Gemau i chwarae ar y ffôn

Wrth drafod y gemau y gellir eu chwarae ar y ffôn, byddwn yn siarad am y gemau mwyaf pleserus a chyffrous y gallwch eu chwarae ar y ffôn. Yn yr erthygl hon, rydym yn sôn am gemau amrywiol megis gemau cudd-wybodaeth, gemau gweithredu, rasio ceir, gemau antur, gemau rhyfel, gemau chwaraeon amrywiol y gellir eu chwarae gyda ffôn symudol.Yn dibynnu ar system weithredu eich ffôn, gallwch chi chwarae llawer o wahanol gemau. Er enghraifft, mae yna gemau y gallwch chi eu lawrlwytho o'r Google Play Store ar ffôn gyda system weithredu Android. Hefyd, mae yna gemau y gallwch chi eu lawrlwytho trwy'r App Store ar iPhone gyda system weithredu Apple iOS.

Yn gyffredinol, mae genres gemau poblogaidd ar gyfer ffonau yn cynnwys gweithredu, antur, chwarae rôl, strategaeth, chwaraeon, a phryfocwyr ymennydd. Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer pob un o'r genres hyn, a gallwch chi arbrofi i ddod o hyd i gêm sy'n addas i'ch chwaeth. Hefyd, mae llawer o gemau yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho a'u chwarae, ond efallai y bydd rhai yn cael eu talu ac yn gofyn am brynu yn y gêm.Mae yna lawer o gemau ar gael ar gyfer eich ffôn. Mae rhai o'r rhain am ddim a gellir prynu rhai. Y peth pwysig yw penderfynu pa fathau o gemau fydd o ddiddordeb i chi. Os ydych chi'n hoffi gemau gweithredu ac antur, gallwch chi roi cynnig ar gemau fel Clash of Clans a Fortnite.

Mae yna lawer o gemau symudol poblogaidd ar gyfer ffonau, gan gynnwys gemau fel Clash of Clans, Candy Crush Saga, Pokémon GO, Minecraft, PubG. Mae yna hefyd gemau aml-chwaraewr ar gyfer dyfeisiau symudol, mae'r gemau hyn yn cynnwys gemau rasio, gemau rhyfel, gemau car, gemau pêl-droed, gemau pêl-fasged. Gellir lawrlwytho a chwarae gemau o'r fath o lwyfannau fel yr App Store neu Google Play Store.Os ydych chi'n hoffi ymlidwyr ymennydd, gallwch chi roi cynnig ar gemau fel Monument Valley a Threes. Os ydych chi'n hoffi gemau chwaraeon, gallwch chi roi cynnig ar gemau fel FIFA a NBA 2K. Wrth ddewis gêm ar gyfer eich ffôn, mae'n bwysig dewis yr un sydd fwyaf addas i chi. Yn y modd hwn, byddwch chi'n mwynhau chwarae'r gêm ac yn treulio'ch amser mewn ffordd fwy pleserus.

Y gemau ymennydd gorau i'w chwarae ar y ffôn

 1. Monument Valley
 2. Yr Ystafell
 3. Plague Inc
 4. Lumosity
 5. Gwyddbwyll
 6. Threes!
 7. QuizUp
 8. Sudoku
 9. Ymennydd It!
 10. Rhyfeloedd yr ymennydd

Mae'r holl gemau hyn yn gemau sy'n anelu at ddatblygu gwahanol sgiliau deallusrwydd a gorfodi galluoedd meddwl y chwaraewyr. Er enghraifft, mae Monument Valley yn gêm sy'n ceisio datrys drysfa, ac mae The Room yn gêm sy'n ceisio datrys posau gyda phosau a cherddoriaeth chwedlonol. Mae pob un o'r gemau hyn yn cael eu hystyried yn boblogaidd y dyddiau hyn.Y gemau pêl-droed gorau i'w chwarae ar y ffôn

 1. Pêl-droed FIFA
 2. Top Un ar ddeg 2021
 3. Pêl-droed Cynghrair Breuddwydion
 4. 2021 PES
 5. Pêl-droed go iawn
 6. Rheolwr Pêl-droed 2021
 7. Rheolwr Pêl-droed 2021 Symudol
 8. Sgôr! arwr
 9. Streic Bêl-droed
 10. Gôl! arwr
 11. FIFA Symudol
 12. Pêl-droed Cyffyrddiad Cyntaf

Mae rhai o'r gemau hyn yn gemau efelychu pêl-droed a'u nod yw rheoli tîm pêl-droed y chwaraewyr. Mae rhai yn gemau gwneud gemau pêl-droed y gellir eu chwarae ar ffurf aml-chwaraewr. Mae rhai yn gemau gêm lawn, tra bod eraill yn gemau fel ciciau cosb, croesau, ciciau cornel. Er enghraifft, mae gemau fel FIFA Soccer, PES 2021 a Real Football yn cynnwys timau a chwaraewyr pêl-droed go iawn ac fe'u bwriedir i chwaraewyr reoli'r timau hyn a chwarae gemau.Gallwn esbonio rhai o'r gemau pêl-droed hyn:

 1. FIFA Symudol: Wedi'i ddatblygu gan EA Sports, mae'r gêm hon wedi bod yn ddewis cefnogwyr pêl-droed gyda'i graffeg realistig a chynghreiriau amrywiol.
 2. Pêl-droed Cynghrair Breuddwydion: Yn y gêm hon a ddatblygwyd gan First Touch Games, gallwch greu eich tîm eich hun a chystadlu â chlybiau mwyaf y byd.
 3. PES 2021-2022-2023: Wedi'i ddatblygu gan Konami, mae'r gêm hon yn un o'r gemau mwyaf poblogaidd sy'n cynnig profiad pêl-droed realistig.
 4. Pêl-droed Cyffyrddiad Cyntaf: Y rhan orau o'r gêm yw ei dyluniad a'i graffeg.
 5. Rheolwr Pêl-droed Symudol: Yn y gêm hon a ddatblygwyd gan SEGA, fel rheolwr y tîm pêl-droed, gallwch chi ymgymryd â'r dasg o reoli a datblygu'ch tîm.
 6. Un ar ddeg uchaf: Fel rheolwr y tîm pêl-droed yn y gêm hon, gallwch chi ymgymryd â'r dasg o reoli a thyfu'ch tîm.

gemau rhyfel i'w chwarae ar y ffôn

Yn ôl ymchwil, y 10 gêm ryfel symudol fwyaf poblogaidd yw:

 1. Clash o CLAN
 2. Byd Tanciau Blitz
 3. Cynnydd y Cenhedloedd
 4. Call of Duty: Symudol
 5. Star Wars: Galaxy o Arwyr
 6. Llychlynwyr: Rhyfel y Clans
 7. Streic Dynion y Fyddin
 8. Rhyfel y Gweledigaethau: Final Fantasy Dewr Exvius
 9. Gynnau Gogoniant
 10. Lloches Olaf: Goroesi
 11. PUBG

Mae'r gemau hyn i gyd yn gemau ar thema rhyfel a'u nod yw rheoli milwyr y chwaraewyr. Er enghraifft, nod gemau fel Clash of Clans, Vikings: War of Clans a Guns of Glory yw rheoli pentrefi chwaraewyr. Nod gemau eraill yw arwain byddinoedd o chwaraewyr ac ennill brwydrau.

Y gemau rasio ceir gorau yn cael eu chwarae ar y ffôn

 1. Asphalt 9: Chwedlau
 2. Real Rasio 3
 3. CSR Rasio 2
 4. Rasio Symudol F1
 5. Angen am Gyflymder Dim Terfynau
 6. Rider traffig
 7. Rasio Di-hid 3
 8. Dr. Gyrru
 9. Rasio Ceir Drifft Go Iawn
 10. Racer traffig

Mae'r gemau hyn i gyd yn gemau ar thema rasio ceir ac yn anelu at chwaraewyr i yrru ceir. Er enghraifft, mae gemau fel Asphalt 9: Legends, Real Racing 3 a F1 Mobile Racing yn efelychu rasio ceir y byd go iawn ac yn rhoi cyfle i chwaraewyr gymryd rhan yn y rasys hyn. Nod gemau eraill yw gwella sgiliau gyrru chwaraewyr.

Un o'r gemau rasio ceir mwyaf poblogaidd, mae Need for Speed ​​​​No Limits yn anelu at chwaraewyr i ennill rasys sy'n dynwared rasio ceir yn y byd go iawn. Gan fod y gêm wedi'i chynllunio ar gyfer dyfeisiau symudol, mae angen i chwaraewyr reoli'r gêm gan ddefnyddio sgrin gyffwrdd eu dyfais.

Er enghraifft, gall chwaraewyr yrru i'r chwith neu'r dde a chynyddu cyflymder. Gall chwaraewyr hefyd gyflymu'r car gan ddefnyddio brêcs neu nitro. Nod Need for Speed ​​​​No Limits yw gwella sgiliau gyrru'r chwaraewyr ac mae'n caniatáu i chwaraewyr ennill ceir ac offer mwy pwerus trwy ennill rasys.

Gemau pêl-fasged i'w chwarae ar y ffôn

 1. NBA 2K21: Wedi'i ddatblygu gan 2K, mae'r gêm hon wedi bod yn ddewis i gefnogwyr pêl-fasged gyda'i graffeg realistig a'i chynghreiriau amrywiol.
 2. NBA Live Mobile: Wedi'i ddatblygu gan EA Sports, mae'r gêm hon yn un o'r gemau mwyaf poblogaidd sy'n cynnig profiad pêl-droed realistig.
 3. Sêr Pêl-fasged: Rhan orau'r gêm yw ei dyluniad hylif a graffeg.
 4. Street Hoops 3D: Mae rhan orau'r gêm yn adnabyddus am ei symudiadau naturiol.
 5. Dunk Hit: Yn y gêm hon a ddatblygwyd gan Voodoo, gallwch gasglu pwyntiau trwy geisio pasio'r pêl-fasged trwy'r llinell amddiffyn.
 6. Rholio Basged: Yn y gêm hon, gallwch chi gasglu pwyntiau trwy reoli'r bêl bêl-fasged a mynd heibio i'r rhwystrau.
 7. Pêl-fasged Go Iawn: Wedi'i datblygu gan Gameguru, mae'r gêm hon wedi bod yn ddewis i gefnogwyr pêl-fasged gyda'i graffeg realistig a'i chynghreiriau amrywiol.
 8. Streic Pêl Fasged: Yn y gêm hon, gallwch chi sgorio pwyntiau trwy daflu'r pêl-fasged i'r gôl, hynny yw, i'r fasged.
 9. Pêl Fasged Fflic: Yn y gêm hon, gallwch chi geisio cyrraedd y targed trwy daflu'r pêl-fasged gyda'ch bys.
 10. Brawl Basged 3D: Yn y gêm hon, gallwch chi gystadlu yng nghynghreiriau mwyaf y byd ar gyrtiau pêl-fasged.

Y gemau gweithredu gorau i'w chwarae ar y ffôn

 1. PUBG Symudol
 2. Fortnite
 3. Call of Duty: Symudol
 4. Clash o CLAN
 5. Clash Royale
 6. Asphalt 9: Chwedlau
 7. Cystadleuaeth Marvel o Hyrwyddwyr
 8. Cysgod 3 Ymladd
 9. 2 anghyfiawnder
 10. Dead Sbardun 2

Mae'r holl gemau hyn yn gemau thema gweithredu a'u nod yw dinistrio'r gelynion trwy ddefnyddio arfau'r chwaraewyr. Er enghraifft, mae gemau fel PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, a Fortnite yn anelu at chwaraewyr i ennill rasys sy'n dynwared brwydrau yn y byd go iawn. Mae gemau eraill, ar y llaw arall, yn anelu at chwaraewyr i gwblhau gwahanol senarios ar thema gweithredu a dinistrio eu gelynion.

Gallwn roi gwybodaeth fwy penodol am gemau gweithredu symudol:

PUBG Symudol

Wedi'i datblygu gan Tencent Games, mae'r gêm hon yn gêm weithredu yn y genre Battle Royale. Mae chwaraewyr yn brwydro i oroesi trwy frwydro yn erbyn chwaraewyr eraill sy'n byw ar ynys.

Fortnite

Wedi'i datblygu gan Epic Games, mae'r gêm hon yn gêm weithredu yn y genre Battle Royale. Mae chwaraewyr yn brwydro i oroesi trwy frwydro yn erbyn chwaraewyr eraill sy'n byw ar ynys.

Call of Dyletswydd

Symudol: Wedi'i datblygu gan Activision, mae'r gêm hon wedi dod yn ddewis selogion gweithredu gyda'i graffeg realistig ac arfau amrywiol.

Clash o CLAN

Wedi'i datblygu gan Supercell, mae'r gêm hon yn gêm sy'n cyfuno genres strategaeth a gweithredu. Mae chwaraewyr yn ceisio dod yn gryfach trwy frwydro yn erbyn chwaraewyr eraill trwy sefydlu eu pentrefi eu hunain.

Clash Royale

Wedi'i datblygu gan Supercell, mae'r gêm hon yn gêm sy'n cyfuno gêm gardiau a genres gweithredu. Mae chwaraewyr yn cystadlu â chwaraewyr eraill gan ddefnyddio eu cardiau arbennig.

Asphalt 9: Chwedlau

Wedi'i datblygu gan Gameloft, mae'r gêm hon yn gêm ddelfrydol ar gyfer cariadon cyflymder gyda'i graffeg realistig. Mae chwaraewyr yn ceisio curo eu gwrthwynebwyr trwy rasio ceir cyflym.

Cystadleuaeth Marvel o Hyrwyddwyr

Wedi'i datblygu gan Kabam, mae'r gêm hon yn ymwneud ag archarwyr Marvel yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Mae chwaraewyr yn cystadlu â chwaraewyr eraill trwy ddewis eu harwr eu hunain.

Cysgod 3 Ymladd

Wedi'i datblygu gan Nekki, mae'r gêm hon yn ymwneud ag ymladd gan ddefnyddio symudiadau naturiol y cymeriadau. Mae chwaraewyr yn cystadlu â chwaraewyr eraill trwy ddewis eu cymeriadau arbennig eu hunain.

Y gemau antur gorau i'w chwarae ar y ffôn

The Last of Us

Wedi'i datblygu gan Naughty Dog, mae'r gêm hon yn digwydd mewn byd ôl-apocalyptaidd lle mae mwyafrif y bobl yn marw o ganlyniad i firws. Mae'r gêm yn adrodd anturiaethau heriol y cymeriadau ac mae'n ymwneud â'r frwydr am oroesi.

Uncharted 4

A Thief's End: Wedi'i datblygu gan Naughty Dog, mae'r gêm hon yn ymwneud ag anturiaethau archwilio'r cymeriadau. Mae chwaraewyr yn archwilio o amgylch y byd ac yn camu i fyd dirgel wrth chwilio am drysor dirgel.

Tomb Raider

Wedi'i datblygu gan Square Enix, mae'r gêm hon yn ymwneud ag anturiaethau Lara Croft. Mae'r gêm yn dechrau gyda Lara yn sownd ar ynys ac yn brwydro i oroesi. Trwy arwain Lara, mae chwaraewyr yn archwilio ac yn cychwyn ar daith anturus trwy fyd dirgel.

Y Witcher 3: Hunt Gwyllt

Wedi'i datblygu gan CD Projekt Red, mae'r gêm hon yn ymwneud ag anturiaethau Geralt of Rivia. Mae'r gêm yn dechrau trwy dderbyn cenhadaeth Geralt i hela draig a chychwyn ar daith anturus trwy fyd hudolus.

Duw y Rhyfel

Wedi'i ddatblygu gan Stiwdio Santa Monica, mae'r gêm hon yn ymwneud ag anturiaethau cymeriad Kratos. Mae'r gêm yn dechrau gyda Kratos yn cael ei ladd gan dduw ac yn dilyn Kratos ar daith anturus i ddod yn dduw.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.