Twrceg / Saesneg - Hunan Eiriadur Saesneg / Twrceg

Rhaglen gyfieithu yw Self Dictionary lle gallwch chi gyfieithu o Dwrceg i Saesneg a Saesneg i Dwrceg, ond mae'n wahanol iawn i raglenni geiriadur clasurol ac mae ganddi ystod eang o gyfieithiadau geiriau mewn llawer o ieithoedd.Gallwch wrando ar ynganiad y geiriau a deipiwyd gennych, dod o hyd i'w cyfwerth mewn Twrceg, Saesneg, Rwsieg, Almaeneg, Eidaleg, Ffrangeg a llawer o ieithoedd eraill a gweld patrymau sillafu yn yr iaith honno.

Athroniaeth sylfaenol y rhaglen yw; gwasanaethau iaith a geiriadur sefydliadau cyfieithu eraill, heb agor porwr ychwanegol, i elwa o'r rhaglen ei hun. Yn y modd hwn; gallwch chwilio Google am y gair rydych wedi'i ysgrifennu, gallwch ddysgu'r disgrifiad o'r Geiriadur Twrcaidd, gallwch archwilio esboniadau'r Sefydliad Iaith Twrcaidd am y gair a bydd llawer o sefydliadau eraill yn elwa o'r gwasanaeth gwybodaeth y byddwch chi'n ei roi am y gair.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Os yw'r eiddo wedi'u rhestru fel:

Zargan, Voice Dictionary, Dictionary.net, Tureng, Sour Dictionary, Google a Sefydliad Iaith Twrcaidd 'i allu chwilio.
Cadwch eiriau wedi'u chwilio'n awtomatig i'r gronfa ddata. Mae'r nodwedd arbed hon ar gael ar gyfer Zargan, Voice Dictionary, Dictionary.net, safleoedd Tureng yn unig.
Y gallu i ddarllen testun yn Saesneg.
Tudalen Torri technegau a hysbysebion, delweddau a sgriptiau yn rhydd o eiriau i'w harddangos.
Cyflymder uchel a lled band isel (Sylwer bod cyflymder y rhaglen yn gysylltiedig â chyflymder y safle. Os yw'r safle'n gweithio'n dda, mae'r rhaglen yn gweithio cystal).
Rhyngwyneb ar y we gyda gweledol a hawdd ei ddefnyddio.
Nid oes angen gosod pensaernïaeth rhaglennu.
Awtomatig wedi'i gwblhau ac yn argymell injan. Bydd hyn yn awgrymu'n awtomatig y canlyniadau agosaf wrth i chi deipio (os ydych eisoes wedi'u storio yn eich cronfa ddata). Mewn achosion eithriadol, os byddwch yn chwilio'r Geiriadur Sain, bydd yr awgrymiadau'n rhedeg hyd yn oed os nad yw'r geiriau yn eich cronfa ddata.
Wrth chwilio gyda Google, mae Google Suggestions enwog yn cael eu harddangos.hefyd;

Pan fyddwch chi'n clicio ddwywaith ar air yn y sgrîn canlyniad, caiff y gair hwnnw ei chwilio'n awtomatig.
Os ydych chi'n dal yr allwedd ALT i lawr ar y bysellfwrdd yn ystod clic dwbl, darllenir y gair hwnnw yn Saesneg.
Os ydych chi'n clicio ddwywaith ar CTRL ar y bysellfwrdd, dewisir y paragraff a darllenir y paragraff yn Saesneg.
Arloesi; (Vxnumx)

Ychwanegwyd chwiliad Wikipedia hefyd.
Ychwanegwyd gosodiadau a bwydlenni gwybodaeth.
Ystadegau ychwanegol yn adrodd nifer y geiriau a chwiliwyd.
Arloesi; (Vxnumx)

Arddangoswch mewn hambwrdd system
Cuddiwch y ffenestr heb adael y rhaglen
Ieithoedd a pharthau newydd ar gyfer peiriannau Google a Wikipedia
Sylwer: Mae'r cais yn fach o ran maint a gellir ei ddefnyddio heb ei osod. Felly, nid oes opsiwn dadosod.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

Cliciwch Yma i Lawrlwytho Rhaglen / FfeilEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw