Deialogau Almaeneg, Areithiau a Chyfieithiadau Twrcaidd

1

DIALOGAU ALMAENEG AC EGLURHADAU TWRCAS

BEIM GEMÜSEHÄNDLER

Frau Taylor parkt ihren Wagen vor dem Gemüsehändler.
Mae Miss Taylor yn parcio ei char o flaen y siop groser.

Herr Steel: Guten Morgen, Frau Taylor!
Bore da, Miss Taylor!

Frau Taylor; Guten Morgen, Herr Steel. Ian möchte vier Pfund Äpfel und ein Kilo Bananen. Sind yn marw Bananen reif?
Bore da Mr. Steel.2 punt afalau a 1 punnoedd banana.

Herr Steel: Sie sind nicht reif, aber sie werden reifen.Behalten Sie sie einen Tag auf.
Nid ydynt yn aeddfed, ond yn aeddfed, a'u cadw am ddiwrnod.

Frau Taylor: Zwei Kilo Apfelsinen, ein Kilo Quitten, ein Kilo Birnen.
Oren pwysau 2, quince pwysau 1, gellyg pwysau 1.

A oedd ein cariad yn Kilo Birnen?
Faint yw gellygen?

Herr Steel: Achthundert Lira das Kilo, gnädige Frau.
Ei phwysau yw 800 lira, ma'am.

Frau Taylor: Warum sind sie so teuer?
Pam maen nhw mor ddrud?

Herr Steel: Die Birnen sind Frühbirnen.
Mae pêr yn cael ei daflu.

Frau Taylor: Sie sind sehr teuer.ich werdw sie nicht nehmen.
Mae'n rhy ddrud.

Herr Steel: Noch etwas anderes vielleicht?
A fyddech chi'n hoffi rhywbeth arall?

Frau Taylor: Ja, ich brauche Gemüse.
Ie, dwi eisiau llysiau.

Herr Steel: Kann ich alles yn einen großen Cardbord?
A allaf eu pacio nhw i gyd mewn blwch mawr?

Frau Taylor: Ja, danke schön;
Ie, diolch.

Das wäre gut! Carton o Kann der Junge zu meinem Wagen tragen?
A all y plentyn gario'r blwch i fy nghar?

Herr Steel: Ja. natürlich.
Ie, yn sicr.

Sie gibt dem Jungen ein Trinkgeld ..
Awgrymwch y plentyn.

Frau Taylor: Dur Herr Wiedersehen Herr.
Fe wnaethon ni orchymyn i Dduw, Mr Steel.

Herr Steel: Auf Wiedersehen Frau Taylor.
Hwyl fawr, Miss Taylor.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. 3152 yn dweud

    deialog neis iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.