Cyrsiau a Chyrsiau Paratoi Arholiadau A1

Goethe-Zertifikat A1: Ffitio yn Ffeiliau Paratoi Deutsch 1Paratoir y ffeil hon gan y Goethe Institut Mae llyfryn paratoi bach ar ffurf pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i'r rhai a fydd yn sefyll yr arholiad ailuno teuluol.
Mae'r llyfryn pdf yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau ac ymarferion amrywiol i'w paratoi.

Mae'r “Fit in Deutsch 1”, “Fit in Deutsch 2”, “Zertifikat Deutsch” ac arholiadau “Goethe-Zertifikat B2” hefyd ar gael ar gyfer yr 1-XNUM ar gyfer Almaeneg ifanc hefyd yn arholiadau.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Mae rhai o'r materion y mae'r ffeil yn eu cynnwys:

Kandidatenblätter:
hören
darllen
schreiben
sprechen

Prüferblätter:
Transcriptionen zum Hören
Lösungen zu Hören und Lesen
Bewertung Schreiben
Sprechen: Hinweise zur mündlichen Prüfung
Bewertung Sprechen
Yn gyffredinol
Antwortbogen Hören und Lesen
Antwortbogen Schreiben
Ergebnis Sprechen
Prüfungsprotokoll

Goethe-Zertifikat A1: Pan fyddwch chi'n llwyddo yn Fit Deutsch 1, rydych chi'n dangos y gallwch gyfathrebu ag eraill mewn Almaeneg mewn ffordd syml iawn. Mae'r arholiad yn gofyn am wybodaeth syml iawn o Almaeneg. Mae'r arholiad hwn yn cyfateb i gam cyntaf gradd cymhwysedd chwe lefel (A1) y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.


Ar ôl yr arholiad, er enghraifft;

deall cwestiynau syml, negeseuon, negeseuon ar y ffôn, gwybodaeth a roddir ar y radio a sgyrsiau byr mewn bywyd bob dydd,
cael y wybodaeth bwysicaf o negeseuon testun ysgrifenedig, hysbysebion, disgrifiadau, llythyrau ac erthyglau papur newydd syml,
ysgrifennu negeseuon personol byr,
gallwch gyflwyno'ch hun yn ystod y sgwrs ac ateb cwestiynau drosoch eich hun,
Gallwch ofyn ac ateb cwestiynau syml yn y sgyrsiau sy'n peri pryder i chi.
gallwch lunio ac ymateb i geisiadau neu geisiadau sy'n arferol mewn bywyd bob dydd.

dymuniad almanx i chi lwyddo…

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r RhaglenEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw