Der Die Das

0

Beth mae der die das yn ei olygu yn Almaeneg? Beth sy'n dod i'ch meddwl pan fyddwch chi'n dweud der das die guys? Beth mae'r 3 gair hyn yn ei olygu i chi? Mae gan bob enw Almaeneg un o'r geiriau der das die hyn o'i flaen, iawn?

Nawr, gadewch i ni weld beth yw'r geiriau der die das hyn. Mewn gwirionedd, buom yn siarad llawer am y geiriau hyn yn ein gwersi blaenorol. Os dymunwch, gallwch hefyd edrych ar ein pwnc gyda darlith ehangach: Articels Almaeneg

Fel y soniasom yn ein gwersi blaenorol, mae rhyw o enwau rhyw yn Almaeneg ac mae'r rhywiau hyn o dri math. Yn Almaeneg, mae enwau naill ai'n wrywaidd, benywaidd neu niwtral. Felly, mae'r erthygl o flaen yr enw yn newid yn ôl rhyw yr enw.

Mewn Almaeneg der das yn marw Mae un o'r geiriau i'w gael. Nid oes gan y geiriau hyn gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir eu cyfieithu yn llawn i'n hiaith. Mae'r geiriau hyn fel rhan o'r enw maen nhw ynddo. Wrth ddysgu enw, mae'n hollol angenrheidiol dysgu ei erthygl gyda'i gilydd fel petai'n air sengl gyda'r enw.

Os ydych chi ond yn cofio'r gair heb ddysgu'r erthygl, ni fydd y gair a ddysgoch chi yn gwneud llawer.  Erthygl mewn rhai ffynonellau imesdefinely“Rhai ohonynt“arddodiadMae'n pasio fel ”. Yn ogystal, mae erthyglau'n cael eu talfyrru mewn llawer o eiriaduron a ffynonellau fel y dangosir isod.

y artikel m neu r dangosir gan ddefnyddio
marw artikel f neu e dangosir gan ddefnyddio
das artikel n neu s dangosir gan ddefnyddio

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Felly hyn;
Y gair eli m r neu art r ik fydd “der art,
Bydd y gair f f e neu e “yn“ marw ”
Y gair n neu s yw'r gair “das art.

Daw erthyglau Almaeneg der die das o grŵp penodol o erthyglau. Cliciwch yma i ddarllen y ddarlith rydyn ni wedi'i pharatoi'n llawer mwy manwl am erthyglau penodol yn Almaeneg: Erthyglau Penodol yn Almaeneg

Dymunwn lwyddiant i chi mewn dosbarthiadau Almaeneg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.