kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Pa fis yw Dezember

Pa fis yw Dezember yn Almaeneg?

Ydych chi'n gwybod beth mae'r gair Dezember yn ei olygu?

Pa fis o'r flwyddyn yw Dezember?

Ystyr y gair Almaeneg Dezember yw mis Rhagfyr. Dezember, hynny yw mis Rhagfyr, yw'r 12fed mis o'r flwyddyn.

DYDDIAD

Rhagfyr

Ar ein gwefan, mae misoedd a thymhorau mewn Almaeneg a brawddegau enghreifftiol. Fe wnaethon ni ddysgu mis Dezember, os dymunwch, gallwch chi ddysgu holl fisoedd yr Almaen a thymhorau'r Almaen. Cliciwch am ragor o wybodaeth: Misoedd a thymhorau Almaeneg yn Almaeneg

Gallwch ddysgu Almaeneg ar-lein trwy fanteisio ar filoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan.

Diolch am eich diddordeb.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig