Darlith Almaeneg -E Hali (Dativ)

7

ENW'R ALMAEN (DATİV)

Os nad ydych wedi astudio o'r blaen, gallwch weld yr iaith Almaeneg o'r blaen Darlith Akkusativ yr Almaen Rydym yn argymell yn gryf i chi adolygu ein gwers a enwir. Bydd yn well ac yn haws ichi ddysgu cyflwr i yr enw, hy Akkusativ, cyn Dativ. Nawr, gadewch i ni fynd yn ôl at ein pwnc.

Mae'r cyflwr enw -e yn cael ei wneud trwy newid y rhydwelïau.
Mae'r erthyglau'n amrywio fel a ganlyn:

der i artikeli dem,

das artikeli dem yn dod,

marw

ein bod yn dod yn einem gwreiddiol,

eine dod yn hongian yn huawdl,

keinem kein artikeli yn dod,

gwneir keine yn y keiner terfynol.

Yma hoffem dynnu sylw; Efallai eich bod wedi sylwi bod sefyllfaoedd hollol wahanol o ran cyflyrau'r enw. Po fwyaf o ymarfer ac ymarfer rydych chi'n ei ymarfer, yr hawsaf a chyflymaf y byddwch chi'n gyfarwydd â'r rheolau hyn. Byddwn yn rhoi digon o enghreifftiau ac ymarferion ar y pynciau hyn yn y penodau nesaf. Ceisiwch wneud rhai ymarferion eich hun.
Os nad ydych chi'n gwybod, gofynnwch am help. Cofiwch, po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y byrraf fydd eich amser dysgu a'r mwyaf parhaol y daw'r pynciau. Gadewch i ni barhau nawr:

der Schüler (myfyriwr) —————— dem Schüler (i fyfyriwr)
das Kind (child) dem-dem Kind (i blentyn)
die Frau (benyw) ———————— der Frau (benyw)
ein Haus (tŷ) ———————– einem Haus (tŷ)
kein Haus (nid tŷ) ————— keinem Haus (nid tŷ)
eine Frau (a menyw) —————— einer Frau (i fenyw)
keine Frau (nid gwraig) ———- keiner Frau (nid menyw)

Gwelir y rheolau a roddir uchod yma. Adolygwch yn ofalus.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Wrth ddisgrifio'r lluosog o enwau, gwnaethom nodi bod rhai enwau yn lluosog trwy gymryd -n neu -en ar y diwedd. Roedd yr enwau hyn fel arfer yn enwau gyda'r llythrennau olaf -schaft, -heit, -keit, -in, -lei, -rei, -ung. Mae'r enwau hynny sydd ag erthygl sy'n "der" yn cael eu cyfieithu i -e, tra bod yr erthygl "der" yn dod yn "dem" a defnyddir y gair ar ffurf luosog. Mewn geiriau eraill, mae pob enw sy'n cymryd -n neu -en ar ddiwedd y lluosog a "dweud" gydag erthygl bob amser yn cael ei ddefnyddio yn sillafu lluosog yr enw yn yr -e achos. Nid yw'r eithriad hwn yn nodwedd sy'n benodol i'r unig wladwriaeth, mae'n berthnasol i bob math o'r enw. I roi enghraifft, erthygl y gair Myfyriwr yw "der". Ac mae'r gair hwn yn dod yn lluosog gyda'r ôl-ddodiad -en ar y diwedd. Felly mae'r eithriad uchod yn berthnasol i'r gair hwn. Felly gadewch i ni ystyried ffurf unigol, lluosog, ac -e y gair hwn;

der Student (enw a ffurf darbodus yr enw) (myfyriwr)
die Studenten (lluosog a syml)
dem Studenten (i'r myfyriwr)

Os ydych chi'n dadansoddi'r sefyllfa uchod yn dda, gallwch ddeall yr eithriad uchod yn hawdd iawn.

Enwau Plural Almaeneg -E

Byddwn yn archwilio'r enwau lluosog isod.
Fel sy'n wybyddus, yr holl enwau lluosog yn nhalaith syml yr erthygl "marw" oedd.
Y rheswm pam na wnaethom ddelio â'r lluosog yn achos -i yr enw yn yr adran flaenorol oedd nad oedd yr enwau lluosog yn dangos unrhyw newidiadau yn yr achos -i. Y rheswm pam yr ydym yn ystyried enwau lluosog ar wahân yma yw bod gan enwau lluosog newid yng nghyflwr -e yr enw. (Fel y gallwch weld, mae gan bopeth yn yr iaith hon ei eithriadau ei hun. Os gwnewch lawer o ymarfer, yn y dyfodol, bydd y rheolau brawychus hyn mor hawdd a chyfarwydd â lluosi dau i bedwar.)

I roi'r enwau lluosog yn -e, mae'r erthygl "die" o flaen yr enw lluosog yn newid i "den" ac ychwanegir llythyren "n" at ddiwedd yr enw. Os mai "n" yw llythyren olaf lluosog yr enw, yna nid oes angen mewnosod y llythyren "n". (Darllenwch y rheol uchod eto)

e.e.
die Väter (lluosog a darbodus) (tadau)
o Vätern (lluosog a)
Fel y dangosir yn yr enghraifft uchod, gwnaethom y “die ik artikel from ve ac çoğ rydym yn rhoi“ n ken letter wrth wneud yr halinee için oherwydd nad oes “n” ar ddiwedd yr enw.

enghraifft:
menywod Frauen (lluosog a heb lawer o fraster)
i Frauen (lluosog a)

Fel y gwelir uchod, mae'r enw “die ik wedi newid o e i ik i'r e-bost, a chan fod lluosrif yr enw eisoes yn dod i ben gyda'r llythyr“ n bir, ni ychwanegir “n” ychwanegol at yr enw.

Felly, ai dim ond erthygl "marw" sy'n cael ei defnyddio gydag enwau lluosog? Na. Rydym wedi nodi yn yr adrannau blaenorol y gellir defnyddio erthyglau amhenodol hefyd gydag enwau lluosog (negyddol-amwys). Yna gadewch i ni roi enghreifftiau amrywiol gyda nifer o erthyglau amhenodol wedi'u trawsnewid yn -e.
Fel y gwyddys, ni ddefnyddiwyd yr enwau lluosog "ein" ac "eine". Oherwydd bod y geiriau hyn yn rhoi ystyr "un". Mae'r ystyr hwn hefyd yn gwrth-ddweud lluosog yr enwau. Ydych chi erioed wedi clywed am rywbeth o'r enw "llyfr"? Mae'r ystyr hwn yn hurt, felly dim ond fel "llyfrau" y dylid ei ddefnyddio. Felly ni ddefnyddir "ein" ac "eine" mewn lluosog.

Gadewch i ni egluro gydag enghraifft; Mae'r gair ein Buch (llyfr) yn unigol felly mae'n cyfeirio at un llyfr yn unig.
Ni ellir defnyddio'r gair lar books kullanılamaz yn ein Bücher ,, fe'i defnyddir fel “Bücher ..
Felly, nid ydym yn defnyddio'r “ein” ac mae “eine” yn mynegi.

enghraifft:

ein Buch (syml ac unigol) (llyfr)
Books (syml a lluosog) (llyfrau)
Llyfrau (-e a lluosog) (i lyfrau)
Yn yr enghraifft uchod, gan nad yw'r gair Bücher yn bodoli o flaen y gair, dim ond llythyr “n” sy'n cael ei ychwanegu at ddiwedd y gair a chaiff y gair ei drosi i -e.

Yn y lluosog, gellid defnyddio "keine" cyn yr enw. Gadewch i ni wneud am hyn mewn enghraifft;

keine Bank (dim banc) (achos syml)
keine Banken (dim banciau) (plaen plaen)
keinen Banken (i ddim banciau) (-al-lluosog)
Ar ddechrau'r bennod, soniasom fod ine keine wedi newid i “keinen ..

Yn yr adran hon, rydym wedi cyflwyno amryw ddefnyddiau sy'n gysylltiedig â ffurf yr enw. Maen nhw'n dweud bod ieithoedd tramor yn anniolchgar. Waeth faint rydych chi'n ei gofio, ni fyddant byth yn barhaol heb ailadrodd ac ymarfer. Ein cyngor i chi yw peidiwch â setlo gyda'r hyn rydych chi wedi'i ddarllen yma. Ceisiwch gyfieithu llawer o eiriau i wahanol ffurfiau ar yr enw eich hun.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein cyrsiau Almaeneg i'r fforymau Almaenig neu at y sylwadau ar y gwaelod.Bydd eich cwestiynau i gyd yn cael eu hateb gan yr hyfforddwyr germanx.

Llwyddiannau ...

OS YDYCH YN EISIAU GWELER EIN HOLL GYRSIAU YN Y FFRAMWAITH O ALMAEN ENW

Almaeneg

Disgrifiad o enw'r iaith Almaeneg

Iaith Almaeneg ar ffurf y mynegiant

Mae tîm yr Almaen yn dymuno llwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
7 Sylw
 1. Oguz Khan yn dweud

  helo, beth am Büchern o Büchern? Cafodd ei ysgrifennu heb erthygl, doeddwn i ddim yn deall hynny?

  1. dienw yn dweud

   sa

  2. Ercument yn dweud

   Felly, ceisiodd ei ddefnyddio heb gyfyngiad, mor syml meddwl marathon, os oes erthygl, roedd yn sôn am enw amhenodol, os nad oes enw penodol, roedd yn sôn am enw amhenodol.

 2. alper yn dweud

  sut mae keinen yn digwydd yn yr enghraifft olaf???

 3. gwres yn dweud

  ffrindiau anodd, mae'n anodd cael fy ngeni yn yr Almaen ooooffff…

 4. melis yn dweud

  Mae esboniad pwnc dativa Almaeneg yn rhagorol

 5. Elanur yn dweud

  Diolch yn fawr iawn, rwy'n deall yn well diolch i germanx

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.