Pa fis yw Hydref

0

Pa fis yw Oktober yn Almaeneg?

Ydych chi'n gwybod beth mae Oktober yn ei olygu yn Almaeneg?

Ystyr y gair Oktober yw mis Hydref. Hydref yw degfed mis y flwyddyn.

Iawn

HYDREF

Os hoffech ddysgu am Oktober a misoedd a thymhorau eraill y flwyddyn, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth, darlith misoedd yr Almaen a brawddegau enghreifftiol: Misoedd a thymhorau Almaeneg

Mae cannoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan. Darllenwch beth bynnag rydych chi ei eisiau a dechreuwch ddysgu Almaeneg.

Diolch am eich sylw

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.