Ffeiliau Paratoi Arholiad Zertifikat Deutsch für Jugendliche Goethe-Zertifikat B1

Ffeiliau Paratoi Paratoadau Zertifikat Deutsch für (Goethe-Zertifikat B1)Eich cam ymlaen. Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Paratoir y ffeil hon o'r Goethe Institut Mae'r archif zippy yn cynnwys llyfrau paratoi fformat pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Rhai pynciau mewn llyfrau:

Lösungsschlüssel Leseverstehen
Lösungsschlüssel Sprachbausteine
Trawsgrifiad zum Hörverstehen
Lösungsschlüssel Hörverstehen
y Bewertungskriteri
Schriftlicher Ausdruck
Hinweise zur Mündlichen Prüfung
y Bewertungskriteri
Mündliche PrüfungEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Goethe-Zertifikat B1: Trwy lwyddo yn y Zertifikat Deutsch für Jugendliche, rydych chi'n profi bod gennych chi wybodaeth sylfaenol gadarn o'r iaith Almaeneg ac y gallwch chi fynegi'ch hun ym mhob agwedd bwysig ar fywyd bob dydd. Mae'r arholiad yn cyfateb i drydydd cam y sgôr cymhwysedd chwe lefel (B1) o'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Er enghraifft,
gallwch hefyd ddeall gwybodaeth bwysig mewn areithiau dyddiol, cyhoeddiadau cyhoeddus a newyddion radio yn fanwl,
deall yn llawn y wybodaeth bwysig yn y testunau papur newydd, ystadegau a diffiniadau o fywyd bob dydd,
ysgrifennu negeseuon cydgysylltiedig, preifat neu led-swyddogol fel llythyrau neu e-byst,
Gallwch roi sgwrs syml am bwnc sydd o ddiddordeb i chi yn bersonol, mynegi eich barn yn gryno ac ymateb yn briodol i farn y person rydych chi'n siarad ag ef,
Yn sefyllfaoedd arferol bywyd bob dydd, gallwch roi gwybodaeth am rywbeth, awgrymu rhywbeth neu benderfynu.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r RhaglenEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw