kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng
hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Bwydydd Almaeneg Diodydd Almaeneg

Yn y cwrs hwn o'r enw bwyd a diodydd Almaeneg, byddwn yn cyflwyno delweddau bwyd Almaeneg ac enwau diod Almaeneg i chi gyda delweddau gwych. Ar ôl dysgu enwau bwyd a diodydd yn Almaeneg, byddwn yn gwneud brawddegau am fwyd a diodydd yn yr Almaeneg hwn a ddysgon ni.

O ran pwnc bwyd a diodydd Almaeneg, gadewch i ni nodi yn gyntaf bod cannoedd o fathau o fwyd a channoedd o fathau o ddiodydd mewn bwyd Almaeneg. Wrth gwrs, nid yw'n bosibl cyfrif yr holl fwyd a diodydd yn y wers hon.

Nid yw'n bosibl ac yn angenrheidiol i ffrindiau sydd eisoes yn dysgu Almaeneg ddysgu pob math o fwyd a diod ar unwaith. Am y rheswm hwn, mae'n ddigon i ddysgu enwau bwyd a diod mwyaf cyffredin ac aml yn Almaeneg yn y lle cyntaf. Yn nes ymlaen, wrth ichi wella ein hunain, gallwch ddysgu geirfa bwyd a diod Almaeneg newydd.

Dewch i ni weld bwyd a diodydd yr Almaen fesul un. Rydyn ni'n cyflwyno'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi'n ofalus ar gyfer eich ymwelwyr almancax.

PWNC BWYD A BEVERAGES GERMAN PWNC PICTURED

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Olewydd - Olewydd

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Olewydd - Olewydd


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Käse - Caws

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Käse - Caws


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Margarine - Margarine

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Margarine - Margarine


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Honig - Mêl

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Honig - Mêl


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Spiegele - Wyau wedi'u ffrio

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Spiegele - Wyau wedi'u ffrio


 

Bwyd a Diodydd Almaeneg - marw Wurst - Selsig

Bwyd a Diodydd Almaeneg - marw Wurst - Selsig 

Bwyd a Diodydd Almaeneg - das Ei - Wy (Amrwd)

Bwyd a Diodydd Almaeneg - das Ei - Wy (Amrwd)


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Brot - Bara

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Brot - Bara


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Sandwich - Brechdan

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Sandwich - Brechdan 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Hamburger - Hamburger

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Hamburger - Hamburger


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Suppe - Cawl

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Suppe - Cawl


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Fisch - Pysgod

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Fisch - Pysgod


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Hähnchen - Cyw Iâr (Wedi'i Goginio)

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Hähnchen - Cyw Iâr (Wedi'i Goginio)


 

Bwyd a diod Almaeneg - das Fleisch - Cig

Bwyd a diod Almaeneg - das Fleisch - Cig 

Bwyd a diod Almaeneg - marw Nudel - Pasta

Bwyd a diod Almaeneg - marw Nudel - Pasta


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Spaghetti - Spaghetti

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Spaghetti - Spaghetti


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Ketchup - Ketchup

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Ketchup - Ketchup


 

Bwyd a diod Almaeneg - marw Mayonnaise - Mayonnaise

Bwyd a diod Almaeneg - marw Mayonnaise - Mayonnaise


 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der jogurt - iogwrt

Bwyd a diod Almaeneg - der jogurt - iogwrt


 

Bwyd a diod Almaeneg - das Salz - Halen

Bwyd a diod Almaeneg - das Salz - Halen 

Bwyd a diod Almaeneg - der Zucker - Candy

Bwyd a diod Almaeneg - der Zucker - Candy


DIOD GERMAN

Diodydd Almaeneg - das Wasser - Dŵr

Diodydd Almaeneg - das Wasser - Dŵr


 

Diodydd Almaeneg - Milch marw - Llaeth

Diodydd Almaeneg - Milch marw - Llaeth


 

Diodydd Almaeneg - marw Buttermilch - Ayran

Diodydd Almaeneg - marw Buttermilch - Ayran


 

Diodydd Almaeneg - der Tee - Te

Diodydd Almaeneg - der Tee - TeDiodydd Almaeneg - der Kaffee - Coffi

Diodydd Almaeneg - der Kaffee - Coffi


 

Diodydd Almaeneg - der Orangensaft - Sudd oren

Diodydd Almaeneg - der Orangensaft - Sudd oren


 

Diodydd Almaeneg - marw Limonade - Lemonade

Diodydd Almaeneg - marw Limonade - Lemonade

Annwyl ffrindiau, gwelsom enwau bwyd a diod yr Almaen uchod. Mae'n ddigon dysgu cymaint o enwau bwyd a diod Almaeneg yn y lle cyntaf. Yna gallwch chi dreulio amser yn dysgu geiriau newydd wrth i chi ddod o hyd i amser.

Nawr, gadewch i ni ddefnyddio'r bwydydd a'r diodydd Almaeneg hyn rydyn ni wedi'u dysgu mewn brawddegau. Gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg.

Er enghraifft, beth allwn ni ei ddweud? Gadewch i ni ddechrau gyda brawddegau fel dwi'n hoffi pasta, dwi ddim yn hoffi pysgod, dwi'n hoffi lemonêd, rydw i eisiau yfed te.

Byddwn hefyd yn cyflwyno brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg gyda chefnogaeth weledol.

DEDWYDDAU SAMPL AM BWYD A CHYFEIRIADAU ALMAEN

Ich mag Fisch : Rwy'n hoffi pysgod

Ich mag Fisch nicht : Dwi ddim yn hoffi pysgod

Ich mag : Rwy'n hoffi iogwrt

Ich mag : Dwi ddim yn hoffi iogwrt

Mag Nudel Preifat : Mae hi'n hoffi pasta

Er mag Nudel nicht : Dydy hi ddim yn hoffi pasta

Hamza mag Limonade : Mae Hamza wrth ei fodd â lemonêd

Hamza mag Limonade nicht : Nid yw Hamza yn hoffi lemonêd

Wir mögen Suppe : Rydyn ni'n caru cawl

Wir mögen Suppe nicht : Nid ydym yn hoffi cawl


Nawr, gadewch i ni ddysgu gwneud brawddegau hirach fel "Rwy'n hoffi cawl ond dwi ddim yn hoffi hambyrwyr". Nawr archwiliwch y frawddeg y byddwn ni'n ei hysgrifennu isod, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n deall strwythur y frawddeg yn well gyda'r dull lliwio.

Ömer mag Pysgod, aber er mag Hamburger Nid yw

Ömer pysgod difrifol, ond o hamburger ddim yn hoffi

Os ydym yn dadansoddi'r frawddeg uchod; Ömer yw testun y frawddeg ac mae mag berf yn cyfeirio at gyfuniad y ferf mögen yn ôl pwnc y frawddeg, hynny yw, y trydydd person. Ystyr y gair fisch yw pysgod, mae'r gair aber yn golygu ond yn unig, er yn golygu'r trydydd person yn unigol o, mae'r gair hamburger fel y gwyddoch eisoes, a defnyddir y gair nicht ar ddiwedd y frawddeg i wneud y frawddeg yn negyddol.

Gadewch i ni wneud brawddegau tebyg eto. Isod, archwiliwch y delweddau a'r brawddegau enghreifftiol rydyn ni wedi'u paratoi'n ofalus ar gyfer ymwelwyr almancax.


Ymadroddion bwyd a diod Almaeneg

Zeynep mag cawl, aber maent yn mag Nudel Nid yw

Zeynep cawl difrifol ond o pasta ddim yn hoffi


Dedfrydau am fwyd a diodydd yn Almaeneg

Ibrahim mag Joghurt, aber er mag Mayonnaise Nid yw

Ibrahim iogwrt difrifol ond o mayonnaise ddim yn hoffi


Dedfrydau am fwyd a diodydd yn Almaeneg

Melis mag lemonêd, aber maent yn mag Coffi Nid yw

Melis lemonêd difrifol ond o y coffi ddim yn hoffiGallwn roi'r brawddegau uchod fel enghraifft i'r brawddegau fel "Rwy'n hoffi cawl ond nid wyf yn hoffi pasta" ynglŷn â bwyd a diodydd Almaeneg. Nawr, gadewch i ni edrych ar fath arall o frawddeg y gallwn ei rhoi enghraifft am fwyd a diodydd yn Almaeneg: Ymadroddion Ohne a myth.

Fel enghraifft o frawddegau Almaeneg a wnaed gan ddefnyddio Ohne a conjunctions myth “Rwy'n yfed te heb siwgr","Rwy'n bwyta pizza heb tomato","Rwy'n yfed coffi gyda llaethGallwn roi brawddegau fel ”fel enghraifft.

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau am fwyd a diodydd yn Almaeneg gan ddefnyddio'r cysyllteiriau "ohne" a "myth".

DIALOGUAU BWYD A THROSEDDU GERMAN

Gadewch inni nawr ganolbwyntio ar ddeialogau amrywiol gan ddefnyddio cysyllteiriau ohne a myth. Bydd ein deialogau yn cynnwys cwestiwn ac ateb. Yn Almaeneg, mae'r cysylltiad ohne yn golygu -li, ac mae'r cysylltiad â myth yn golygu -li-gyda. Er enghraifft, wrth ddweud fy mod yn yfed te heb siwgr, defnyddir y cysylltiad ohne, a phan ddywedaf de â siwgr, defnyddir y myth. Mae hyn yn cael ei ddeall yn well yn yr enghreifftiau isod. Archwiliwch y brawddegau a wnaed gydag ohne a myth Almaeneg.


ohne - ymadroddion myth

ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie trinkst du deinen Tee? : Sut ydych chi'n yfed eich te?

Ich trinke Tee ohne Zucker. : Rwy'n yfed te heb siwgr.ohne - ymadroddion myth

ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie isst du Pizza? : Sut ydych chi'n bwyta pizza?

Ich esse Pizza ohne Mayonnaise. : Rwy'n bwyta pizza heb mayonnaise.


ohne - ymadroddion myth

ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie isst du Hamburger? : Sut ydych chi'n bwyta'r hamburger?

Ich esse Hamburger mit Ketchup. : Rwy'n bwyta hambyrwyr gyda sos coch.


Annwyl ffrindiau, yn y wers hon, gwelsom frawddegau enghreifftiol y gallwn eu gwneud am fwyd Almaeneg, diodydd Almaeneg a bwyd a diod Almaeneg.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig