Sut i drwsio gwall sgrin las Windows?

Beth yw sgrin las yn Windows? Sut i drwsio gwallau sgrin las? Yma rydym yn esbonio sut i drwsio'r broblem Windows gyffredin hon yn yr erthygl hon. Mae gwall sgrin las Windows, neu mewn geiriau eraill gwall sgrin las marwolaeth (BSOD), yn rhywbeth y mae pob defnyddiwr Windows wedi dod ar ei draws o leiaf unwaith. Mae'n rhwystredig oherwydd mae'r broblem yn aml yn anodd ei datrys a gall ymddangos allan o unman.Gadewch i ni nawr archwilio'r hyn a all achosi gwall sgrin las Windows a'r atebion.

Sut i ddatrys problemau a thrwsio gwallau sgrin las Windows?

Mae Sgrin Marwolaeth Las (BSoD), a elwir hefyd yn “sgrin las”, “gwall stop” neu “damwain system”, yn digwydd ar ôl i wall critigol ddigwydd na all Windows ei brosesu a'i ddatrys yn awtomatig.

Er enghraifft, yn ystod proses uwchraddio Windows, byddwch yn dod ar draws gwall sgrin las ar hap pan fydd y cyfrifiadur yn cychwyn neu pan fyddwch chi'n defnyddio'r ddyfais yn weithredol. Y rhan fwyaf rhwystredig yw pan fyddwch chi'n gweld cefndir glas plaen yn unig a chodau gwall nad ydych chi'n gwybod eu hystyr, heb ddigon o wybodaeth i bennu gwir achos y broblem.

Yn ffodus, o Windows 10, mae gan BSOD negeseuon penodol yn disgrifio'r broblem, yn ogystal â disgrifiad mwy cynhwysfawr o'r gwall. ffenestri Mae'n dod gyda “chod stopio” Windows (testun neu hecs) y gallwch chi edrych amdano yn Cefnogaeth. Gall y sgrin las yn Windows 10 neu 11 hefyd ddangos cod QR y gallwch ei sganio i ddysgu mwy am y ddamwain.

Er nad oes ateb pendant i'r gwall stopio, mae bron bob amser yn gysylltiedig â diweddariad ansawdd neu nodwedd i Windows, gyrrwr a osodwyd yn ddiweddar, rhaglen anghydnaws, neu fater sy'n ymwneud â chaledwedd.

Byddwn yn esbonio rhai awgrymiadau sylfaenol ar sut i drwsio sgrin las Windows a darparu gwybodaeth ar gyfer codau gwall sgrin las penodol.

Gall sgriniau glas ddigwydd am lawer o resymau, y byddwn yn ymdrin â nhw isod. Mae achosion BSOD cyffredin yn cynnwys gyrwyr diffygiol, problemau caledwedd, a gwallau system weithredu.

Mae fersiynau Windows mwy newydd fel Windows 10 ac 11 yn fwy sefydlog na fersiynau blaenorol, felly gobeithio na fyddwch chi'n dod ar draws sgriniau glas yn rhy aml. Dylech hefyd wybod nad yw sgrin las sy'n digwydd unwaith o reidrwydd yn broblem. Weithiau mae Windows yn sefyll gyda BSOD ac ar ôl ei ailgychwyn mae'n gweithio'n iawn.

Nodwch Eich Cod Stop Sgrin Glas Windows

Gan fod cymaint o fathau, mae'n anodd siarad am sut i drwsio gwallau sgrin las heb wybod y gwall penodol rydych chi'n dod ar ei draws. Felly, y ffordd orau o ddechrau trwsio sgriniau glas yw nodi'r broblem wirioneddol.

Mae BSOD yn Windows 10 a 11 yn cynnwys mynegiant wyneb trist ynghyd â neges gwall syml. Isod mae dolen i dudalen datrys problemau sgrin las Microsoft, cod QR sy'n arwain at y dudalen honno, a Cod Stop Byddwch yn gweld yr ardal. Y rhan bwysicaf yw nodi'r cod stopio a restrir ar y dudalen, a fydd yn helpu i leihau eich datrys problemau. Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw eich problem benodol, gallwch symud ymlaen i'r gosodiadau sgrin las priodol.

Mae mwy na 500 o godau gwall yn system weithredu Windows. Yng ngweddill yr erthygl, eglurir rhai dulliau a fydd yn gweithio ar gyfer bron pob un o'r codau gwall hyn. Felly, mae'n debyg y bydd y dulliau yr ydym wedi'u hesbonio yn gweithio waeth beth fo'r cod gwall y dewch ar ei draws.

Y codau gwall sgrin las mwyaf cyffredin

Mae mwy na 500 o godau gwall BSOD, ond Cod Aros Marw Proses Hanfodol (Bu farw Proses Critigol) yw un o'r gwallau mwyaf cyffredin. A hefyd Bu farw Proses Argyfyngus cod stopio, Eithriad Gwasanaeth System sgrin las, Rheoli Cof BSOD, Eithriad Siop Annisgwyl gwall stopio yn Windows, Dyfais Boot Anhygyrch gwallau, Gwybodaeth Ffurfweddu System Drwg gwall, gwall sgrin las 0x0000003BCod Gwall Windows 10 0xc00000e, HYPERVISOR_ERROR gwall sgrin las a Nid yw EITHRIAD YSTYRIED SYSTEM NI'I HANDLU Mae gwallau fel gwall ymhlith y gwallau mwyaf cyffredin.

Nawr, gadewch i ni drafod sut i drwsio gwallau sgrin las angheuol.

Ailgychwyn eich cyfrifiadur

Mae'n ystrydeb ar y pwynt hwn, ond gall ailgychwyn syml ddatrys nifer syfrdanol o broblemau gyda'ch cyfrifiadur. Mewn gwirionedd, mae hyn yn wir am bron pob dyfais dechnolegol, gan gynnwys eich ffonau smart.

Mae ailgychwyn yn clirio'ch cof neu'ch adnoddau, yn ailosod eich gosodiadau system, ac yn clirio'ch caches a ffeiliau dros dro eraill. Gall ailgychwyn ddod yn ddefnyddiol gan fod y gwall “marw proses hanfodol” yn digwydd oherwydd bod rhywbeth wedi mynd o'i le gyda'r broses.

Felly ailgychwynwch eich cyfrifiadur a gweld a yw'n trwsio'r gwall.

Adolygu Newidiadau Cyfrifiadurol Diweddar

Y rhan fwyaf o'r amser, rydych chi'n dechrau gweld gwallau sgrin las ar ôl gwneud newidiadau i'ch system. Gall newidiadau o'r fath wneud system sefydlog fel arall yn broblemus. Bydd pennu beth wnaethoch chi ei newid yn eich helpu i ddatrys problemau.

Er enghraifft, os gosodoch argraffydd newydd, ceisiwch ddad-blygio'r cebl argraffydd o'ch cyfrifiadur i weld a yw'r sgrin las yn parhau. Os gwnaethoch redeg diweddariad Windows yn ddiweddar Ewch i Gosodiadau> Diweddariad a Diogelwch> Diweddariad Windows> Gweld Hanes Diweddaru. mynd (Yn Windows 11 mae hyn Gosodiadau > Windows Update > Hanes diweddaru isod).

Ar dudalen nesaf y rhestr Tap Dadosod diweddariadau. Cliciwch a dadosod y diweddariad diweddaraf i weld a yw hyn yn datrys y broblem.

Mae'r un peth yn wir am feddalwedd. Os dechreuoch sylwi ar sgriniau glas ar ôl gosod rhaglen newydd, ceisiwch ddadosod yr app o Windows a gweld a yw hynny'n datrys eich problemau.

Gwiriwch am Windows a Diweddariadau Gyrwyr

Er y gall diweddariadau gwael achosi problemau weithiau, y rhan fwyaf o'r amser mae Microsoft a chwmnïau trydydd parti yn rhyddhau diweddariadau i ddatrys problemau o'r fath. Gosodiadau > Diweddariad a Diogelwch > Diweddariad Windows (ar Windows 11 Gosodiadau > Diweddariad Windows ) a chymhwyso unrhyw ddiweddariadau sydd ar y gweill rhag ofn bod atgyweiriad ar gael.

Mae hefyd yn bwysig gwirio'ch gyrwyr oherwydd gallant fod yn ffynhonnell Windows 10 sgriniau glas yn aml. I wneud hyn, cliciwch i agor y ddewislen defnyddiwr pŵer. Win + X (neu de-gliciwch ar y botwm Cychwyn). Yna i agor y cyfleustodau hwn Rheolwr Dyfais dewis.

Yma, gwiriwch am eiconau triongl melyn ar unrhyw gofnod, sy'n nodi problem gyda'r gyrrwr. Dylech wirio ddwywaith unrhyw ddyfeisiau sy'n ymddangos gyda hyn oherwydd efallai y bydd angen i chi ailosod y gyrrwr neu ddadosod y ddyfais.

Rhedeg System Adfer

Mae'r nodwedd Adfer System yn Windows yn caniatáu ichi ddychwelyd eich system i'w chyflwr blaenorol. Mae'n offeryn datrys problemau defnyddiol oherwydd ei fod yn syml i'w ddefnyddio ac yn caniatáu ichi weld a yw'ch problem yn seiliedig ar feddalwedd.

i'r ddewislen cychwyn adferiad teipiwch ac ymddangos Agorwch gofnod y Panel Rheoli Adfer. Yma, i gychwyn yr offeryn Cliciwch ar Adfer System Agored. Ymlaen Unwaith y byddwch yn clicio arno fe welwch restr o bwyntiau adfer y gallwch ddychwelyd iddynt. Dewiswch un ac os ydych am weld pa feddalwedd fydd yn newid Pwyswch Scan ar gyfer rhaglenni yr effeithir arnynt.

Ni fydd Running System Restore yn effeithio ar eich ffeiliau, ond bydd yn dileu unrhyw yrwyr neu feddalwedd a osodwyd gennych ar ôl i'r pwynt adfer gael ei greu. Mae hefyd yn ailosod unrhyw beth rydych chi wedi'i dynnu ers hynny.

Ar ôl i chi gadarnhau adferiad eich system, gallwch chi gychwyn y broses. Bydd hyn yn cymryd ychydig funudau, yna byddwch yn ôl i'ch system fel yr oedd bryd hynny. Os na chewch sgrin las ar ôl hyn, mae'n debyg bod eich problem yn gysylltiedig â meddalwedd.

Profi Caledwedd Eich Cyfrifiadur

Os nad ydych yn deall pam eich bod yn dod ar draws sgrin las marwolaeth, dylech wirio cydrannau ffisegol eich cyfrifiadur nesaf. Weithiau gall ffon RAM ddiffygiol neu gydran ddrwg arall achosi sgrin las.

Sgan Malware

Gall drwgwedd niweidio'ch ffeiliau system Windows ac achosi sgrin las. Er mwyn diystyru rhywbeth fel hyn, dylech sganio am firysau.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio rhaglen gwrthfeirws addas i sganio. Bydd hwn yn edrych am unrhyw feddalwedd twyllodrus ac yn ei ddileu i chi. Os bydd yn dod o hyd i unrhyw beth, ailgychwyn ar ôl glanhau i weld a yw eich gwallau sgrin las wedi mynd.

Cychwyn i'r Modd Diogel

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb eich problem, gallwch chi gyflawni pob un o'r camau datrys problemau uchod wrth redeg Windows fel arfer. Fodd bynnag, os oes gennych broblem ddifrifol, gall gwallau sgrin las eich atal rhag gweithio'n normal. Yn yr achos hwn, mae angen i chi gychwyn yn y modd diogel.

Mae modd diogel yn caniatáu ichi lwytho cyfluniad Windows sylfaenol sy'n cynnwys dim ond yr elfennau hanfodol y mae angen iddynt weithio. Mae gan fersiynau Windows “Modd diogel”, amgylchedd sy'n llwytho gyrwyr a gwasanaethau hanfodol sydd eu hangen i gael mynediad i'r bwrdd gwaith i ddatrys unrhyw broblemau, gan gynnwys damweiniau system. Mae hyn yn atal ceisiadau trydydd parti rhag ymyrryd â gweithrediadau arferol. Os gallwch chi redeg mewn modd diogel heb ddod ar draws sgrin las, mae'r broblem yn fwyaf tebygol o gael ei hachosi gan raglen neu wasanaeth wedi'i osod.

Tra yn y modd diogel, gallwch redeg sgan malware, defnyddio System Restore a thrwsio'r broblem fel y trafodwyd yn gynharach.

Diweddaru Gyrwyr System

Mae Windows Update yn cadw gyrwyr eich system yn gyfredol. Mae awtomeiddio'r broses yn golygu bod gyrwyr eich system yn llai tebygol o ddisgyn y tu ôl i fersiynau a argymhellir.

I wirio am eich diweddariadau gyrrwr awtomatig diweddaraf:

 1. Diweddariad a Diogelwch > Diweddariad Windows > Gweld hanes diweddaru Mynd i . Mae'r diweddariadau gyrrwr diweddaraf yn ymddangos yma.
 2. Nawr cliciwch ar y bar chwilio dewislen Start. Teipiwch reolwr dyfais a dewiswch y gêm orau.
 3. Sgroliwch i lawr y rhestr a gwiriwch am symbol gwall. Os na fydd dim yn digwydd, mae'n debyg nad eich statws gyrrwr yw achos y broblem.
 4. Os oes symbol “rhybudd” melyn, agorwch y rhaniad gan ddefnyddio'r saeth gwympo, yna de-gliciwch ar y gyriant problemus a Diweddaru'r gyrrwr Dewiswch .
 5. Gadael i Windows awtomeiddio'r broses ddiweddaru i chi Dewiswch Chwilio'n awtomatig am feddalwedd gyrrwr wedi'i ddiweddaru. dewis.

Rhedeg Offeryn Diagnostig Cof Windows 10

Gallwch ddefnyddio cyfleustodau integredig Windows Memory Diagnostics i wirio a yw RAM eich system yn gweithio'n iawn. Mae'r offeryn Diagnostig Cof yn rhedeg ar ôl i'r system ailgychwyn. Mae'n gwirio cof eich system am wallau ac yn arbed y sgan mewn ffeil testun i'w dadansoddi.

Yn eich bar chwilio dewislen Start Diagnosteg Cof Windows teipiwch a dewiswch y gêm orau.

Mae gennych ddau opsiwn: ailgychwyn ar unwaith a rhedeg y cyfleustodau, neu osod y cyfleustodau i redeg ar ôl eich ailgychwyn nesaf. Wrth geisio trwsio eich BSODs rheoli cof, arbedwch ddogfennau pwysig ac ailgychwyn eich system ar unwaith. Mae Windows Memory Diagnostics yn rhedeg yn syth ar ôl ailgychwyn.

Analluoga Eich Antivirus

Efallai bod eich meddalwedd gwrthfeirws yn ymyrryd â'ch system ac yn achosi'r gwall. Ceisiwch analluogi'ch gwrthfeirws dros dro a gwiriwch a yw'r gwall yn parhau. Bydd sut i analluogi hyn yn amrywio yn dibynnu ar eich meddalwedd, ond mae'n debygol y bydd rhywle yng ngosodiadau'r rhaglen.

Os ydych chi'n defnyddio Windows Defender, analluoga ef fel a ganlyn:

 1. Allwedd Windows + I i agor gosodiadau Pwyswch yr allweddi.
 2. Diweddariad a Diogelwch (Windows 10) neu Preifatrwydd a diogelwch Ewch i (Windows 11).
 3. Diogelwch Windows > Amddiffyn rhag firysau a bygythiadau dewis.
 4. Gosodiadau amddiffyn rhag firysau a bygythiadau dan Rheoli gosodiadau Cliciwch.
 5. Trowch amddiffyniad amser real i ffwrdd Llithro i .

Fel arall, os ydych chi'n defnyddio unrhyw feddalwedd gwrthfeirws trydydd parti, gallwch geisio ei ddadosod yn llwyr. Agor Gosodiadau a ceisiadau > I fynd i Apiau a nodweddion Pwyswch Allwedd Windows + I Gwasgwch . Dewch o hyd i'ch meddalwedd gwrthfeirws yn y rhestr, cliciwch arno, ac yna Dileu Cliciwch .

Wrth gwrs, nid yw gadael eich system heb ei diogelu yn arfer gorau. Os na fydd hyn yn datrys y gwall Eithriad Siop Annisgwyl, ail-alluogi eich meddalwedd gwrthfeirws i helpu i gadw'ch cyfrifiadur yn ddiogel.

Trowch i ffwrdd Cychwyn Cyflym

Mae cychwyn cyflym yn nodwedd sy'n cael ei galluogi yn ddiofyn yn systemau cyfredol Windows 10/11. Gyda hyn, mae eich cyfrifiadur yn defnyddio math o gaeafgysgu i ddarparu cyflymder cychwyn cyflymach, yn enwedig ar yriannau disg caled.

Er ei fod yn wych, gall achosi i rai gyrwyr beidio â llwytho'n iawn, gan arwain at wall Eithriad Siop Annisgwyl. Felly, mae'n werth analluogi cychwyn cyflym i weld a yw'n cael gwared ar y gwall.

Ail-lawrlwythwch y ffeiliau gosod

Weithiau, os ydych chi'n defnyddio'r opsiwn Windows Update i uwchraddio dyfais, efallai y byddwch chi'n gweld Sgrin Las Marwolaeth pan fydd y ffeiliau gosod yn cael eu difrodi yn ystod y broses lawrlwytho. Yn yr achos hwn, gallwch wneud i'r system ail-lawrlwytho'r darnau uwchraddio trwy ddefnyddio'r app Gosodiadau i glirio'r ffeiliau blaenorol.

I ail-lwytho'r ffeiliau uwchraddio trwy Windows Update, defnyddiwch y camau hyn:

 1. gosodiadau newynog.
 2. i'r system Cliciwch.
 3. i Storio Cliciwch.
 4. O dan y rhaniad prif yrru ffeiliau dros dro Cliciwch .
 5. Cliriwch yr opsiynau sydd eisoes wedi'u dewis.
 6. “Ffeiliau gosod Windows dros dro” Gwiriwch yr opsiwn.
 7. dileu ffeiliau Cliciwch y botwm.
 8. Ar ôl cwblhau'r camau, agorwch osodiadau Windows Update a bwrw ymlaen â'r camau i uwchraddio'r cyfrifiadur unwaith eto.

Os ydych chi'n parhau i brofi'r un mater, dylech ystyried defnyddio'r cyfleustodau Update Assistant i berfformio uwchraddiad yn ei le. Os nad yw'r cyfleustodau'n gweithio, ceisiwch ddefnyddio'r Offeryn Creu Cyfryngau i greu cyfrwng gosod i osod y fersiwn newydd o Windows 10.

Datgysylltu perifferolion nad ydynt yn hanfodol

Efallai y bydd Windows hefyd yn chwalu oherwydd problem yn ymwneud â chaledwedd. O ganlyniad, argymhellir bob amser i ddatgysylltu pob perifferolion nad ydynt yn hanfodol, gan gynnwys gyriannau caled allanol, argraffwyr, monitorau eilaidd, ffonau, a dyfeisiau USB neu Bluetooth eraill, cyn bwrw ymlaen â'r gosodiad i leihau'r posibilrwydd o wallau.

Unwaith y bydd y mater wedi'i ddatrys, gallwch ailgysylltu'r perifferolion ar unrhyw adeg. Os bydd y broblem yn parhau, efallai y bydd problem cydnawsedd. Fel arfer gallwch ddatrys y broblem hon trwy lawrlwytho a gosod fersiwn gyrrwr mwy newydd o wefan cymorth eich gwneuthurwr.

Gwiriwch am ddifrod

Mae dau sgan yn bwysig i wirio am ddifrod: sgan SFC a sgan gyriant caled.

Dyma sut i redeg sgan Gwiriwr Ffeil System (SFC), sy'n nodi ac yn atgyweirio ffeiliau system sydd wedi'u difrodi neu ar goll:

 1. ar eich bysellfwrdd Allwedd logo Windows Gwasgwch .
 2. Gosodiadau system yn y bar chwilio Command Prompt Math ” (neu cmd).
 3. De-gliciwch ar y canlyniad a Rhedeg fel Gweinyddwr dewis . Os dymunir oes neu iawn Cliciwch .
 4. Command Prompt i'r ffenestr deialog sfc / scannow yn yr haf . Rhowch Unwaith y byddwch yn pwyso bydd y sgan yn rhedeg ar ei ben ei hun a chwblhau'r atgyweiriadau. 

Dyma sut i redeg sgan am ddifrod gyriant caled:

 1. ar eich bysellfwrdd Allwedd logo Windows Gwasgwch .
 2. Gosodiadau system yn y bar chwilio Command Prompt Math ” (neu cmd).
 3. De-gliciwch ar y canlyniad a Rhedeg fel Gweinyddwr dewis . Os dymunir oes neu iawn Cliciwch .
 4. Command Prompt i'r ffenestr deialog chkdsk / r yn yr haf . Rhowch Unwaith y byddwch yn pwyso bydd y sgan yn rhedeg ar ei ben ei hun a chwblhau'r atgyweiriadau.

Gwiriwch eich RAM

Gall RAM cyfrifiadur ddirywio dros amser, gan achosi problemau perfformiad fel BSOD. Gallwch redeg gwiriadau arferol gyda Windows Memory Diagnostics i wirio bod eich RAM yn gweithio fel y dylai. Ni all Windows Memory Diagnostics wneud atgyweiriad, ond gall sganio ganfod problemau a helpu i osgoi ymdrechion yn y dyfodol i gyfeirio at gof sydd wedi'i ddifrodi.

Dyma sut i redeg y sgan Windows Memory Diagnostic:

 1. ar eich bysellfwrdd Allwedd logo Windows Gwasg.
 2. Gosodiadau system yn y bar chwilio Diagnosteg Cof Windows " yn yr haf . Cliciwch ar y canlyniad.
 3. Pan fydd pop-up Windows Memory Diagnostics yn ymddangos Cliciwch ar Ailgychwyn nawr a gwiriwch am broblemau. Cliciwch. Bydd yn cymryd tua 10 munud i'r offeryn redeg profion a gwirio am broblemau cof.
 4. Os canfyddir gwall Profion estynedig Efallai y byddwch am redeg. I wneud hyn, dechreuwch trwy ddilyn camau un i dri eto.
 5. Pan fydd eich cyfrifiadur yn ailgychwyn, Opsiynau uwch i fynd i'r sgrin F1 Pwyswch a dal yr allwedd.
 6. Cymysgedd Prawf Mynd i . Estynedig Defnyddiwch eich bysellau saeth i fynd i'r opsiwn prawf. F10 i ddewis Pwyswch yr allwedd. Bydd y prawf hwn yn cymryd tua 30 munud.
 7. Gwyliwr Digwyddiad lefelau digwyddiadau trwy ymweld ac adolygu manylion log gwallau heb eu datrys. Hata ve rhybudd Gallwch archwilio'r gwallau yn fwy manwl trwy eu hidlo i'w cynnwys.

Dewis olaf: Ailosod Windows

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bob un o'r camau uchod ac yn methu â thrwsio'r sgrin las, ceisiwch ailosod Windows ar yriant caled wedi'i fformatio. Mae hwn yn gam mawr ond bydd yn trwsio'r mater sgrin gwall glas oni bai bod eich caledwedd yn ddiffygiol.

Oni bai bod gennych gopi wrth gefn Sylwch y bydd ailosod Windows yn arwain at golli'ch holl ffeiliau a data defnyddwyr. Peidiwch ag anghofio. Os nad ydych wedi gwneud copi wrth gefn yn ddiweddar, mae yna offer meddalwedd trydydd parti a all eich helpu i glonio'ch gyriant i HDD neu SSD allanol. Gallwch geisio defnyddio'r rhain i wneud copi wrth gefn o'ch ffeiliau preifat.

Codau stopio cyffredin Windows

Mae'r gwall sgrin las yn Windows yn aml yn dod â llinyn o destun o'r enw cod stopio Windows sy'n catalogio'r broblem. Gall y cod stopio eich helpu i ddatrys y broblem a'i hatal rhag digwydd eto.

Dyma restr o rai codau stopio rydych chi'n debygol o ddod o hyd iddyn nhw ar sgrin las yn Windows 10 neu 11:

CRITICAL_PROCESS_DIED Gwall

Mae gwall “CRITICAL_PROCESS_DIED” yn fath difrifol o wall a geir yn system weithredu Windows. Mae'r gwall hwn yn dangos bod proses wedi dod i ben neu wedi chwalu'n annisgwyl. Mae achosion y gwall hwn fel arfer yn cael eu hachosi gan broblemau caledwedd neu feddalwedd. Yn ogystal, mae'r cod hwn yn nodi nad yw un o'r ffeiliau system pwysig ar gyfer Windows (svchost.exe) yn gweithio'n iawn. Mae'n bosib bod y gwall hwn wedi digwydd oherwydd i chi ddiffodd y swyddogaeth hon yn y Rheolwr Tasg. Cyn gorffen tasg anhysbys, Google enw'r broses.

SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Gwall

Gall hyn ddigwydd yn aml pan nad yw diweddariad i gydran yn rhyngweithio'n iawn â gweddill Windows. Mae dychwelyd diweddariad gyrrwr a osodwyd yn ddiweddar yn debygol o ddatrys y broblem. Mae'r gwall “SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED” fel arfer yn cael ei achosi gan broblemau gyrrwr neu anghydnawsedd meddalwedd. Gall achosion y gwall hwn gynnwys gyrwyr diffygiol, llygredd mewn ffeiliau system, anghydnawsedd caledwedd, neu wasanaeth system nad yw'n gweithio.

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Gwall

Mae ffeil system neu yrrwr dyfais yn gofyn am fwy o gof nag sydd ar gael. Gall cael meddalwedd diweddaru gyrrwr da neu redeg sgan i atgyweirio ffeiliau system llygredig helpu gyda hyn.

VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED Gwall

Mae hyn yn golygu bod eich GPU wedi cyrraedd ei bwynt torri ac ni all drin maint y data a roddir iddo. Naill ai rydych chi'n ei orlwytho neu mae problem gyda'ch gyrwyr graffeg.

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Gwall

Mae'ch cyfrifiadur yn gofyn am gyfran o'ch cof nad yw'n bodoli oherwydd bod rhywfaint o'r RAM wedi stopio gweithio neu fod gwall yn y broses system dan sylw. Mae gwall PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA” yn fath difrifol o wall a geir yn system weithredu Windows ac fel arfer mae'n dynodi problem gyda rheoli cof. Mae achosion y gwall hwn yn cynnwys problemau caledwedd, anghydnawsedd meddalwedd, gwallau cof, neu broblemau gyrrwr.

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Gwall

Bydd y sgrin las hon yn dangos yr union ffeil sy'n achosi'r gwall, ond os yw'n ffeil system ac nid yn yrrwr dyfais, efallai na fyddwch yn gallu trwsio'r broblem heb ailosod Windows. Mae'r gwall “SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION” fel arfer yn cael ei achosi gan broblemau meddalwedd neu yrwyr. Mae achosion cyffredin y gwall hwn yn cynnwys gyrwyr diffygiol, meddalwedd diffygiol, neu wasanaeth system nad yw'n gweithio.

DPC_WATCHDOG_VIOLATION Gwall

Mae'r neges gwall Windows hon yn golygu bod ffeil bwysig gyda'ch dyfais neu'ch system weithredu yn ôl pob tebyg wedi'i llygru. Mae'r gwall DPC_WATCHDOG_VIOLATION yn fath penodol o Sgrin Las Marwolaeth Windows (BSOD) sy'n dynodi problem gyda Galwad Oedi yn y Weithdrefn (DPC). Mae DPCs mewn gwirionedd yn dasgau a drefnwyd gan yrwyr dyfeisiau i'w rhedeg yn nes ymlaen. Mae'r gwall hwn yn digwydd pan fydd DPC yn cymryd gormod o amser i'w gwblhau, gan achosi i Windows seibiant a chwalfa.

Gwall NTFS_FILE_SYSTEM

Mae'r cod gwall hwn yn golygu bron yn sicr bod problem gyda'ch gyriant caled. Gallwch drwsio'r broblem a'i hatal rhag achosi gwall trwy redeg sgan chkdsk ar eich disg. Gall gwall NTFS_FILE_SYSTEM ddigwydd oherwydd sectorau gwael ar y ddisg galed neu SSD neu broblemau gyda'r system ffeiliau. Gallwch ddefnyddio offer adeiledig Windows i wirio am wallau disg. Gallwch ddefnyddio'r gorchymyn “CHKDSK” neu “Prosesydd Disg” ar gyfer hyn.

DATA_BUS_ERROR Gwall

Mae hyn yn golygu nad yw darn o galedwedd yn cyfathrebu'n iawn â'ch cyfrifiadur. Gall hyn fod oherwydd nad yw wedi'i osod yn iawn neu fod y gydran ei hun wedi torri neu'n ddiffygiol. Mae “DATA_BUS_ERROR” yn fath o wall sgrin las Windows ac fel arfer mae'n cael ei achosi gan broblemau caledwedd neu gof. Mae achosion mwyaf cyffredin y gwall hwn yn cynnwys modiwl cof drwg, anghydnawsedd cof, problemau gyrrwr, neu anghydnawsedd caledwedd.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw