Ffeiliau Paratoi Arholiad Goethe-Zertifikat C1

Ffeiliau Paratoi Goethe-Zertifikat C1Paratoir y ffeil hon o'r Goethe Institut Mae'r archif zippy yn cynnwys llyfrau paratoi fformat pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Credwn y bydd yn ddefnyddiol iawn i'r rhai fydd yn sefyll yr arholiad C1.
Mae'r llyfrau ar ffurf pdf yn cynnwys enghreifftiau o gwestiynau ac ymarferion amrywiol i'w paratoi.
Mae yna lawer o bynciau ac ymarferion tebyg yng nghynnwys arholiadau C1.
Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn sefyll yr arholiad C1.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Mae rhai o'r materion y mae'r ffeil yn eu cynnwys:

Lösungsschlüssel Leseverstehen
Lösungsschlüssel Hörverstehen
Trawsgrifiad zum Hörverstehen Aufgabe 1
Trawsgrifiad zum Hörverstehen Aufgabe 2
Lösungsschlüssel Schriftlicher Ausdruck Aufgabe 2
Bewertungskriterien Schriftlicher Ausdruck Aufgabe 1
Bewertung Schriftliche Gruppenprüfung LV, HV, SA
Hinweise zur Mündlichen Paar- / Einzelprüfung
Bewertungskriterien Mündlicher Ausdruck
Bewertung Mündliche Prüfung
Berechnung des Gesamtergebnisses
Llawer mwy o'n blaenau. Goethe-Zertifikat C1

Mae arholiad Goethe-Zertifikat C1 yn gofyn am lefel uchel iawn o iaith. Mae'r prawf hwn yn cyfateb i bumed lefel gradd cymhwysedd chwe lefel (C1) y Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.


Ar ôl yr arholiad, er enghraifft;

gallwch ddeall sgyrsiau radio hirach, darllediadau radio a chyhoeddiadau heb ormod o ymdrech,
deall ystod eang o ddarnau darllen, gan gynnwys testunau, sylwadau ac adroddiadau ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth hwy, mwy cymhleth,
mewn cyfansoddiadau cymhleth, gallwch fynegi'ch hun mewn ffordd glir a phriodol yn ysgrifenedig, a dewis ymadrodd addas i'ch darllenwyr.
Gallwch fynegi eich hun yn ddigymell ac yn rhugl, gallwch esbonio'ch barnau eich hun, llunio eich meddyliau a'ch syniadau yn fanwl gywir, a chyfleu eich areithiau eich hun yn fanwl.

Mae tîm Almanx yn dymuno llwyddiant ysgubol i chi

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r RhaglenEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw