Darlith Almaeneg o'r Darlith Hali (German Genitiv)

0

Darlith enw Almaeneg-achos (genitiv)

Os nad ydych wedi astudio ffurf yr enw Almaeneg, hynny yw, Genitiv, cyn dechrau'r ddarlith, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archwilio cyflwr ‘yr enw Almaeneg ac e-gyflwr yr enw Almaeneg. Cyflwyno pwnc enwau Almaeneg Darlith Akkusativ mewn Almaeneg Ar ôl archwilio darlith Akkusativ yr Almaen Darlith Dativ Almaeneg Gallwch ddarllen y wers.
Ar ôl dysgu'r Almaeneg i ac e Darlith Genitiv mewn Almaeneg hynny yw, gallwch ddarllen y testun a ddisgrifir ar y dudalen hon.

Fel rheol nid oes y fath beth â -in wladwriaeth yn Nhwrceg. Mae'r wladwriaeth o'r enw cyflwr-yr enw yn Almaeneg yn gyffredinol yn digwydd fel ymadrodd enwol yn Nhwrceg. Er enghraifft, "drws yr ysgol", "paent ar y wal", "siwmper Ali". Fel mewn achosion eraill, ceir yr -in achos trwy newid erthyglau'r enwau.

Mae'r newid hwn yn digwydd fel a ganlyn;

der artikeli des yn dod ac mae diwedd y gair -s -s yn un o'r gemwaith.

das artikeli des yw diwedd y gair ac un o gemwaith y gelynion.

die artikeli yn dweud ac nid oes unrhyw newid yn y gair (defnyddir yr un peth ar gyfer enwau lluosog).

ein eines and -es neu artseli ar ddiwedd y gair yw un o'r gemwaith.

eine artikeli yn dod yn einer ac nid oes newid yn y gair.

Mae'r keine yn mynegi yn dod yn keines ac mae'r gair -sss wedi ei atodi i ddiwedd y gair.

keine artikeli yn dod yn geinydd ac nid oes unrhyw newid yn y gair.

Dangosir y newidiadau sy'n digwydd wrth wneud ffurf yr uchod.
Os ydych chi'n talu sylw, fe wnaethom ddefnyddio brawddeg fel “un o'r saethau neu'r swynau syfrdanol.
Felly, pa un rydyn ni'n ei gynnig? Rydym yn penderfynu hyn fel a ganlyn;

Os yw'r enw yn fonosyllog, caiff “-es ir ei ychwanegu at y diwedd.
Os yw'r enw yn fwy nag un sillaf, “-s. Wedi'i ychwanegu at y diwedd.

Gweler yr enghreifftiau isod.

der Vater (tad) des- des Vaters (tad)
das Haus (house) des- des Hauses (house)
das Auto otomobil des Autos
der Mann (y dyn) ————— des Mannes (y dyn)

Fel y gwelir o'r uchod, mae'r der a das artikels yn dod yn des and the word - mae, -s, yn cael ei ychwanegu at un o'r gemwaith.

die Frau (female) —————— der Frau (benyw)
die Mutter (mam) —————– meddai Mutter (mam)

Fel y gwelir uchod, mae die artikeli yn troi'n der ac nid oes newid yn y gair. Mae hyn yn berthnasol i'r lluosog:

yn marw Mutter (mamau) —————– meddai Mutter (o famau)
Autos otomobil die Autos (o geir)
Fel ...

Nawr gadewch i ni roi enghreifftiau o erthyglau amwys;

ein Bws (bws) —————– eines Busses (bws)
ein mann bir eines mannes
eine Frau (gwraig)
keine Frau (nid gwraig) ——– keiner Frau (nid menyw)
kein Bus (nid bws) yn cyfeirio Bysiau (nid bws)

Yn yr enghreifftiau uchod, mae'n bosibl cael ystyr “dim bws” yn lle de busil nid bws ”a“ dim bws ”yn lle de busil nid bws”.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn y penodau blaenorol, roedd rheolau eithriadol ar gyfer dad-i-a -e.
(Geiriau lluosog sy'n dod i ben - gemwaith.) Rydym wedi nodi bod yr eithriad hwn yn berthnasol i bob gwladwriaeth o'r enw.

I roi ychydig o enghreifftiau;

der Türke - Des Türken
der Student - des Studenten
Mae enghreifftiau'n bosibl.

Er mwyn ei ddefnyddio'n gywir, dylech archwilio'r enghreifftiau hyn, nid hyd yn oed y cynnwys eich hun, a cheisio gwneud enghreifftiau eich hun.
Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Gall aelodau almancax drafod eich holl gwestiynau.

Dymunwn lwyddiant i chi…

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.