Bwydydd Almaeneg Diodydd Almaeneg

Yn y cwrs hwn o'r enw bwyd a diodydd Almaeneg, byddwn yn cyflwyno delweddau bwyd Almaeneg ac enwau diod Almaeneg i chi gyda delweddau gwych. Ar ôl dysgu enwau bwyd a diodydd yn Almaeneg, byddwn yn gwneud brawddegau am fwyd a diodydd yn yr Almaeneg hwn a ddysgon ni.O ran pwnc bwyd a diodydd Almaeneg, gadewch i ni nodi yn gyntaf bod cannoedd o fathau o fwyd a channoedd o fathau o ddiodydd mewn bwyd Almaeneg. Wrth gwrs, nid yw'n bosibl cyfrif yr holl fwyd a diodydd yn y wers hon.

Nid yw'n bosibl ac yn angenrheidiol i ffrindiau sydd eisoes yn dysgu Almaeneg ddysgu pob math o fwyd a diod ar unwaith. Am y rheswm hwn, mae'n ddigon i ddysgu enwau bwyd a diod mwyaf cyffredin ac aml yn Almaeneg yn y lle cyntaf. Yn nes ymlaen, wrth ichi wella ein hunain, gallwch ddysgu geirfa bwyd a diod Almaeneg newydd.

Dewch i ni weld bwyd a diodydd yr Almaen fesul un. Rydyn ni'n cyflwyno'r delweddau rydyn ni wedi'u paratoi'n ofalus ar gyfer eich ymwelwyr almancax.

PWNC BWYD A BEVERAGES GERMAN PWNC PICTURED

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Olewydd - Olewydd
Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Olewydd - Olewydd

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Käse - Caws
Bwyd a diodydd Almaeneg - der Käse - Caws

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Margarine - Margarine
Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Margarine - Margarine

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Honig - Mêl
Bwyd a diodydd Almaeneg - der Honig - Mêl

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Spiegele - Wyau wedi'u ffrio
Bwyd a diodydd Almaeneg - das Spiegele - Wyau wedi'u ffrio

 

Bwyd a Diodydd Almaeneg - marw Wurst - Selsig
Bwyd a Diodydd Almaeneg - marw Wurst - Selsig
 

Bwyd a Diodydd Almaeneg - das Ei - Wy (Amrwd)
Bwyd a Diodydd Almaeneg - das Ei - Wy (Amrwd)

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Brot - Bara
Bwyd a diodydd Almaeneg - das Brot - Bara

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Sandwich - Brechdan
Bwyd a diodydd Almaeneg - das Sandwich - Brechdan
 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Hamburger - Hamburger
Bwyd a diodydd Almaeneg - der Hamburger - Hamburger

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Suppe - Cawl
Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Suppe - Cawl

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der Fisch - Pysgod
Bwyd a diodydd Almaeneg - der Fisch - Pysgod

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Hähnchen - Cyw Iâr (Wedi'i Goginio)
Bwyd a diodydd Almaeneg - das Hähnchen - Cyw Iâr (Wedi'i Goginio)

 

Bwyd a diod Almaeneg - das Fleisch - Cig
Bwyd a diod Almaeneg - das Fleisch - Cig
 

Bwyd a diod Almaeneg - marw Nudel - Pasta
Bwyd a diod Almaeneg - marw Nudel - Pasta

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Spaghetti - Spaghetti
Bwyd a diodydd Almaeneg - marw Spaghetti - Spaghetti

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - das Ketchup - Ketchup
Bwyd a diodydd Almaeneg - das Ketchup - Ketchup

 

Bwyd a diod Almaeneg - marw Mayonnaise - Mayonnaise
Bwyd a diod Almaeneg - marw Mayonnaise - Mayonnaise

 

Bwyd a diodydd Almaeneg - der jogurt - iogwrt
Bwyd a diod Almaeneg - der jogurt - iogwrt

 

Bwyd a diod Almaeneg - das Salz - Halen
Bwyd a diod Almaeneg - das Salz - Halen
 

Bwyd a diod Almaeneg - der Zucker - Candy
Bwyd a diod Almaeneg - der Zucker - Candy

DIOD GERMAN

Diodydd Almaeneg - das Wasser - Dŵr
Diodydd Almaeneg - das Wasser - Dŵr

 

Diodydd Almaeneg - Milch marw - Llaeth
Diodydd Almaeneg - Milch marw - Llaeth

 

Diodydd Almaeneg - marw Buttermilch - Ayran
Diodydd Almaeneg - marw Buttermilch - Ayran

 

Diodydd Almaeneg - der Tee - Te
Diodydd Almaeneg - der Tee - Te


Diodydd Almaeneg - der Kaffee - Coffi
Diodydd Almaeneg - der Kaffee - Coffi

 

Diodydd Almaeneg - der Orangensaft - Sudd oren
Diodydd Almaeneg - der Orangensaft - Sudd oren

 

Diodydd Almaeneg - marw Limonade - Lemonade
Diodydd Almaeneg - marw Limonade - Lemonade

Annwyl ffrindiau, gwelsom enwau bwyd a diod yr Almaen uchod. Mae'n ddigon dysgu cymaint o enwau bwyd a diod Almaeneg yn y lle cyntaf. Yna gallwch chi dreulio amser yn dysgu geiriau newydd wrth i chi ddod o hyd i amser.

Nawr, gadewch i ni ddefnyddio'r bwydydd a'r diodydd Almaeneg hyn rydyn ni wedi'u dysgu mewn brawddegau. Gadewch i ni wneud brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg.

Er enghraifft, beth allwn ni ei ddweud? Gadewch i ni ddechrau gyda brawddegau fel dwi'n hoffi pasta, dwi ddim yn hoffi pysgod, dwi'n hoffi lemonêd, rydw i eisiau yfed te.

Byddwn hefyd yn cyflwyno brawddegau enghreifftiol am fwyd a diodydd yn Almaeneg gyda chefnogaeth weledol.

DEDWYDDAU SAMPL AM BWYD A CHYFEIRIADAU ALMAEN

ich mag Fisch : Rwy'n hoffi pysgod

ich mag Fisch nicht : Dwi ddim yn hoffi pysgod

Ich mag : Rwy'n hoffi iogwrt

Ich mag : Dwi ddim yn hoffi iogwrt

Mag Nudel Preifat : Mae hi'n hoffi pasta

Preifat Mag Nudel nicht : Dydy hi ddim yn hoffi pasta

Hamza mag Limonêd : Mae Hamza wrth ei fodd â lemonêd

Hamza mag lemonêd nicht : Nid yw Hamza yn hoffi lemonêd

Wir mögen Swpp : Rydyn ni'n caru cawl

Wir mögen Suppe nicht : Nid ydym yn hoffi cawl


Nawr, gadewch i ni ddysgu gwneud brawddegau hirach fel "Rwy'n hoffi cawl ond dwi ddim yn hoffi hambyrwyr". Nawr archwiliwch y frawddeg y byddwn ni'n ei hysgrifennu isod, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n deall strwythur y frawddeg yn well gyda'r dull lliwio.

Ömer mag Pysgod, aber er mag Hamburger Nid yw

Ömer pysgod difrifol, ond o hamburger ddim yn hoffi

Os ydym yn dadansoddi'r frawddeg uchod; Ömer yw testun y frawddeg ac mae mag berf yn cyfeirio at gyfuniad y ferf mögen yn ôl pwnc y frawddeg, hynny yw, y trydydd person. Ystyr y gair fisch yw pysgod, mae'r gair aber yn golygu ond yn unig, er yn golygu'r trydydd person yn unigol o, mae'r gair hamburger fel y gwyddoch eisoes, a defnyddir y gair nicht ar ddiwedd y frawddeg i wneud y frawddeg yn negyddol.

Gadewch i ni wneud brawddegau tebyg eto. Isod, archwiliwch y delweddau a'r brawddegau enghreifftiol rydyn ni wedi'u paratoi'n ofalus ar gyfer ymwelwyr almancax.


Ymadroddion bwyd a diod Almaeneg

Zeynep mag cawl, aber maent yn mag Nude Nid yw

Zeynep cawl difrifol ond o pasta ddim yn hoffi


Dedfrydau am fwyd a diodydd yn Almaeneg

Ibrahim mag Joghurt, aber er mag Mayonnaise Nid yw

Ibrahim iogwrt difrifol ond o mayonnaise ddim yn hoffi


Dedfrydau am fwyd a diodydd yn Almaeneg

Melis mag lemonêd, aber maent yn mag Coffi Nid yw

Melis lemonêd difrifol ond o y coffi ddim yn hoffiGallwn roi'r brawddegau uchod fel enghraifft i'r brawddegau fel "Rwy'n hoffi cawl ond nid wyf yn hoffi pasta" ynglŷn â bwyd a diodydd Almaeneg. Nawr, gadewch i ni edrych ar fath arall o frawddeg y gallwn ei rhoi enghraifft am fwyd a diodydd yn Almaeneg: Ymadroddion Ohne a myth.

Fel enghraifft o frawddegau Almaeneg a wnaed gan ddefnyddio Ohne a conjunctions myth “Rwy'n yfed te heb siwgr","Rwy'n bwyta pizza heb tomato","Rwy'n yfed coffi gyda llaethGallwn roi brawddegau fel ”fel enghraifft.

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau am fwyd a diodydd yn Almaeneg gan ddefnyddio'r cysyllteiriau "ohne" a "myth".

DIALOGUAU BWYD A THROSEDDU GERMAN

Gadewch inni nawr ganolbwyntio ar ddeialogau amrywiol gan ddefnyddio cysyllteiriau ohne a myth. Bydd ein deialogau yn cynnwys cwestiwn ac ateb. Yn Almaeneg, mae'r cysylltiad ohne yn golygu -li, ac mae'r cysylltiad â myth yn golygu -li-gyda. Er enghraifft, wrth ddweud fy mod yn yfed te heb siwgr, defnyddir y cysylltiad ohne, a phan ddywedaf de â siwgr, defnyddir y myth. Mae hyn yn cael ei ddeall yn well yn yr enghreifftiau isod. Archwiliwch y brawddegau a wnaed gydag ohne a myth Almaeneg.


ohne - ymadroddion myth
ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie trinkst du deinen Tee? : Sut ydych chi'n yfed eich te?

Ystyr geiriau: Ich trinke Tee ohne Zucker. : Rwy'n yfed te heb siwgr.ohne - ymadroddion myth
ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie ist du Pizza? : Sut ydych chi'n bwyta pizza?

Dw i'n hoffi Pizza ohne Mayonnaise. : Rwy'n bwyta pizza heb mayonnaise.


ohne - ymadroddion myth
ohne - ymadroddion myth

Gadewch i ni ddadansoddi'r ddelwedd uchod:

Wie isst du Hamburger? : Sut ydych chi'n bwyta'r hamburger?

Dw i'n hoffi Hamburger mit Ketchup. : Rwy'n bwyta hambyrwyr gyda sos coch.


Annwyl ffrindiau, yn y wers hon, gwelsom frawddegau enghreifftiol y gallwn eu gwneud am fwyd Almaeneg, diodydd Almaeneg a bwyd a diod Almaeneg.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich dosbarthiadau Almaeneg.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.