Patrymau Lleferydd Almaeneg, geiriau cwestiwn ac ymadroddion Almaeneg

0

ALMAENEG LLYGREDD CYFFREDINOL (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER)

Geiriau cwestiwn Almaeneg, brawddegau cwestiwn Almaeneg

Roedd Yn? —- Beth?

Eisiau? ———- Pryd?

Merched? —– Ble?

Mae'r Wöhler? ——– Ble?

Mae'r Wöhler? ——— Ble?

Wieviele? ——– Faint (neu faint?)

Warn nicht? ——- Pam lai?

Wie? ———– Sut?

Welch? Hangi- Pa?

Rhyfel? ———– Pwy?

ich habe Angst. - Mae gen i ofn.

ich habe newyn. - Rwy'n llwglyd.

ich newyddion Kummer. - Mae'n ddrwg gen i.

ich habe keine langeweile. - Dwi ddim wedi diflasu.

Haben Sie Zeit? - Oes gennych chi amser?

Ich habe keine Zeit. - Does gen i ddim amser.

Ich habe kein Geld. - Does gen i ddim arian.

Verzeihung (neu) Entschuldigen Sie .. - Esgusodwch fi, mae'n ddrwg gen i, mae'n ddrwg gennyf.

Bitte ütfen Os gwelwch yn dda.

ich danke für Ihre Mühe. - Diolch am eich trafferth.

Schade! - Trueni!

Besserung Giwt. - Wel.

Blas Guten - Mwynhewch eich pryd bwyd.

Prosit (neu) Auf Ihr Wohl .. - Er anrhydedd i chi.

Ich möchte mich untersuchen lassen.
Rwyf am gael fy archwilio.

Soll ich yn crwydro?
A fyddaf yn aros?

Wann womlen (sollen) wyr kommen?
Pryd ddylem ni ddod?

Wann soll ich kommen?
Pryd ddylwn i ddod?

Ich möchte kommen.

Rwyf am ddod.

Ich möchte auch mit kommen.
Rwyf am ddod hefyd.

Kommt (neu) kommen Sie.
Daethoch.

Kommen Sie möchten (mögen, sollen).
Gadewch iddynt ddod.

Komm (neu) du sollst kommen.
Dewch (neu) y byddwch chi'n dod.

Gwisg kommen sie? - O ble wyt ti'n dod?

Wem gehört yn marw Auto? KiminWho yw'r car hwn?

Wo wohnen Sie? EredPle ydych chi'n byw?

Wo Schaffen Sie? EredPle ydych chi'n gweithio?

Oedd machen Sie? EWhat ydych chi'n ei wneud?

Willst du Essen? YerDo ti'n bwyta?

Willst du oedd trinken? IsterWanna yfed rhywbeth?

A oedd yn felltith? NeWhat ydych chi'n ei wneud heddiw?
Gehen Parti Abend? KimWho ydych chi'n mynd i'r parti gyda heno?

Wie kann ich nach neuenhof? NasılHow alla i fynd i Neuenhof?

Wenn machen sie auf? - Faint ydych chi'n agor?

Wo bin ich? NeredPle ydw i?

Kommst du von Arbeit? Rydych chi'n dod o'r gwaith?

Hast du ddaeth? - Oes gennych chi arian?

Auto Auto Haben? - Oes gennych chi gar?

Gehst du yn Ferien? AtileTatile yn mynd?

Wohin gehst du? Er Ble ydych chi'n mynd?

Warom kommen sie nicht? - Pam nad ydych chi'n dod?

Warum sind sie nicht gekommen? -Pam na ddaethoch chi?

Fährtst du Auto? - Ydych chi'n gyrru?

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

A fydd hyn yn digwydd? - Ydych chi am wrando ar gerddoriaeth?

A oedd machst du morgen? NeWhat ydych chi'n ei wneud yfory?

Wollen sie rauchen? IsterWant i ysmygu?

Ist das wahr? - A yw hyn yn real?

Wollen sie fernseh schauen? - Ydych chi am wylio'r teledu?

Das ist eine Tannenbaum? UI hwn yn goeden binwydd?

Ist diese Hund männlich oder weiblich? - A yw'r ci hwn yn wryw neu'n fenyw?

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax.

BRIF O RISALE-İ NUR
Mae cyfalaf bywyd yn brin. Mae swyddi angenrheidiol yn niferus.

Doethineb a phwrpas pobl yn cael eu hanfon i'r byd hwn; Adnabod y bydysawd ac efelychu Ef ac addoli.

Dyma'r mwyaf ffodus na ddylai'r byd anghofio'r etifedd, gadael i'r byd aberthu.

Y gwaith pwysicaf y mae Hâlık-ı Rahmân eisiau ei addoli yw diolch.

Rhaid i Rizâ fod yn Dduw yn eich gwaith. Os ydyw, nid oes gan y byd cyfan bwysigrwydd sylweddol.

Mae hwn yn gefnogwr byd. yr achos mwyaf yw ennill y byd. Os nad yw'r person yn iach, mae'n colli'r achos.

Yn eu tynged greulon, maen nhw'n mynd i farw ar eu cymblau gormesol. Felly maen nhw'n cael eu gollwng i lys.

Mae bydysawd Sultan-i yn un, a'r allwedd i bopeth yw gydag ef, ac mae ganddo bopeth o ffasiwn.

BETH YW NAMAZIN EHEMMİYETLİ? DYSGU
BETH YW'R ACHOS MWYAF DYNOL? DYSGU
SUT MAE EIN GWERSI YN DYSGU POB DDUW? DYSGU
Fel yr eglurir yn y Canllaw Ieuenctid, mae'n siŵr y bydd ieuenctid yn diflannu. Hyd yn oed os yw'r haf yn rhoi lle i'r gaeaf a'r gaeaf ac yn newid i ddydd a nos a nos, bydd hyd yn oed ieuenctid yn newid i henaint a marwolaeth. Os bydd y person ifanc dros dro a'r person dros dro i gyfeiriad camwedd yn rhinwedd gofalu, byddwch yn ennill gydag ef ieuenctid sengl, tragwyddol y mae'r holl Semâvî etiquettes yn rhoi newyddion da iddo.

Os yw rhywun yn mynd yn drallodus, am funud brawychus brawddeg, dedfryd o filiynau o funudau yn y carchar; yn ogystal, mae'r chwaeth a'r danteithion ifanc yn y fflat nad yw'n gyfreithlon, ar wahân i ddiolchgarwch a diolchgarwch y boen a'r gofid a'r pleser difrifol, a'r pechodau a'r frwydr fydol, yn cadarnhau bod yna elmets yn yr un blas, yn hytrach na'r blas, gyda phob profiad ifanc tew.
.
.
.
Os ewch chi i gyfeiriad y cylch, mae'r ieuenctid yn giwt iawn a bydd ilahi nimet hyfryd a melys-i-hay melys a phwerus fel person ifanc disglair a ifanc yn rhoi diwedd ar, yn enwedig gan fod y Qur'an fel llyfrau aml-adnod ac edicts yr holl semâvî maent yn rhoi rhybudd ac yn rhoi newyddion da. Dyma'r gwir. Ac os yw'r fflat halal yn ddigon da. Ac os oes gennych garchar am awr a deng mlynedd am gyfnod yn fflat Haram. Wrth gwrs, fel diolch i fendith yr ieuenctid, mae angen y fendith felys a rhaid ei fwyta yn y cyfeiriad.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.