ich.
Esten meine eigene Schuld
Mae Ich komme yn meddalu heraus.

Ich gehe dieselbe Strasse yn dod i mewn
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig
Ich gehe darum herum.
Ich gehe eine andere Strasse

Rydw i ar fy ffordd
Mae twll mawr yn y palmant.
i
Rydw i ar goll im dwi'n anobeithiol
Mae'n cymryd amser hir i fynd allan.

Dwi'n mynd yr un ffordd eto
Twll dwfn yn y palmant
yn esgus i beidio â gweld,
Rwy'n meddwl eto
Ni allaf gredu fy mod yn yr un lle eto.
Ond nid fy bai i
Mae'n cymryd gormod o amser i mi fynd allan.

Rwy'n mynd eto ar yr un ffordd
Twll dwfn yn y palmant
Rwy'n gweld
Unwaith eto rwy'n syrthio i mewn iddo…
Mae fy llygaid ar agor
Rydw i'n syrthio y tu mewn, ble ydw i?
Fy nhrosedd fy hun
Rwy'n gadael ar hyn o bryd.

Dwi'n mynd yr un ffordd eto
Twll dwfn yn y palmant
Mynd o gwmpas
Rydw i'n mynd ffordd arall

Sogyal Rinpoche: Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben; Barth-Verlag 1984

Llyfr Bywyd a Marwolaeth Tibetan


llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
3 Sylw
  1. eich enw yn dweud

    Rwy'n ei hoffi

  2. nivdebra yn dweud

    dyfyniadau cariad mewn Almaeneg geiriau neis yn Almaeneg maent yn brydferth iawn

  3. heddwch yn dweud

    Peidiwch â stopio gwneud hyn (barddoniaeth Almaeneg)!!

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.