Sut i ddatrys gwall diweddaru ffenestri KB5028166?

Sut i drwsio gwall Windows KB5028166? (Sut i drwsio KB5028166 yn methu) Mae llawer o ddefnyddwyr yn cwyno na ellir gosod diweddariad Windows 10 KB5028166. Rydym yn darparu atebion i'r gwall KB0 na ellir eu gosod yn Windows gyda gwallau 800x0922f0, 80073701x0, 800x081f0f, 80070x9bc0, 800x0845f5028166 ac eraill.Mae Windows Microsoft, system weithredu a ddefnyddir yn eang ledled y byd, yn darparu llwyfan cadarn a hylifol i ddefnyddwyr gyflawni nifer o dasgau a swyddogaethau. Nodwedd bwysig o'r system weithredu hon yw'r gallu i ddarparu diweddariadau rheolaidd (uwchraddio sy'n gwella ymarferoldeb y system a thrwsio chwilod a gwendidau posibl). Fodd bynnag, mae yna achosion lle efallai na fydd y diweddariadau hyn yn cael eu gosod yn ôl y disgwyl a gallant achosi problemau amrywiol i'r defnyddiwr.

Enghraifft o'r math hwn o broblem yw'r diweddariad KB5028166 diweddar, y dywedodd llawer o ddefnyddwyr nad oeddent yn gallu ei osod. Mae'r KB yn yr enw diweddariad yn sefyll am “Knowledge Base,” sef terminoleg Microsoft sy'n cynrychioli llyfrgell o erthyglau ac argymhellion unigol. 

Mae'r rhifau KB unigryw hyn yn helpu defnyddwyr a gweithwyr TG proffesiynol i olrhain diweddariadau neu atgyweiriadau penodol, gan roi gwybodaeth bwysig iddynt am gynnwys a phwrpas y diweddariad.

Nod KB10, a ryddhawyd ar gyfer fersiynau 22H2 a 22H1 o Windows 5028166, oedd trwsio gwendidau diogelwch lluosog. Mae'r diweddariad wedi'i gynllunio i wella diogelwch defnyddwyr trwy drwsio bylchau posibl y gallai hacwyr fanteisio arnynt. 

Yn ogystal â'r gwelliannau diogelwch hyn, roedd hefyd yn cynnwys diweddariadau ansawdd i'r pentwr gwasanaethu, elfen annatod sy'n gyfrifol am osod diweddariadau Windows.

Gall gosod KB5028166 yn aflwyddiannus ddigwydd am wahanol resymau. Gall gwrthdaro meddalwedd presennol o fewn y system fod yn ffactor cyffredin. 

Mae achosion posibl eraill yn cynnwys problemau gyda chydrannau Windows Update, lle storio annigonol, neu hyd yn oed cysylltedd rhwydwaith gwael. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o bell ffordd, a gall yr achos sylfaenol weithiau fod yn gymhleth ac yn aneglur, yn aml yn gofyn am ddatrys problemau manwl.

Nawr rydym yn esbonio'r atebion i'r gwall KB5028166.

Rhyddhewch le storio

Os yw eich cyfrifiadur yn brin o storfa, efallai na fydd ganddo ddigon o le i gynnwys ffeiliau newydd, gan achosi i'r diweddariad fethu. Gallwch ddefnyddio'r cyfleuster Glanhau Disgiau i ryddhau lle yn gyflym:

 • Chwilio Windows Glanhau Disgiau math a Pwyswch Enter.
 • Eich gyriant Windows i C os caiff ei osod, dewiswch ef o'r rhestr (dylai fod yn ddiofyn) a Pwyswch OK.
 • Cliciwch Glanhau ffeiliau system. Cliciwch.
 • Dewiswch eich prif ddisg eto a Cliciwch OK.
 • Yma, dewiswch y rhannau mwyaf o'r data a ddefnyddiwyd; mae'r rhain fel arfer Ffeiliau Rhyngrwyd Dros Dro, Diweddariad Windows , Ffeiliau Dros Dro Bin ailgylchu , Ffeiliau Optimeiddio Cyflenwi ac eraill.
 • iawn cliciwch; Dylid cwblhau'r broses mewn amser byr.

Analluogi meddalwedd gwrthfeirws dros dro

Er bod meddalwedd gwrthfeirws yn hanfodol i amddiffyn eich system rhag bygythiadau maleisus, weithiau gall wrthdaro â gosod diweddariadau Windows. Gall y gwrthfeirws gamddehongli newidiadau a wnaed yn ystod y diweddariad fel bygythiadau posibl, gan achosi i'r broses fethu.

 • meddalwedd gwrthfeirws Agorwch eich cais.
 • Chwiliwch am yr opsiwn i analluogi meddalwedd, a geir fel arfer yn y GosodiadauGweithred dros dro yw hon fel arfer; Gallwch ei droi yn ôl ymlaen ar ôl y diweddariad.
 • Ceisiwch osod diweddariad Windows eto.

Rhedeg Datryswr Problemau Windows Update

Mae Microsoft yn darparu offeryn adeiledig o'r enw Windows Update Troubleshooter i drwsio problemau diweddaru cyffredin. Mae'r offeryn yn sganio'ch system am broblemau posibl a allai atal diweddariadau rhag gosod ac yn ceisio eu trwsio'n awtomatig.

Os byddwch chi'n dod ar draws gwall wrth osod diweddariad KB5028166, mae catalog diweddaru Microsoft yn darparu dull arall i ddatrys y mater. Hefyd, un opsiwn yw ailosod storfa Windows Update; Gall hyn helpu i ddatrys unrhyw broblemau posibl gyda'r trafodiad. Gall rhedeg y datryswr problemau adeiledig hefyd helpu i nodi a datrys unrhyw faterion sylfaenol sy'n achosi'r gwall.

 • Chwilio Windows Datrys problemau math a Pwyswch Enter.
 • Os nad ydych yn ei weld yn y rhestr Datryswyr problemau ychwanegol Cliciwch.
 • Diweddariad Windows Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'r opsiwn.
 • Cliciwch a Dewiswch Rhedeg y datryswr problemau.
 • Cymhwyso newidiadau a argymhellir a chau'r datryswr problemau; Gweld a yw hyn yn helpu i ddatrys eich problem.

Ailosod cydrannau diweddaru Windows

Pan fydd diweddariad yn methu â gosod, gall fod oherwydd problem gyda chydrannau Windows Update eu hunain. Gall ailosod y cydrannau hyn helpu i drwsio gwallau neu lygredd a allai atal diweddariadau rhag gosod.

 • Chwilio Windows cmd yn yr haf .
 • i Command Prompt cliciwch ar y dde a Dewiswch Rhedeg fel gweinyddwr.
 • Rheoli Cyfrif Defnyddiwr cliciwch Ydw pan fydd yn ymddangos .
 • Trwy fynd i mewn i'r gorchmynion canlynol fesul un a dilyn pob un Stopiwch Gwasanaethau Diweddaru Windows trwy wasgu Enter:
  net stop wuauserv
  cryptSvc stopio net
  msserver stop net
  darnau stopio net
 • Ail-enwi'r ffolderi SoftwareDistribution a Catroot2 gyda'r gorchmynion canlynol:
  ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
 • Ailgychwynnwch y gwasanaethau a stopiwyd gennych yn flaenorol gyda'r gorchmynion hyn:
  cychwyn net wuauserv
  cryptSvc cychwyn net
  msiserver cychwyn net
  darnau net net
 • Caewch y ffenestr Command Prompt a cheisiwch redeg Windows Update eto.

Rhowch gynnig ar ddiweddaru â llaw

Os nad yw diweddaru awtomatig trwy Windows Update yn gweithio, efallai y byddwch yn fwy llwyddiannus gyda diweddaru â llaw. Mae hyn yn golygu lawrlwytho ffeiliau diweddaru yn uniongyrchol o Gatalog Diweddariad Microsoft a'u gosod eich hun.

 • Agorwch eich porwr a Ewch i Gatalog Diweddaru Microsoft.
 • i mewn i'r bar chwilio KB5028166 math a Cliciwch Chwilio.
 • wrth ymyl y fersiwn priodol. download Cliciwch y botwm. Bydd hyn yn agor ffenestr newydd gyda dolen i lawrlwytho'r diweddariad.
 • diweddaru ffeil Cliciwch ar y ddolen yn y ffenestr newydd hon i ddechrau llwytho i lawr. Mae'r ffeil fel arfer yn “ .msu” Bydd yn y ffurf.
 • Wedi'i lawrlwytho i redeg .msu Cliciwch ddwywaith ar y ffeil. Dyma Gosodwr Standalone Windows Update bydd yn dechrau.
 • Dilynwch gyfarwyddiadau'r gosodwr i gwblhau'r broses ddiweddaru. Bydd y gosodwr yn cau ac yn clicio i gwblhau'r gosodiad. mae angen i chi ailgychwyn eich cyfrifiadur Efallai y bydd angen.

Rhedeg SFC a DISM

 • Anogwr Gorchymyn (Gweinyddol) agored.
 • Dilynwch bob un o'r llinellau gorchymyn canlynol Defnyddiwch ef trwy wasgu Enter:
  sfc / scannow
  DISM / Online / Cleanup-Image / CheckHealth
  DISM / Online / Cleanup-Image / ScanHealth
  DISM / Ar-lein / Glanhau-Delwedd / RestoreHealth
 • eich system ailgychwyn.

Newid Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â diweddaru Windows

Opsiwn dilys arall i drwsio gwall “Methodd KB10 â llwytho” gwall 0x800f081f, 0x80073701, 0x800f0845, 0x800f0922, 0x80070bc9 neu unrhyw wall arall yn Windows 5028166 yw CryptSvc (Gwasanaethau Trosglwyddo Digidol) a CryptSvc (Gwasanaethau Trosglwyddiad Digidol) yn Windows XNUMX. ) gwasanaethau i ddod i ben. Gall gosodiadau neu gyfluniadau anghywir o'r gwasanaethau hyn achosi anawsterau gosod a rhwystro'r broses ddiweddaru.

 1. O'r bar tasgau dechrau Cliciwch ar y botwm a services.msc yn yr haf.
 2. Rhowch Pwyswch yr allwedd.
 3. Cefndir Gwasanaeth Trosglwyddo Deallus galw.
 4. De-gliciwch ar y gwasanaeth BITS hwn a Nodweddion dewis.
 5. Math cychwyn Ewch i'r maes ac o'r gwymplen Awtomatig dewis .
 6. bellach Yn yr ardal Statws Gwasanaeth, cliciwch ar Start Cliciwch.
 7. Yn olaf i arbed y newidiadau yn berthnasol ve Cliciwch OK.

Newid Gosodiadau DNS

Mewn rhai achosion arbennig, gall gosodiadau DNS anghywir neu wedi'u camgyflunio effeithio ar y broses ddiweddaru. Trwy newid cyfeiriadau IP i barth Google, gallwch ddatrys gwrthdaro posibl a chynyddu'r siawns o osod yn llwyddiannus trwy sefydlu cysylltiad sefydlog â gweinyddwyr diweddaru Microsoft.

 1. ffenestri ve R Pwyswch yr allweddi.
 2. ncpa.cpl ysgrifennu a Tamam Cliciwch y botwm.
 3. Dewch o hyd i'r ddolen sy'n gweithio, cliciwch ar y dde a Nodweddion dewis.
 4. Yn y dewin “Properties”. Fersiwn Protocol Rhyngrwyd 4 (TCP/IPV4) Gwiriwch yr opsiwn.
 5. i Eiddo Cliciwch.
 6. Mewn ffenestr newydd Defnyddiwch y cyfeiriadau gweinydd DNS canlynol Gwiriwch yr opsiwn.
 7. Gweinydd DNS a ffefrir am 8.8.8.8'i ve Gweinydd DNS arall am 8.8.4.4 mynd i mewn.
 8. iawn Cliciwch.

Dewis olaf: Datryswch y broblem gyda gosodiad glân

Yr opsiwn olaf y gallwch ei ystyried i drwsio'r gwall KB5028166 yw perfformio gosodiad glân. Mae gosodiad glân yn golygu ailosod y system weithredu o'r dechrau; Gall hyn helpu i ddatrys problemau gosod amrywiol a sicrhau amgylchedd system newydd a sefydlog.

 1. Ewch i'r ddolen hon: https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows10 .
 2. Creu cyfryngau gosod Windows 10 Ewch i'r adran.
 3. Dadlwythwch yr offeryn nawr Cliciwch y botwm.
 4. MediaCreationTool22H2.exe Cliciwch ddwywaith ar y ffeil.
 5. Rydych yn derbyn y telerau ac amodau Dewiswch yr opsiwn a ddymunir.
 6. ar ôl y cyfrifiadur hwn nawr Cliciwch uwchraddio.
 7. Ymlaen dewis.
 8. Cliciwch Gosod Nawr Cliciwch.
 9. Yn olaf, bydd KB5028166 yn cael ei osod ynghyd â'r system weithredu ei hun.

Gobeithiwn yn bendant y gallwch drwsio KB10 yn methu â gosod ar eich Windows 5028166 gyda'r dulliau hyn.

Nodweddion Newydd KB5028166

Mae'r diweddariad cronnus hwn yn bennaf i drwsio chwilod yn Windows 10 system weithredu. Mae'n cynnig y swyddogaeth / atgyweiriadau newydd canlynol.

Swyddogaethau:

Dilysu Gwell

Mae'r diweddariad yn cyflwyno mecanwaith dilysu gwell ar gyfer gwasanaethau Microsoft fel Azure ac OneDrive. Mae'n helpu i gryfhau diogelwch y platfform ac yn bodloni'r angen am reolaethau mynediad amodol.

Ffont Tsieineaidd o Ansawdd Uwch

Mae ffontiau Tsieineaidd symlach wedi'u gwella gyda diweddariad KB5028166. Bydd ffontiau nawr yn gliriach a bydd defnyddwyr yn gallu eu printio a'u newid maint yn effeithlon tra'n cynnal ansawdd. Felly, bydd golwg lân a strwythuredig o'r ffont Tsieineaidd yn ymddangos ar y sgrin.

Cymhwyso GB18030-2022

Mae'r diweddariad cronnus hwn yn galluogi Windows 10 gydnaws i gefnogi rhestr o gymeriadau Tsieineaidd safonol, gan gynnwys Yahei, Dengxian, a Simsum. Bydd y cymeriadau ym mhob rhestr yn ysgafn ac yn feiddgar, gan roi profiad di-dor i ddefnyddwyr.

Mae'r atgyweiriadau nam a gynigir gan KB5028166 fel a ganlyn:

 • Mae amserlennu tasgau wedi'i wella, gan ganiatáu i dasgau redeg ar y dyddiad a'r amser diffiniedig.
 • tib.sys a'r gwasanaeth sbŵl yn sefydlog, gan ddarparu mwy o sefydlogrwydd, perfformiad ac ymarferoldeb.
 • Darperir rhyngwyneb defnyddiwr sefydlog gyda chaledwedd DWM (Rheolwr Ffenestr Penbwrdd).
 • Problemau sefydlog gyda Chwalu'r Ddewislen Cychwyn a Chwiliad Ffenestr.


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw