Ffeiliau Paratoi Arholiad Zertifikat Deutsch für Jugendliche Goethe-Zertifikat B1

0

Ffeiliau Paratoi Paratoadau Zertifikat Deutsch für (Goethe-Zertifikat B1)

Eich cam ymlaen. Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Paratoir y ffeil hon o'r Goethe Institut Mae'r archif zippy yn cynnwys llyfrau paratoi fformat pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Rhai pynciau mewn llyfrau:

Lösungsschlüssel Leseverstehen
Lösungsschlüssel Sprachbausteine
Trawsgrifiad zum Hörverstehen
Lösungsschlüssel Hörverstehen
y Bewertungskriteri
Schriftlicher Ausdruck
Hinweise zur Mündlichen Prüfung
y Bewertungskriteri
Mündliche Prüfung

Goethe-Zertifikat B1: Trwy lwyddo yn y Zertifikat Deutsch für Jugendliche, rydych chi'n profi bod gennych chi wybodaeth sylfaenol gadarn o'r iaith Almaeneg ac y gallwch chi fynegi'ch hun ym mhob agwedd bwysig ar fywyd bob dydd. Mae'r arholiad yn cyfateb i drydydd cam y sgôr cymhwysedd chwe lefel (B1) o'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Er enghraifft,
gallwch hefyd ddeall gwybodaeth bwysig mewn areithiau dyddiol, cyhoeddiadau cyhoeddus a newyddion radio yn fanwl,
deall yn llawn y wybodaeth bwysig yn y testunau papur newydd, ystadegau a diffiniadau o fywyd bob dydd,
ysgrifennu negeseuon cydgysylltiedig, preifat neu led-swyddogol fel llythyrau neu e-byst,
Gallwch roi sgwrs syml am bwnc sydd o ddiddordeb i chi yn bersonol, mynegi eich barn yn gryno ac ymateb yn briodol i farn y person rydych chi'n siarad ag ef,
Yn sefyllfaoedd arferol bywyd bob dydd, gallwch roi gwybodaeth am rywbeth, awgrymu rhywbeth neu benderfynu.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Rhaglen

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.