Rhifau Almaeneg, Rhifau Almaeneg 1-100

Rhifau Almaeneg, Rhifau Almaeneg 1-100, Rhifau yn AlmaenegSut i ddweud rhif mewn Almaeneg?

0 : null (nul)

1: eins (ayns)

2: zwei (svay)

3: drei (drai)

4: vier (fi)

5: fünf

6: sechs (sêl)

7: sieben (zi: bu)

8: acht (aht)

9: neun (na: yn)

10: zehn (seiyn)Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

11: Elf (Elf)

12: zwölf (zvölf)

13: dreizehn (drayseiyn)

14: vierzehn (fi: ırseiyn)

15: fünfzehn (fünfseiyn)

16: sechzehn (zeksseiyn)

17: siebzehn (zibseiyn)

18: achtzehn (ahtseiyn)

19: neunzehn (noynseiyn)

20: zwanzig (svansig)

21: ein und zwanzig (ayn und svansig)

22: zwei und zwanzig (svay und svansig)

23: drei und zwanzig (dray und svansig)

24: vier und zwanzig (fi: ır und zwanzig)

25: fünf und zwanzig (fünf und svansig)

26: sechs und zwanzig

27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig)

28: acht und zwanzig (aht und svansig)

29: neun und zwanzig (noyn und svansig)

Rhifau Almaeneg gyda delweddau

Almaeneg-rhifau-1-eins-un
Almaeneg-rhifau-1-eins-un
Almaeneg-rhifau-2-zwei-dau
Almaeneg-rhifau-2-zwei-dau


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA
Almaeneg-rhifau-3-drei-tri
Almaeneg-rhifau-3-drei-tri
Almaeneg-rhifau-4-vier-pedwar
Almaeneg-rhifau-4-vier-pedwar

Almaeneg-rhifau-5-funf-pump
Almaeneg-rhifau-5-funf-pump
Almaeneg-rhifau-6-secs-chwech
Almaeneg-rhifau-6-secs-chwech
Almaeneg-rhifau-7-sieben-saith
Almaeneg-rhifau-7-sieben-saith

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA
Almaenwr-rhifau-8-cwch-wyth
Almaenwr-rhifau-8-cwch-wyth
Almaeneg-rhifau-9-neun-naw
Almaeneg-rhifau-9-neun-naw


Almaeneg-rhifau-10-zehn-deg

Rhifau Almaeneg

10 : zehn (seiyn)

20: zwanzig (svansig)

30: dreißig (draysig)

40: vierzig (fi: Xigig)

50: fünfzig (fünfsig)

60: sechzig (zekssig)

70: siebzig (sibsig)

80: achtzig (ahtsig)

90: neunzig (noynsig)

100: hundert (hundert)

31: einunddreißig (ar wahân und draysig)

32: zweiunddreißig (svay und draysig)

33: dreiunddreißig (drayunddraysig)

34: vierunddreißig (fi: rundelddraysig)

35: fünfunddreißig (fünfunddraysig)

36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)

37: siebenunddreißig (zi: binunddraysig)

38: achtunddreißig (ahtunddraysig)

39: neununddreißig (noynunddraysig)

40: vierzig

41: ein und vierzig

42: zwei und vierzig

48: acht und vierzig

55: fünf und fünfzig

59: neun und fünfzig

67: sieben und sechzig

76: sechs und siebzig

88: acht und achtzig

99: neun und neunzig

Rhifau Almaeneg a Rhifau Saesneg 1-100

Niferoedd Almaeneg Saesneg
1 eins un
2 dau 2
3 drei 3
4 pedwar 4
5 fünf 5
6 sechs 6
7 sieben 7
8 acht 8
9 neun naw
10 zehn 10
11 Elf 11
12 deuddeg deuddeg
13 dreizehn tri ar ddeg
14 vierzehn Pedwar ar ddeg
15 fünfzehn pymtheg
16 Sechzehn un ar bymtheg
17 siebzehn dau ar bymtheg
18 achtzehn deunaw
19 neunzehn un ar bymtheg
20 zwanzig ugain
21 einundzwanzig dau ddeg un
22 zweiundzwanzig dau ddeg dau
23 dreiundzwanzig dau ddeg tri
24 fridayzwanzig dau ddeg pedwar
25 funfundzwanzig dau ddeg pump
26 sechsundzwanzig dau ddeg chwech
27 siebenundzwanzig dau ddeg saith
28 achundzwanzig dau ddeg wyth
29 neuunundzwanzig naw ar hugain
30 Dreissig tri deg
31 einunddreissig tri deg un
32 zweiunddreissig tridegdau
33 dreiunddreissig trideg tri
34 fridaydreißig tri deg pedwar
35 ffünfunddreißig trideg Pump
36 sechsunddreissig tri deg chwech
37 siebenunddreissig tri deg saith
38 achtundreissig tri deg wyth
39 neununddreissig tri deg naw
40 vierzig deugain
41 einundvierzig pedwar deg un
42 zweiundvierzig pedwar deg dau
43 dreiundvierzig pedwar deg tri
44 dydd Gwener Pedwar deg pedwar
45 funfundvierzig pedwar-deg-pump
46 sechsundvierzig pedwar deg chwech
47 Siebenundvierzig pedwar deg saith
48 achtundvierzig pedwar deg wyth
49 neunundvierzig pedwar deg naw
50 fünfzig hanner cant
51 einundfünfzig Pumdeg un
52 zweiundfunfzig pum deg dau
53 dreiundfunfzig Pum deg tri
54 vierundfunfzig Pum deg pedwar
55 fünfundfunfzig Pum deg pump
56 sechsundfunfzig pum deg chwech
57 siebenundfunfzig pum deg saith
58 achtundfunfzig pum deg wyth
59 neunundfunfzig Pum deg naw
60 sechzig 60
61 einundsechzig chwe deg un
62 zweiundschzig chwe deg dau
63 dreiundsechzig chwe deg tri
64 vierundsechzig chwe deg pedwar
65 funfundsechzig chwe deg pump
66 sechsundsechzig chwe deg chwech
67 siebenundsechzig chwe deg saith
68 achtundschzig chwechdeg wyth
69 neuundsechzig chwe deg naw
70 siebzig 70
71 einundsiebzig saith deg un
72 zweiundsiebzig saith deg dau
73 dreiundsiebzig saith deg tri
74 vierundsiebzig saith deg pedwar
75 funfundsiebzig saithdeg pump
76 sechsundsiebzig saith deg chwech
77 Siebenundsiebzig saith deg saith
78 achtundsiebzig saith deg wyth
79 neunundsiebzig saith deg naw
80 achtziger wythdeg
81 einundachtzig wyth deg un
82 zweiundachtzig wyth deg dau
83 dreinundachtzig wyth deg tri
84 vierundachtzig wyth deg pedwar
85 funfundachtzig wyth deg pump
86 sechsundachtzig wyth deg chwech
87 siebenundachtzig wyth deg saith
88 achtundachtzig wyth deg wyth
89 neundachtzig wyth deg naw
90 neunzig naw deg
91 einundneunzig naw deg un
92 zweiundneunzig naw deg dau
93 dreiundneunzig naw deg tri
94 fridayneunzig naw deg pedwar
95 funfundneunzig naw deg pump
96 sechsundneunzig naw deg chwech
97 siebenundneunzig naw deg saith
98 achtundneunzig naw deg wyth
99 neunundnenzig naw deg naw
100 hundert cant

Rhifau Almaeneg, Rhifau mewn Almaeneg

Almaeneg-rhifau-1-20-deutsch-zahlen-1-20
Almaeneg-rhifau-1-20-deutsch-zahlen-1-20
Niferoedd Enghreifftiol Enghreifftiol (Dyddiadau)
Englisch Deutsch
1 y cyntaf - ar y cyntaf / 1st der erste - Yr wyf wedi henwi/1.
2 yr ail - ar yr ail / 2nd der zweite - am zweiten/2.
3 y trydydd - ar y trydydd / 3rd der dritte - cunt yn sychu/3.
4 y pedwerydd - ar y pedwerydd / 4th der vierte - wyf yn vierten/4.
5 y pumed - ar y pumed / 5th der fünfte - wyf fünften/5.
6 y chweched - ar y chweched / 6th der sechste - rydw i'n sechsten/6.
11 yr unfed ar ddeg
ar yr unfed ar ddeg / 11th
der elfte - wyf yn elfennol/11.
21 yr unfed ar hugain
ar yr unfed ar hugain / 21st
der einundzwanzigste
am einundzwanzigsten/21.
31 y tri deg ar hugain
ar y tri deg ar hugain / 31st
der einunddreißigste
am einunddreißigsten/31.

Almaeneg-rhifau-10-zehn-degEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (2)