Dyddiau Almaeneg yr wythnos (Dyddiau yn Almaeneg)

Yn y wers hon, byddwn yn dysgu dyddiau'r wythnos yn Almaeneg. Mae ynganiad rhai enwau dyddiau Almaeneg yn debyg i ynganiad enwau dydd Saesneg. Fel y gwyddoch, mae 7 diwrnod yr wythnos. Nawr byddwn yn dysgu dyddiau'r wythnos yn Almaeneg. Mae dysgu dyddiau'r wythnos yn Almaeneg yn hawdd. Wedi'r cyfan, dim ond 7 gair fydd angen i chi eu cofio. Byddwn yn dysgu dyddiau Almaeneg i chi mewn amser byr.Mae dyddiau'r wythnos yn aml yn un o'r camau cyntaf yn y broses o ddysgu iaith. Dyma un o'r cysyniadau sylfaenol cyntaf y byddwch chi'n dod ar eu traws wrth ddechrau dysgu iaith newydd. Yn union fel geiriau sylfaenol rydych chi'n eu dysgu fel plentyn fel “mam”, “tad”, “helo”, a “diolch”, mae dysgu dyddiau'r wythnos hefyd yn un o flociau adeiladu iaith.

Ar ôl dechrau gyda'r geiriau sylfaenol hyn, byddwch fel arfer yn symud ymlaen tuag at gyfrif, lliwiau, ac agweddau ar fywyd bob dydd. Mae hyn yn galluogi dysgu arferion a'r cysyniad o amser yn gynnar. Felly, mae dysgu dyddiau'r wythnos yn chwarae rhan arwyddocaol yn y broses ddysgu oherwydd mae angen i bobl olrhain amser yn eu bywydau bob dydd.

Os ydych chi'n dysgu Almaeneg, mae meistroli dyddiau'r wythnos yn Almaeneg yn gam hanfodol a fydd yn eich gwneud chi'n fwy cyfarwydd â'r iaith ac yn eich helpu i deimlo'n fwy cyfforddus wrth gyfathrebu bob dydd. Gall dysgu dyddiau'r wythnos hefyd gael ei weld fel ffordd o wella'ch strwythurau gramadegol a'ch geirfa. Felly, bydd canolbwyntio ar ddyddiau'r wythnos ar eich taith ddysgu Almaeneg nid yn unig yn rhoi sylfaen gadarn i chi ond hefyd yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau iaith.

Ar ôl dysgu dyddiau Almaeneg yr wythnos, byddwn yn ysgrifennu llawer o frawddegau enghreifftiol am ddyddiau Almaeneg yr wythnos. Fel hyn, byddwch yn dysgu dyddiau Almaeneg yr wythnos ac yn gallu creu brawddegau amrywiol. Ar ôl darllen, byddwch chi hyd yn oed yn gallu dweud beth rydych chi'n ei wneud yr wythnos hon!

Dyddiau'r wythnos yn Almaeneg

y-dyddiau-yr-wythnos-yn-almaeneg
dyddiau'r wythnos yn yr Almaen

“Yng nghalendr yr Almaen, fel calendr safonol y Gorllewin, mae wythnos yn cynnwys saith diwrnod. Fodd bynnag, yn wahanol i rai o wledydd y Gorllewin (fel yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a Ffrainc), yn yr Almaen, mae'r wythnos yn dechrau ddydd Llun yn lle dydd Sul. Cadwch hyn mewn cof. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu saith diwrnod yr wythnos yn Almaeneg mewn tabl.”

Dyddiau Almaeneg yr Wythnos
Dydd LlunMontag
Dydd MawrthDienstag
Dydd MercherMittwoch
Dydd IauDonnerstag
Dydd GwenerDydd Gwener
Dydd SadwrnSamstag (Sonnabend)
Dydd SulSonntag

Yn Saesneg, yn union fel dyddiau diwedd yr wythnos gyda “-day,” yn Almaeneg, mae dyddiau’r wythnos hefyd yn gorffen gyda “-tag” (ac eithrio Mittwoch). Mae hyn yn hawdd i’w gofio oherwydd mae “guten Tag” (diwrnod da) yn gyfarchiad safonol yn Almaeneg.

Yn Almaeneg, y gair am “Sadwrn” yw “Samstag,” neu fel arall, gellir defnyddio’r gair “Sonnabend”. Fodd bynnag, defnyddir “Samstag” yn fwy cyffredin.

Gadewch i ni restru dyddiau'r wythnos yn Almaeneg unwaith eto.

Dyddiau'r wythnos yn Almaeneg:

 • Montag → Dydd Llun
 • Dienstag → Dydd Mawrth
 • Mittwoch → Dydd Mercher
 • Donnerstag → Dydd Iau
 • Freitag → Dydd Gwener
 • Samstag / Sonnabend → Dydd Sadwrn
 • Sonntag → Dydd Sul

Beth yw rhyw (penderfynwr) dyddiau'r wythnos yn Almaeneg?

Os ydych chi'n gwybod ychydig o Almaeneg, mae'n rhaid eich bod chi wedi clywed beth mae'r cysyniad o “erthygl (penderfynwr)” yn ei olygu yn yr iaith Almaeneg. Yn Almaeneg, mae gan bob gair (ac eithrio enwau priod) ryw ac erthygl (penderfynwr). Yr erthygl ar gyfer enwau dyddiau Almaeneg yw “der Artikel.” Yn ogystal, mae rhyw enwau dyddiau Almaeneg yn wrywaidd. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu dyddiau'r wythnos yn Almaeneg gyda'u herthyglau (penderfynwr):

 1. der Montag → Dydd Llun
 2. der Dienstag → Dydd Mawrth
 3. der Mittwoch → Dydd Mercher
 4. der Donnerstag → Dydd Iau
 5. der Freitag → Dydd Gwener
 6. der Samstag (der Sonnabend) → Dydd Sadwrn
 7. der Sonntag → Dydd Sul

Sillafiadau byr o enwau dyddiau Almaeneg

Yn union fel yn Saesneg, yn Almaeneg, mae enwau'r dyddiau wedi'u hysgrifennu mewn ffurf gryno mewn calendrau. Mae ffurf gryno dyddiau Almaeneg yn cynnwys dwy lythyren gyntaf enw'r diwrnod.

Montag: Mo
Dienstag: Di
Mittwoch : Mi
Donnerstag : Do
Freitag: Fr
Samsung: Sa
Sonntag : So

Enwau dyddiau Almaeneg

Yn Almaeneg, mae enwau bob amser yn cael eu hysgrifennu gyda phrif lythrennau mewn ffordd amlwg. Fodd bynnag, a yw gair fel “Montag” yn cael ei ystyried yn enw iawn? Gadewch i ni edrych yn ddyfnach i'r mater hwn.

Yn gyffredinol, mae cysyniadau sylfaenol fel dyddiau'r wythnos yn cael eu trin fel enwau priodol ac felly wedi'u hysgrifennu â phrif lythrennau. Fodd bynnag, mae eithriad yma: Wrth fynegi gweithred arferol a gyflawnir ar ddiwrnod penodol o'r wythnos - er enghraifft, "Rwy'n ei wneud ar ddydd Gwener" - yna nid yw'r gair "diwrnod" yn cael ei gyfalafu.

Pe baem yn rhoi enghraifft sy'n cadw at y rheol hon, yn Almaeneg, byddem yn mynegi'r ymadrodd “Rwy'n gwneud chwaraeon ar ddydd Gwener” fel “Ich mache freitags Sport.” Y pwynt i'w nodi yma yw'r “s” ar ddiwedd y gair “freitags” oherwydd mae'r ymadrodd hwn yn nodi gweithred arferol a gyflawnir ar ddiwrnod penodol o'r wythnos.

Nawr gadewch i ni ddangos sut y dylid ysgrifennu enwau'r dyddiau yn Almaeneg wrth fynegi gweithgareddau arferol ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos. Er enghraifft, wrth ysgrifennu brawddegau fel “Dw i’n mynd i gwrs iaith ar ddydd Sadwrn” neu “dwi’n ymlacio gartref ar y Sul,” sut ydyn ni’n ysgrifennu enwau dyddiau Almaeneg?

Diwrnodau Almaeneg a digwyddiadau cylchol

Digwyddiad cylchol – dyddiau’r wythnos yn Almaeneg

montags → Dydd Llun

dienstags → Dydd Mawrth

mittwochs → Dydd Mercher

donerstags → Dydd Iau

freitags → Dydd Gwener

samstags / sonnabends → Dydd Sadwrn

sonntags → Dydd Sul

Mynegi diwrnod penodol (digwyddiad un-amser) yn Almaeneg

digwyddiad un tro

am Montag → dydd Llun

am Dienstag → dydd Mawrth

am Mittwoch → dydd Mercher

am Donnerstag → dydd Iau

am Freitag → dydd Gwener

am Samstag / am Sonnabend → dydd Sadwrn

am Sonntag → dydd Sul

Brawddegau gyda dyddiau yn Almaeneg

Rydym wedi rhoi digon o wybodaeth am ddyddiau'r wythnos yn Almaeneg. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu brawddegau enghreifftiol am ddyddiau yn Almaeneg.

Montag (Dydd Llun) brawddegau

 1. Montag ist der erste Tag der Woche. (Dydd Llun yw diwrnod cyntaf yr wythnos.)
 2. Am Montag habe ich einen Arzttermin. (Mae gen i apwyntiad meddyg ddydd Llun.)
 3. Jeden Montag gehe ich ins Fitnessstudio. (Rwy'n mynd i'r gampfa bob dydd Llun.)
 4. Montags esse ich gerne Pizza. (Rwy'n hoffi bwyta pizza ar ddydd Llun.)
 5. Der Montagmorgen beginnt immer mit einer Tasse Kaffee. (Mae bore dydd Llun bob amser yn dechrau gyda phaned o goffi.)

Dienstag (dydd Mawrth) brawddegau

 1. Dienstag ist mein arbeitsreichster Tag. (Dydd Mawrth yw fy niwrnod prysuraf.)
 2. Am Dienstag treffe ich mich mit meinen Freunden zum Abendessen. (Ddydd Mawrth, rwy'n cwrdd â fy ffrindiau am ginio.)
 3. Dienstags habe ich immer Deutschkurs. (Mae gen i ddosbarth Almaeneg bob amser ar ddydd Mawrth.)
 4. Ich gehe dienstags immer zum Markt, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen. (Rwyf bob amser yn mynd i'r farchnad ar ddydd Mawrth i brynu ffrwythau a llysiau ffres.)
 5. Am Dienstaabend schaue ich gerne Filme. (Rwy'n hoffi gwylio ffilmiau ar nos Fawrth.)

Mittwoch (Dydd Mercher) brawddegau

 1. Mae Mittwoch yn marw Mitte der Woche. (Dydd Mercher yw canol yr wythnos.)
 2. Mittwochs habe ich frei. (Dwi i ffwrdd ar ddydd Mercher.)
 3. Ich treffe mich mittwochs immer mit meiner Familie zum Abendessen. (Rwyf bob amser yn cwrdd â fy nheulu am ginio ar ddydd Mercher.)
 4. Mittwochs gehe ich gerne spazieren. (Rwy'n hoffi mynd am dro ar ddydd Mercher.)
 5. Am Mittwochmorgen lesse ich gerne Zeitung. (Rwy'n hoffi darllen y papur newydd ar fore Mercher.)

Donnerstag (Dydd Iau) brawddegau

 1. Donnerstag ist der Tag vor dem Wochenende. (Dydd Iau yw'r diwrnod cyn y penwythnos.)
 2. Am Donnerstag habe ich einen wichtigen Termin. (Mae gen i apwyntiad pwysig ddydd Iau.)
 3. Donnerstags mache ich Yoga. (Rwy'n gwneud yoga ar ddydd Iau.)
 4. Ich treffe mich donerstags immer mit meiner Freundin zum Kaffeetrinken. (Rwyf bob amser yn cwrdd â fy ffrind am goffi ar ddydd Iau.)
 5. Donnerstagabends gehe ich gerne ins Kino. (Rwy'n hoffi mynd i'r sinema ar nos Iau.)

Freitag (Dydd Gwener) brawddegau

 1. Freitag ist mein Lieblingstag, weil das Wochenende beginnt. (Dydd Gwener yw fy hoff ddiwrnod oherwydd mae'r penwythnos yn dechrau.)
 2. Am Freitagabend treffe ich mich mit meinen Kollegen zum Ausgehen. (Ar nos Wener, rwy'n cwrdd â'm cydweithwyr am noson allan.)
 3. Freitag esse ich gerne Sushi. (Rwy'n hoffi bwyta swshi ar ddydd Gwener.)
 4. Ich gehe freitags immer früh ins Bett, um am Wochenende ausgeruht zu sein. (Rwyf bob amser yn mynd i'r gwely yn gynnar ar ddydd Gwener i orffwys yn dda am y penwythnos.)
 5. Freitagmorgens trinke ich gerne einen frischen Orangensaft. (Rwy'n hoffi cael sudd oren ffres ar fore Gwener.)

Samstag (Dydd Sadwrn) brawddegau

 1. Samstag ist ein Tag zum Entspannen. (Mae dydd Sadwrn yn ddiwrnod i ymlacio.)
 2. Am Samstagmorgen gehe ich gerne joggen. (Rwy'n hoffi mynd i loncian ar fore Sadwrn.)
 3. Samstags besuche ich oft den Flohmarkt. (Rwy'n aml yn ymweld â'r farchnad chwain ar ddydd Sadwrn.)
 4. Ich treffe mich samstags gerne mit Freunden zum Brunch. (Rwy'n hoffi cwrdd â ffrindiau ar gyfer brecinio ar ddydd Sadwrn.)
 5. Am Samstagnachmittag lese ich gerne Bücher. (Rwy'n hoffi darllen llyfrau ar brynhawn dydd Sadwrn.)

Sonntag (dydd Sul) brawddegau

 1. Sonntag ist ein Ruhiger Tag. (Mae dydd Sul yn ddiwrnod tawel.)
 2. Am Sonntag schlafe ich gerne aus. (Rwy'n hoffi cysgu i mewn ar ddydd Sul.)
 3. Sonntags koche ich immer ein großes Frühstück für meine Familie. (Rwyf bob amser yn coginio brecwast mawr i fy nheulu ar ddydd Sul.)
 4. Rwy'n hapus i'ch gweld yn y parc. (Rwy'n mwynhau mynd am dro yn y parc ar ddydd Sul.)
 5. Am Sonntagabend schaue ich gerne Filme zu Hause. (Rwy'n hoffi gwylio ffilmiau gartref ar nos Sul.)

Mwy o frawddegau enghreifftiol am ddyddiau yn Almaeneg

Montag ist der erste Tag. (Dydd Llun yw'r diwrnod cyntaf.)

Dienstag ydw i. (Rwy'n gweithio ddydd Mawrth.)

Mittwoch ist mein Geburtstag. (Dydd Mercher yw fy mhenblwydd.)

Wir treffen uns am Donnerstag. (Rydym yn cyfarfod ddydd Iau.)

Freitagabend gehe ich aus. (Rwy'n mynd allan nos Wener.)

Am Samstag habe ich frei. (Dwi i ffwrdd dydd Sadwrn.)

Sonntag ist ein Ruhetag. (Mae dydd Sul yn ddiwrnod o orffwys.)

Ystyr geiriau: Ich gehe Montag zum Arzt. (Rwy'n mynd at y meddyg ddydd Llun.)

Dienstagmorgen trinke ich Kaffee. (Rwy'n yfed coffi fore Mawrth.)

Am Mittwoch esse ich Pizza. (Rwy'n bwyta pizza dydd Mercher.)

Donnerstagabend sehe ich rhedyn. (Rwy'n gwylio teledu nos Iau.)

Freitag ist mein Lieblingstag. (Dydd Gwener yw fy hoff ddiwrnod.)

Samstagmorgen gehe ich joggen. (Rwy'n mynd i loncian fore Sadwrn.)

Am Sonntag lese ich ein Buch. (Darllenais lyfr ddydd Sul.)

Montags gehe ich früh schlafen. (Rwy'n mynd i'r gwely yn gynnar ar ddydd Llun.)

Dienstag ist ein langer Tag. (Mae dydd Mawrth yn ddiwrnod hir.)

Mittwochmittag esse ich Salat. (Rwy'n bwyta salad brynhawn dydd Mercher.)

Donnerstag treffe ich Freunde. (Rwy'n cwrdd â ffrindiau ddydd Iau.)

Freitagvormittag habe ich einen Termin. (Mae gen i apwyntiad fore Gwener.)

Samstagabend gehe ich ins Kino. (Rwy'n mynd i'r ffilmiau nos Sadwrn.)

Sonntagmorgen frühstücke ich gerne. (Rwy'n hoffi cael brecwast fore Sul.)

Montag ist der Anfang der Woche. (Dydd Llun yw dechrau'r wythnos.)

Am Dienstag lerne ich Deutsch. (Rwy'n dysgu Almaeneg ddydd Mawrth.)

Mittwochabend esse ich mit meiner Familie. (Rwy'n bwyta gyda fy nheulu nos Fercher.)

Donnerstag ist cyflym Wochenende. (Mae dydd Iau bron yn benwythnos.)

Freitagmorgen trinke ich Orangensaft. (Rwy'n yfed sudd oren fore Gwener.)

Am Samstag trefffe ich mich mit Freunden. (Rwy'n cwrdd â ffrindiau ddydd Sadwrn.)

Sonntagabend schaue ich rhedyn. (Rwy'n gwylio teledu nos Sul.)

Montagmorgen fahre ich mit dem Bws. (Rwy'n cymryd y bws fore Llun.)

Dienstagabend koche ich Pasta. (Rwy'n coginio cacen nos Fawrth.)

Gwybodaeth ddiddorol am enwau dyddiau Almaeneg

Mae gan enwau dydd mewn Almaeneg, fel mewn llawer o ieithoedd, arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol, yn aml wedi'u gwreiddio yn y traddodiadau Germanaidd a Llychlynnaidd. Mae enwau dyddiau Almaeneg yn adlewyrchu dylanwad traddodiadau Cristnogol a phaganaidd, gyda rhai enwau yn deillio o dduwiau ym mytholeg Germanaidd ac eraill o darddiad Lladin neu Gristnogol. Mae deall tarddiad ac ystyr yr enwau hyn yn rhoi cipolwg ar dreftadaeth ieithyddol a diwylliannol y byd Almaeneg ei iaith.

Montag (Dydd Llun)

Mae'r gair Almaeneg "Montag" yn deillio o'r ymadrodd Lladin "Dies Lunae," sy'n golygu "diwrnod y lleuad." Mae hyn yn cyfateb i'r enw Saesneg "Monday," sydd hefyd yn olrhain ei darddiad i'r lleuad. Ym mytholeg Germanaidd, roedd dydd Llun yn gysylltiedig â'r duw Mani, a gredai ei fod yn marchogaeth ar draws awyr y nos mewn cerbyd a dynnwyd gan geffylau, yn tywys y lleuad.

Mewn llawer o ieithoedd Germanaidd, gan gynnwys Saesneg, mae dydd Llun hefyd wedi'i enwi ar ôl y Lleuad. Ystyriai y Germaniaid yn draddodiadol ddydd Llun fel yr ail ddydd o'r wythnos, y Sul canlynol.

Mae ymadroddion yn ymwneud â dydd Llun yn Almaeneg yn cynnwys “einen guten Start in die Woche haben,” sy’n golygu “cael dechrau da i’r wythnos,” sy’n ddymuniad cyffredin sy’n cael ei gyfnewid rhwng cydweithwyr neu ffrindiau ar ddydd Llun.

Dienstag (dydd Mawrth)

Daw “Dienstag” o’r gair Hen Uchel Almaeneg “Ziestag,” sy’n golygu “diwrnod Ziu.” Ziu, neu Tyr ym mytholeg Norseg, oedd duw rhyfel a'r awyr. Yn Lladin, galwyd dydd Mawrth yn “Dies Martis,” a enwyd ar ôl y duw rhyfel, Mars. Efallai fod y cysylltiad rhwng rhyfel a dydd Mawrth yn deillio o'r gred y byddai brwydrau a ymladdwyd ar y diwrnod hwn yn llwyddiannus.

Mae Dienstag, y gair Almaeneg am ddydd Mawrth, yn deillio o'r gair Hen Uchel Almaeneg “dīnstag,” sy'n cyfieithu i “dydd Tiw.” Roedd Tiw , neu Týr ym mytholeg Norseg , yn dduw a gysylltir â rhyfel a chyfiawnder . Enwir dydd Mawrth, gan hyny, ar ol y deymas hon. Ym mytholeg Germanaidd, mae Tiw yn aml yn cyfateb i'r duw Rhufeinig Mars, gan gadarnhau ymhellach y cysylltiad rhwng dydd Mawrth a rhyfel a brwydr.

Mittwoch (Dydd Mercher)

Mae “Mittwoch” yn llythrennol yn golygu “canol yr wythnos” yn Almaeneg. Ym mytholeg Norseg, cysylltir Mercher ag Odin, prif dduw a rheolwr Asgard. Gelwid Odin hefyd fel Woden, ac mae'r enw Saesneg "Wednesday" yn deillio o "Woden's day." Yn Lladin, cyfeiriwyd at ddydd Mercher fel “Dies Mercurii,” gan anrhydeddu'r duw negesydd Mercury.

Ym mytholeg Germanaidd, mae Mercher yn gysylltiedig â'r duw Odin (Woden), a oedd yn barchedig am ei ddoethineb, ei wybodaeth, a'i hud. Felly, cyfeirir at Wednesday weithiau fel “Wodensday” yn Saesneg, ac mae’r enw Almaeneg “Mittwoch” yn cynnal y cysylltiad hwn.

Donnerstag (Dydd Iau)

Mae “Donnerstag” yn cyfieithu i “Thor's day” yn Almaeneg. Roedd Thor, duw'r taranau a'r mellt, yn ffigwr amlwg ym mytholeg Norsaidd ac roedd yn gysylltiedig â chryfder ac amddiffyniad. Yn Lladin, galwyd dydd Iau yn “Dies Iovis,” a enwyd ar ôl y duw Rhufeinig Jupiter, a rannodd nodweddion â Thor.

Freitag (Dydd Gwener)

Mae “Freitag” yn golygu “diwrnod Freyja” neu “diwrnod Frigg” yn Almaeneg. Roedd Freyja yn dduwies sy'n gysylltiedig â chariad, ffrwythlondeb a harddwch ym mytholeg Norsaidd. Roedd Frigg, duwies Norsaidd arall, yn gysylltiedig â phriodas a mamolaeth. Yn Lladin, cyfeiriwyd at ddydd Gwener fel “Dies Veneris,” a enwyd ar ôl Venus, duwies cariad a harddwch.

Yn niwylliant yr Almaen, mae dydd Gwener yn aml yn cael ei ddathlu fel diwedd yr wythnos waith a dechrau'r penwythnos. Mae'n ddiwrnod sy'n gysylltiedig ag ymlacio, cymdeithasu, a gweithgareddau hamdden.

Samstag (Dydd Sadwrn)

Mae “Samstag” yn deillio o’r gair Hebraeg “Sabbat,” sy’n golygu “Saboth” neu “diwrnod gorffwys.” Mae'n cyfateb i'r enw Saesneg "Saturday," sydd hefyd â'i wreiddiau yn y dydd Saboth. Mewn llawer o ranbarthau Almaeneg eu hiaith, roedd dydd Sadwrn yn cael ei ystyried yn draddodiadol yn ddiwrnod ar gyfer gorffwys a defodau crefyddol.

Gelwir dydd Sadwrn yn Almaeneg naill ai Samstag neu Sonnabend, yn dibynnu ar y rhanbarth. Mae gwreiddiau'r ddau derm yn yr Hen Uchel Almaeneg. Mae “Samstag” yn deillio o’r gair “sambaztag,” sy’n golygu “diwrnod cynulliad” neu “ddiwrnod ymgynnull,” sy’n adlewyrchu arwyddocâd hanesyddol y diwrnod fel diwrnod ar gyfer marchnadoedd neu gynulliadau cymunedol. Mae “Sonnabend” yn deillio o “Sunnenavent,” sy'n golygu “noswaith cyn dydd Sul,” sy'n amlygu safle dydd Sadwrn fel y diwrnod cyn dydd Sul.

Yn niwylliant yr Almaen, mae dydd Sadwrn yn aml yn cael ei ystyried yn ddiwrnod ar gyfer ymlacio, hamdden a gweithgareddau cymdeithasol. Dyma'r diwrnod traddodiadol ar gyfer siopa, negeseuon, a threulio amser gyda theulu a ffrindiau.

Sonntag (dydd Sul)

Mae “Sonntag” yn golygu “diwrnod yr haul” yn Almaeneg. Yn Lladin, galwyd y Sul yn “Dies Solis,” gan anrhydeddu duw haul, Sol. Mae dydd Sul wedi bod yn gysylltiedig ag addoli a gorffwys yn y traddodiad Cristnogol ers tro, gan ei fod yn coffáu dydd atgyfodiad Crist. Mae'n cael ei ystyried yn aml yn ddiwrnod pwysicaf yr wythnos ar gyfer defodau crefyddol a chynulliadau teuluol.

Yn niwylliant yr Almaen, mae dydd Sul yn aml yn cael ei ystyried yn ddiwrnod o orffwys, ymlacio a myfyrio. Yn draddodiadol mae'n ddiwrnod ar gyfer defodau crefyddol, cynulliadau teuluol, a gweithgareddau hamdden. Mae llawer o fusnesau a siopau ar gau ar ddydd Sul, gan ganiatáu i bobl ganolbwyntio ar weithgareddau personol a chymdeithasol.

Arwyddocâd Hanesyddol a Diwylliannol

Mae enwau dyddiau'r wythnos yn Almaeneg yn adlewyrchu cyfuniad o ddylanwadau hynafol Germanaidd, Norsaidd, Lladinaidd a Christnogol. Mae'r enwau hyn wedi esblygu dros ganrifoedd, gan adlewyrchu newidiadau mewn iaith, crefydd, ac arferion diwylliannol. Mae deall tarddiad yr enwau hyn yn rhoi mewnwelediad i gredoau, gwerthoedd, a thraddodiadau'r bobloedd Almaeneg eu hiaith trwy gydol hanes.

Dadansoddiad Ieithyddol

Mae'r enwau Almaeneg ar gyfer dyddiau'r wythnos yn dangos esblygiad ieithyddol yr iaith Almaeneg. Mae gan lawer o'r enwau hyn gytras mewn ieithoedd Germanaidd eraill, megis Saesneg, Iseldireg, a Swedeg, sy'n adlewyrchu eu gwreiddiau ieithyddol cyffredin. Trwy archwilio eirdarddiad a ffoneteg yr enwau hyn, gall ieithyddion olrhain datblygiad hanesyddol yr iaith Almaeneg a'i chysylltiadau ag ieithoedd eraill.

Arferion a Thraddodiadau Diwylliannol

Mae i enwau dyddiau'r wythnos arwyddocâd diwylliannol y tu hwnt i'w gwreiddiau ieithyddol. Mewn llawer o ranbarthau Almaeneg eu hiaith, mae rhai dyddiau o'r wythnos yn gysylltiedig ag arferion a thraddodiadau diwylliannol penodol. Er enghraifft, mae dydd Sadwrn yn aml yn ddiwrnod ar gyfer gweithgareddau hamdden, cynulliadau cymdeithasol, a gwibdeithiau awyr agored, tra bod dydd Sul yn cael ei neilltuo ar gyfer defodau crefyddol ac amser teulu. Mae deall yr arferion diwylliannol hyn yn rhoi cipolwg ar fywydau ac arferion beunyddiol pobl mewn gwledydd Almaeneg eu hiaith.

Cyfeiriadau Llenyddol a Llên Gwerin

Mae enwau dyddiau'r wythnos yn ymddangos yn aml mewn llenyddiaeth, llên gwerin, a chwedloniaeth. Mae awduron a beirdd trwy gydol hanes wedi cael eu hysbrydoli gan yr enwau hyn i greu delweddaeth a symbolaeth atgofus yn eu gweithiau. Er enghraifft, mae'r duw Llychlynnaidd Odin, sy'n gysylltiedig â dydd Mercher, yn nodwedd amlwg yn sagas a mythau Llychlyn. Trwy archwilio’r cyfeiriadau llenyddol a gwerinol hyn, mae ysgolheigion yn cael dealltwriaeth ddyfnach o arwyddocâd diwylliannol dyddiau’r wythnos mewn gwledydd Almaeneg eu hiaith.

Defnydd ac Addasiadau Modern

Tra bod enwau traddodiadol dyddiau'r wythnos yn parhau i gael eu defnyddio yn yr Almaeneg modern, mae yna hefyd amrywiadau ac addasiadau sy'n adlewyrchu iaith a diwylliant cyfoes. Er enghraifft, mewn siarad ac ysgrifennu anffurfiol, mae'n gyffredin defnyddio byrfoddau neu lysenwau ar gyfer dyddiau'r wythnos, megis “Mo” ar gyfer Montag neu “Do” ar gyfer Donnerstag. Yn ogystal, yn oes globaleiddio, mae enwau Saesneg ar gyfer dyddiau'r wythnos hefyd yn cael eu deall a'u defnyddio'n eang mewn gwledydd Almaeneg eu hiaith, yn enwedig yn y sectorau busnes a thechnoleg.

Casgliad:

Mae gan enwau dyddiau'r wythnos mewn Almaeneg ystyr hanesyddol, ieithyddol a diwylliannol cyfoethog. Wedi'u gwreiddio mewn traddodiadau Germanaidd, Norsaidd, Lladinaidd a Christnogol hynafol, mae'r enwau hyn yn adlewyrchu credoau, gwerthoedd ac arferion y bobloedd Almaeneg eu hiaith trwy gydol hanes. Trwy astudio tarddiad ac ystyr yr enwau hyn, mae ysgolheigion yn cael mewnwelediad gwerthfawr i esblygiad ieithyddol, treftadaeth ddiwylliannol, a bywyd bob dydd cymunedau Almaeneg eu hiaith.

diwrnodau diwylliannol arbennig yr Almaen

Mae'r Almaen, gyda'i hanes cyfoethog a'i threftadaeth ddiwylliannol, yn dathlu gwyliau traddodiadol a modern amrywiol trwy gydol y flwyddyn. Mae'r dyddiau Almaeneg hyn yn cwmpasu dathliadau crefyddol, hanesyddol a thymhorol, pob un yn cynnig mewnwelediad unigryw i arferion, credoau a gwerthoedd y wlad. O Oktoberfest i farchnadoedd Nadolig, mae Diwrnodau Almaeneg yn rhoi cipolwg ar galon diwylliant yr Almaen.

Dydd Calan (Neujahrstag)

Mae Dydd Calan yn nodi dechrau'r flwyddyn galendr ac fe'i dathlir gyda thân gwyllt, partïon a chynulliadau ledled yr Almaen. Mae Almaenwyr yn aml yn cymryd rhan yn y traddodiad o “Silvester,” neu Nos Galan, lle maen nhw'n mwynhau prydau Nadoligaidd, yn gwylio cyngherddau ar y teledu, ac yn cymryd rhan mewn dathliadau stryd. Mae llawer hefyd yn gwneud addunedau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Diwrnod y Tri Brenin (Heilige Drei Könige)

Mae Diwrnod y Tri Brenin, a elwir hefyd yn Ystwyll, yn coffáu ymweliad y Magi â'r baban Iesu. Yn yr Almaen, mae'n cael ei ddathlu gyda gwasanaethau crefyddol ac arferion traddodiadol fel y “Sternsinger,” lle mae plant wedi'u gwisgo fel y Tri Brenin yn mynd o dŷ i dŷ yn canu carolau ac yn casglu rhoddion at elusen.

Dydd San Ffolant (Valentinstag)

Dethlir Dydd San Ffolant yn yr Almaen yn debyg iawn i rannau eraill o'r byd, gyda chyplau yn cyfnewid anrhegion, blodau ac ystumiau rhamantus. Fodd bynnag, mae hefyd yn ddiwrnod i gyfeillgarwch, a elwir yn “Freundschaftstag,” lle mae ffrindiau’n cyfnewid cardiau a thocynnau bach o werthfawrogiad.

Carnifal (Carnifal neu Fasching)

Mae tymor y carnifal, a elwir yn “Karneval” yn y Rhineland a “Fasching” mewn rhannau eraill o'r Almaen, yn amser Nadoligaidd o orymdeithiau, gwisgoedd a gwledd. Mae gan bob rhanbarth ei thraddodiadau unigryw ei hun, ond mae elfennau cyffredin yn cynnwys prosesau stryd, peli wedi'u masgio, a pherfformiadau dychanol.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (Internationaler Frauentag)

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei ddathlu yn yr Almaen gyda digwyddiadau, gorymdeithiau a thrafodaethau yn amlygu hawliau a chyflawniadau menywod. Mae’n ŵyl gyhoeddus ym mhrifddinas Berlin, lle mae gwrthdystiadau a ralïau’n tynnu sylw at faterion fel cydraddoldeb rhyw a gwahaniaethu yn y gweithle.

Pasg

Mae'r Pasg yn wyliau Cristnogol mawr yn yr Almaen, wedi'i ddathlu gyda gwasanaethau crefyddol, cynulliadau teuluol, a bwydydd Nadoligaidd. Mae arferion traddodiadol yn cynnwys addurno wyau, pobi bara Pasg a chacennau, a chymryd rhan mewn helfa wyau Pasg. Mewn rhai rhanbarthau, mae yna hefyd goelcerthi a phrosesau Pasg.

Calan Mai (Tag der Arbeit)

Mae Calan Mai, neu Ddiwrnod Llafur, yn cael ei arsylwi yn yr Almaen gyda gwrthdystiadau, ralïau, a dathliadau cyhoeddus yn cael eu trefnu gan undebau llafur a phleidiau gwleidyddol. Mae’n amser i eiriol dros hawliau gweithwyr a chyfiawnder cymdeithasol, gydag areithiau, cyngherddau, a ffeiriau stryd yn cael eu cynnal mewn dinasoedd ledled y wlad.

Sul y Mamau (Muttertag)

Mae Sul y Mamau yn yr Almaen yn amser i anrhydeddu a gwerthfawrogi mamau a ffigurau mamau. Mae teuluoedd fel arfer yn dathlu gyda blodau, cardiau, a phrydau bwyd arbennig. Mae hefyd yn gyffredin i blant wneud anrhegion â llaw neu berfformio gweithredoedd o wasanaeth i'w mamau.

Sul y Tadau (Vatertag neu Herrentag)

Mae Sul y Tadau yn yr Almaen, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Dyrchafael neu Ddiwrnod Dynion, yn cael ei ddathlu gyda gwibdeithiau awyr agored, teithiau heicio, a chynulliadau gyda ffrindiau. Mae dynion yn aml yn tynnu wagenni llawn cwrw a byrbrydau, a elwir yn “Bollerwagen,” wrth iddynt gerdded trwy gefn gwlad neu ymweld â thafarndai lleol.

Pentecost (Pfingsten)

Mae'r Pentecost, neu Sul y Sul, yn coffáu disgyniad yr Ysbryd Glân ar yr apostolion. Yn yr Almaen, mae'n amser ar gyfer gwasanaethau crefyddol, cynulliadau teulu, a gweithgareddau awyr agored. Mae llawer o bobl yn manteisio ar y penwythnos hir i fynd ar wyliau byr neu fynychu marchnadoedd a gwyliau'r Pentecost.

Oktoberfest

Oktoberfest yw gŵyl gwrw fwyaf y byd, a gynhelir yn flynyddol ym Munich, Bafaria. Mae'n denu miliynau o ymwelwyr o bob cwr o'r byd sy'n dod i fwynhau cwrw, bwyd, cerddoriaeth ac adloniant Bafaria traddodiadol. Mae'r ŵyl fel arfer yn rhedeg am 16-18 diwrnod o ddiwedd mis Medi i benwythnos cyntaf mis Hydref.

Diwrnod Undod yr Almaen (Tag der Deutschen Einheit)

Mae Diwrnod Undod yr Almaen yn coffáu ailuno Dwyrain a Gorllewin yr Almaen ar Hydref 3, 1990. Mae'n cael ei ddathlu gyda seremonïau swyddogol, cyngherddau, a digwyddiadau diwylliannol ledled y wlad. Mae'r diwrnod yn wyliau cenedlaethol, sy'n caniatáu i Almaenwyr fyfyrio ar eu hanes a'u hunaniaeth gyffredin.

Calan Gaeaf

Mae Calan Gaeaf wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn yr Almaen, yn enwedig ymhlith y cenedlaethau iau. Er nad yw'n wyliau Almaeneg yn draddodiadol, fe'i dathlir gyda phartïon gwisgoedd, digwyddiadau thema, a thric-neu-drin mewn cymdogaethau a chanol dinasoedd.

St. Dydd Martin (Martinstag)

St. Dethlir Dydd Martin ar 11 Tachwedd i anrhydeddu St. Martin o Tours. Yn yr Almaen, mae'n amser ar gyfer prosesau llusern, coelcerthi, a rhannu bwydydd traddodiadol fel gŵydd rhost. Mae plant yn aml yn crefftio llusernau papur ac yn gorymdeithio drwy'r strydoedd yn canu caneuon.

Adfent a Nadolig (Adfent und Weihnachten)

Mae'r Adfent yn nodi dechrau tymor y Nadolig yn yr Almaen, gyda goleuo torchau a chalendrau Adfent yn cyfri'r dyddiau hyd at Ragfyr 25ain. Mae marchnadoedd Nadolig, neu “Weihnachtsmärkte,” yn dod i fyny mewn dinasoedd a threfi ledled y wlad, gan gynnig anrhegion wedi'u gwneud â llaw, addurniadau a danteithion tymhorol.

Noswyl Nadolig (Heiligabend)

Noswyl Nadolig yw'r prif ddiwrnod o ddathlu yn yr Almaen, wedi'i nodi gan gynulliadau teuluol, prydau Nadoligaidd, a chyfnewid anrhegion. Mae llawer o Almaenwyr yn mynychu Offeren hanner nos neu'n cymryd rhan mewn gwasanaethau golau cannwyll i goffáu genedigaeth Iesu Grist.

Gŵyl San Steffan (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Mae Gŵyl San Steffan, a elwir hefyd yn Ail Ddydd Nadolig, yn ŵyl gyhoeddus yn yr Almaen a welwyd ar Ragfyr 26. Mae’n amser ar gyfer ymlacio, gweithgareddau hamdden, a threulio amser gydag anwyliaid ar ôl prysurdeb dydd Nadolig.

Llun o ddyddiau Almaeneg

Ar ddiwedd ein gwers, gadewch i ni weld dyddiau'r wythnos yn Almaeneg unwaith eto a'u cofio.

dyddiau'r wythnos yn Almaeneg Almaeneg dyddiau'r wythnos (Dyddiau yn Almaeneg)


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw